שאל על פריט זה

פריט 4

מגילת אסתר - אזור הבלקן, המאה ה-18

מגילת אסתר, גלולה על ידית עץ. [אזור הבלקן, המחצית השניה של המאה ה-18].
דיו על קלף. כתיבה ספרדית, אופיינית לאזור הבלקן. כ-18 שורות בעמודה. המגילה גלולה על ידית עץ מגולפת.
גובה הקלף: 12 ס"מ בקירוב. גובה הידית: 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים ביריעה הראשונה. דהיית דיו במספר מקומות. פגמים בידית העץ.
מצורפת חוות דעת מומחה.