שאל על פריט זה

פריט 74

ספר יוסיפון - פרנקפורט דמיין, תמ"ט-ת"נ - פורמט קטן

ספר יוסיפון, מאת יוסף בן גוריון הכהן. פרנקפורט [דמיין], [תמ"ט-ת"נ 1689]. פורמט קטן.
שלב דף. 13 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער, וקרעים בדפים נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בהשלמות נייר. רישומים. כריכת קלף חדשה, עם שרוכי עור לסגירה.
מאוסף דן ירדני.