שאל על פריט זה

פריט 67

מכתב "כללי-פרטי" מהרבי מליובאוויטש – תמוז תשל"ב – בסמיכות לחג הגאולה של האדמו"ר הריי"ץ

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, ט"ו תמוז תשל"ב [1972].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, בתוספת תיקונים בכתב-ידו.


מכתב "כללי-פרטי" (מכתב שנשלח למספר אנשים בנוסח זהה), אל הרה"ח נפתלי [גלוסקין?], נשלח בסמיכות לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ימים בהם השתחרר חמיו של הרבי האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש ממאסרו ברוסיה הסובייטית בשנת תרפ"ז.
במכתבו מזכיר הרבי את ברכת הפרידה של בעל הגאולה ביום ג' תמוז תרפ"ז, בעת שנפרד הריי"ץ מקהל חסידיו בבית הנתיבות (לקראת יציאתו לשלש שנות גלות בקוסטרמה): "מיר בעטען בא השי"ת [בקשתנו מהשם יתברך], יהי ה' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו", וממשיך להסביר את משמעות ותוכן דבריו. לקראת סיום מכתבו מברך הרבי: "ויה"ר [ויהי רצון] אשר יעשה כאו"א [כל אחד ואחד] בכהנ"ל מתוך מסירת-הרצון האמורה ובתוקף וחוזק המתאימים באופן דעם לבדד ישכון... ועד אשר בצדק יאמר: כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז".


[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול וקמטים קלים. כתמים.