שאל על פריט זה

פריט 111

ספר ארבעה חרשים - מהדורה ראשונה של ה"צעטיל קטן" מבעל "נועם אלימלך" - לבוב, שנת "נזכה כלנו לישועה", תר"ט

ספר ארבעה חרשים, דרושים בחסידות (על ארבע פרשיות, הגדה של פסח ועוד), מאת רבי אריה ליב מלאנצהוט, עם "הנהגות קדושות" לרבי אלימלך מליז'נסק "אשר קראם בשם צעטיל קטן". [לבוב], שנת נזכה כלנו לישועה [תר"ט 1849].
נכרך עם: ספר שער הגמול לרמב"ן. [לבוב, תר"ח 1848].
לפנינו המהדורה הראשונה של ה"צעטיל קטן" לרבי אלימלך מליז'נסק בעל "נועם אלימלך". בסופו נדפס: "כ"ז [=כל זה] מצאתי בכ"י". מאז זכה חיבור זה לאין ספור מהדורות, והוא אחד החיבורים העיקריים במשנת עבודת השם בדרכי החסידות.
בראש הספר ארבעה חרשים נדפסו גם "מאמר שבתות ה'" (החלק השני) להרמ"ע מפאנו, ו"תפלת השב לרבינו יונה".
[4], כ; [24] דף. 19 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. רישומים, חותמות וחתימות. ללא כריכה.
סטפנסקי חסידות, מס' 64.