שאל על פריט זה

פריט 7

מגילת אסתר מודפסת - גלולה כמגילה - באזל, תקס"ו

מגילת אסתר. מודפסת על נייר, גלולה כמגילה. באזל, תקס"ו [1806]. עם מסגרות מעוטרות.
בעמודה הראשונה, שני איורים מסיפור המגילה וברכות המגילה. בעמודה האחרונה: ברכת הרב את ריבנו, פיוט שושנת יעקב, ופרטי המדפיס: "באסעל, בדפוס ווילהעלם האאס, בשנת תקס"ו לפ"ק".
23 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים. קרעים בשוליים. מספר קרעים גסים, משוקמים בהדבקות נייר דבק.