Ask about this item

Lot 10

Embroidered Linen Towel for Seder Night – Germany, 19th Century

The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com
מגבת רקומה לליל הסדר, המכונה "סדרצוועהל". [גרמניה, המאה ה-19?].
פשתן רקום בחוט אדום.
מגבת גדולה, מעוטרת בצמד אריות וביניהם כתר, בדמויות המרגלים וביניהם אשכול הענבים הנישא במוט, בנשר הגרמני כפול הראש ובדגמי צמחים ובעלי חיים נוספים, וכן במילים "חג הפסח" באותיות אשכנזיות נאות. קצה היריעה מעוטר בתחרה.
בקרב יהדות גרמניה נהגו להכין במאות הקודמות טקסטילים מפוארים לשימוש ביתי בטקסים המיוחדים של השנה היהודית – בעיקר ובייחוד לחג הפסח. כבר בהגדות של פסח מימי הביניים, כגון ההגדה המאוירת המוקדמת ביותר שהגיעה לידינו, הגדת ראשי הציפורים (דרום גרמניה, 1300 לערך – מוזיאון ישראל, ירושלים) ישנה מיניאטורה של שולחן הסדר ועליו פרושה מפה מעוטרת. במיניאטורה אחרת בהגדה זו נראה אחד ממשתתפי הסדר מעביר נטלה בין המסובים ועל גבו תלויה "מגבת סדר" צרה ומוארכת, ועליה, ככל הנראה, דגמי רקמה. מסורת ייצור טקסטילים מעין אלה המשיכה בין יהודי גרמניה עד לעת החדשה. מגבות סדר צרות ומוארכות שנשאו את השם ההיברידי סדרצווהעל (Sederzwehl) ידועות מאוספים שונים, ועליהן רקומים טקסטים ועיטורים חינניים הקשורים בפסח בפולקלור של יהודי גרמניה (פרופ' שלום צבר, קטלוג "קדם" 25).
125X37 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. פגמים בתחרה.