שאל על פריט זה

פריט 7

ספר ארמון עיר הא'להים (שערי שמים חלק שני) - סידור רבי יעקב עמדין - קוריץ, תקע"ח

ספר ארמון עיר הא'להים, שערי שמים - חלק שני, עם הגדה של פסח, מאת רבי יעקב עמדין - היעב"ץ. קארעץ (קוריץ), [דפוס אברהם בן יצחק אייזיק, תקע"ח 1818]. מהדורה שניה של סידור היעב"ץ.
חלקו השני של סדור היעב"ץ כמנהג פולין (נוסח אשכנז), עם ביאור רחב, הנהגות, הלכות ודברי מוסר. בחלק זה תפילות לראש חודש ולמועדים, עם הגדה של פסח.
חתימות בשער ובדף האחרון: "מרדכי ק...[?]"
קמה דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. סימני עש רבים, חלקם קשים, בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט. בדף יג קרע חסר עם פגיעה בטקסט. בדף קיט קרע ופגם בהדפסה. רישומים. חותמות. כריכה חדשה.