שאל על פריט זה

פריט 3

מחזור שער בת רבים - ונציה, תע"א-תע"ד - חלק ראשון

מחזור שער בת רבים, חלק ראשון - תפילות לימות החול, שבתות, ראשי חודשים ורגלים, "כמנהג קהל קדוש אשכנזים", עם פירוש הדרת קודש, מאת רבי יצחק ב"ר יעקב יוסף הלוי. ונציה, דפוס בראגדין, [תע"א-תע"ד 1711-1714]. שער מאויר בתחריט.
מחזור מפואר זה נדפס בהשתדלות קהילות איטליה, כפי שפורט בשער, אשר התחייבו מראש לקנות טפסים מודפסים. המחזור נדפס ונמכר קונטרסים קונטרסים. לפנינו החלק הראשון במלואו.
שס דף. 35.5 ס"מ. נייר בהיר, עבה ואיכותי. רוב הדפים במצב טוב. כתמים. קרעים בשולי מספר דפים. השוליים הפנימיים של מסגרת השער נפגעו מעט מהדבקת נייר המגן. פגעי רטיבות קשים, סימני פטריה, כתמי שעווה וקרעים עם פגיעה בטקסט בכמה מהדפים של הקינות לתשעה באב. כריכה חדשה, מנותקת בחלקה.