שאל על פריט זה

פריט 9

אוסף דפי דפוס מתוך הגדות עתיקות מאויירות ודפים מתוך ספרים נוספים

אוסף גדול של דפי דפוס מתוך מהדורות שונות של הגדות של פסח מאוירות, ומספר דפים נוספים מספרים שונים (בהם, דף מהגדה של פסח, מנטובה, ש"כ; דף ממסכת יבמות, פיזרו, רס"ט; ודף ממשניות, סביוניטה, שי"ט).
כ-140 דפים וחלקי דפים מתוך ההגדות הבאות (יתכן שחלק מהדפים לקוחים מתוך מהדורות של הגדות הדומות להגדות המצוינות באיורים ובתבנית):
• הגדה של פסח, "בלשון הקדש ובלשון אשכנזים" (ראה פריט קודם), עם פירוש צלי אש, ועם איורים. ונציה, [תע"ו 1716]. בחלק מהדפים נצבעו האיורים ביד. • הגדה של פסח בלשון הקדש ובלשון איטליאני, עם איורים. ונציה, תכ"ד 1663. (דפים משני עותקים?). • הגדה של פסח, עם תרגום ללאדינו ועם איורים. [ונציה, ת"ק 1740?]. ללא שני הדפים הראשונים. • הגדה של פסח, עם פירוש אברבנאל וביאורים, ועם איורים. אמשטרדם, [תע"ב 1712]. דפוס שלמה פרופס. כל הדפים, כולל שני דפי השער, ללא המפה המקופלת.
מספר דפים נוספים:
• דף בודד, מתוך הגדה של פסח, מנטובה, ש"כ [1560], ובו פרקי התהלים בהלל (קרעים חסרים רבים). בדף שלפנינו שינויים קלים בעיטורים ביחס לעותקים הידועים, כפי הנראה עקב הדפסות נסיון שנעשו במהדורה זו (ראה מפעל הביבליוגרפיה, רשומה מס': 000301354; 000184730).
• דף בודד, מתוך מסכת יבמות, דפוס שונצינו, [פיזרו, רס"ט 1509]. דף [112], עם הטקסט המופיע במהדורות הרגילות בדפים פו/ב-פז/ב.
• דף אחרון מתוך משניות עם פירוש הרמב"ם ורבי עובדיה מברטנורא, סדר זרעים. סביוניטה, שי"ט [1559]. עם איור דגל המדפיס.
כ-140 דפים. גודל ומצב משתנים. כתמים רבים וכהים, בלאי רב וקרעים חסרים רבים עם פגיעות בטקסט ובאיורים. סימני עש.