שאל על פריט זה

פריט 5

ספר הזהר – סט בשלושה חלקים – סלאוויטא, תקפ"ד

ספר הזהר על התורה – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. סלאוויטא, [תקפ"ד 1824]. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא, בן הרב מסלאוויטא. סט בשלושה כרכים.
חותמות רבות של "חבורה משניות וקנין ספרים דקלויז קאסיב, סיגהעט".
חתימות, חותמות ורישומים בכתב-יד בדפי השער ובמספר מקומות נוספים.
שלושה כרכים. כרך ראשון: ‫[4], רנב, ב-יז דף. כרך שני: [1], רעח דף. כרך שלישי: ג-קטו, [1], קיז-רצט דף. חסרים דפים א-ב ודפים ש-שט בכרך השלישי. נייר איכותי, כחלחל. 19.5-20 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. שני הכרכים הראשונים במצב כללי טוב-בינוני. כתמים, כתמי רטיבות, סימני עש. במספר מקומות פגעי עש, לרוב ללא פגיעה קשה בטקסט. הכרך השלישי במצב בינוני עד בינוני-גרוע. כתמים, חלקם כהים. פגעי עש בדפים רבים, לעיתים פגעים קשים, עם פגיעות רבות בטקסט. קונטרסים מנותקים. חותמות ורישומי צנזורה בדפי השער. כריכות ישנות עם שדרות עור. פגמים ופגעי עש בשלושת הכריכות.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬