שאל על פריט זה

פריט 6

ספר תקוני הזהר – יאס, תר"ב – "כמ"ש בסלאוויטא" – רישום קוויטל בכתב-יד האדמו"ר רבי מנחם מאניש ספרין מפעלשטין, בן האדמו"ר בעל "דמשק אליעזר" מקומרנא

ספר תקוני הזהר. [יאס? תר"ב 1842?]. בשער: "כמ"ש בסלאוויטא".
בדף המגן שלפני השער רישומים שונים, ביניהם רישומים בכתב-ידו של האדמו"ר רבי מנחם מאניש ספרין מפעלשטין, בן האדמו"ר בעל "דמשק אליעזר" מקומרנא. רישום בעלות בכתב-ידו: "מאניש סאפרין פין קא[מרנא?]", ורישום "קוויטל" בכתב-ידו: "מנחם מאניש בן חנה שרה לכוח"ט [לכתיבה וחתימה טובה] בספרן של צדיקים כי"ר" (יתכן ונתן את הספר במתנה לאחד מצדיקי הדור כדי שיתפלל עליו).
רישום נוסף בראש אותו עמוד: "זה התיקונים שייך להרבני החסיד מו"ה ישראל יוסף" – כפי הנראה הוא רבי יוסף לאבין מזידיטשוב [נכד רבי צבי הירש מזידישטוב], חותנו של רבי מנחם מאניש.
האדמו"ר רבי מנחם מאניש ספרין מפעלשטין ומדוברומיל, בן האדמו"ר רבי אליעזר צבי ספרין בעל "דמשק אליעזר" מקומרנא. הוציא את ספרו של אביו "בן ביתי". נפטר בסמבור בחודש טבת תרע"ג.
בנו, רבי זיידא משה אליהו ספרין, הוכתר במקום אביו כאדמו"ר מפעלשטין. הקים את בית מדרשו בדוברומיל הסמוכה. נספה בשואה יחד עם משפחתו.
[1], קעא דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כריכת עור מקורית עם בלאי, פגמים וסימני עש.