שאל על פריט זה

פריט 11

סדר ההגדה ופירושה - שני דפים מתוך ספר אבודרהם - קושטא, רע"ד

שני דפים, מתוך ספר אבודרהם, מהדורת קושטא, רע"ד 1513 (דפוס אשטרוק דטולון מפרובינצא).
בראשי ארבעת העמודים מופיעות הכותרות: "סדר ההגדה"; "סדר ההגדה ופירושה". דפים אלו כוללים את רוב נוסח ההגדה של פסח, עם פירושים והלכות מאת רבי דוד בן יוסף אבודרהם מחכמי ספרד.
דפים ס-סא. כ-28 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי וסימני עש עם מעט פגיעות בטקסט. קרעים חסרים בשולי הדף.
יערי, הדפוס העברי בקושטא, מס' 22.


* ראו גם פריט אחרון בקטלוג (מס' 358) - אוסף ענק של הגדות של פסח