Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Details arrow-down

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 481

auction search

Bibliographical Books and Research Literature

אוסף של ספרי ביבליוגרפיה ומחקר באנגלית. מרבית הספרים יצאו לאור בארה"ב או באנגליה במאה ה-20.
הספרים עוסקים בתולדות כתבי היד והספרים העבריים ככלל, ובמחקר וביבליוגרפיה של ספרים שנדפסו במקומות מסויימים בפרט. מספר ספרים עוסקים בתולדות הספר העברי בארה"ב. באוסף מאמרים וספרים מאת חוקרים וביבליוגרפים ידועים וביניהם: ,Aaron Freimann Joshua Bloch, Alexander Marx, Charles Berlin ועוד.
כ-35 ספרים, חוברות ותדפיסים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening150$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 482

auction search

Ohel Rachel, Rabbi Chaim Lieberman – Three Volumes

ספר אהל רח"ל. רבי חיים ליברמן. ניו יורק, תש"מ-תשמ"ד [1980-1984]. שלושה חלקים בשלושה כרכים.
מחקרים בתולדות החסידות וביבליוגרפיה עברית, מאת רבי חיים ליברמן, חוקר חסידות וביבליוגרף נודע. מזכירו האישי של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מחב"ד, ומנהל ספריית חב"ד.
23 ס"מ. מצב טוב.

Opening100$ Sold For188$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 483

auction search

Moritz Steinschneider – Bibliographical Book Collection

אוסף ספרי ביבליוגרפיה מאת הביבליוגרף הנודע משה שטיינשניידר:
* Die Geschichtsliteratur Der Juden in Druckwerken und Handschriften. הוצאת J. Kauffmann, פרנקפורט, [תרס"ה] 1905.
* Vorlesungen uber die Kunde hebraischer Handschriften, deren Sammlungen und Verzeichnusse. הוצאת Bamberger & Wahrmann, ירושלים, [תרצ"ז] 1937.
* Judische Typographie und Judischer Buchhandel. הוצאתBamberger & Wahrmann , ירושלים, [תרצ"ח] 1938.
* Die Hebraeischen Ubersetzungen Des Mittelalters und die Juden Als Dolmetscher. הוצאת Akademische Druck- U. Verlagsanstalt, גראץ, [תרט"ז] 1956.
*Die Europaischen Ubersetzungen Aus Dem Arabischen Bis Mitte Des 17. Jahrhunderts. הוצאת Akademische Druck- U. Verlagsanstalt, גראץ, [תרט"ז] 1956.
*Judisch-Deutsche Literatur (serapeum, Leipzig 1848-1849) . הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח-החוג לספרות יידיש. תשכ"א [1961].
* Allgemeine Einleitung in die Judische Literatur Des Mittelalters. הוצאת Wahrmann Books, ירושלים, [תשכ"ד] 1964. שני עותקים.
* Die Arabische Literatur der Juden, Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Araber, grossenteils aus handschriftlichen Quellen . הוצאת Georg Olms, הילדסהיים, [תרכ"ד] 1964.
* Mathematik Bei Den Juden. הוצאת Georg Olms, הילדסהיים, [תרכ"ד] 1964.
* Catalog der hebraischen Handschriften in der Stadtbibliothek zu Hamburg und der sicch anschliessenden in anderen Sprachen. הוצאת Georg Olms, הילדסהיים, [תרכ"ט] 1969.
11 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening150$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 484

auction search

Talmud Lexicon – Johannes Buxtorf – Basel, 1640

Lexicon Chaldaicum Talmudicum Et. Rabbinicum - מילון למילים הארמיות שבתלמוד הבבלי. באזל, 1640 [הת'].
תרגום מילים ארמיות והגדרתן. לטינית.
הטקסט מסודר בשני טורים בכל עמוד. המספרים לפי הטורים. 2680 טורים; [32] דף. 38 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. מעט דפים משוקמים. דפי השער (3 דפים) מצולמים.

Opening100$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 485

auction search

Genealogy and Community Books – Six books

שישה ספרי גנאולוגיה וקהילות:
* ספר מגילת סדרים, סיפור תולדות קהילת אויסעע, מאת הרב אברהם ברודא. מתוך סדרת ספרים היוצאים לאור בפעם ראשונה חברת מקיצי נרדמים. ברלין, תרנ"ה 1895.
* ענף עץ אבות, זכרונות וסדר יוחסין למשפחות הרוממות בישראל, מאת שמואל זנוויל כהנא. קרקוב, תרס"ג 1903.
* ספר גדולת דוד, שלשלת הייחוס של הרב דוד צבי אויערבאך, מאת אברהם אליעזר חיים אויערבאך. קרשאנוב, תרס"ה [1905]. דפים מנותקים.
* נטעי נאמנה, תולדות משפחת המחבר, מאת הרב מרדכי רובינשטיין. ירושלים, [תרס"ט 1909].
* Der schweriner oberrabbiner Mordechai jaffe, תולדות הרב מרדכי יפה, מאת מוריץ שטרן. גרמנית. ברלין, תרצ"ד 1933.
* משפחת ברודא, תולדות הרבנים ואנשי המדע בני המשפחה, מאת עזריאל מאיר ברודא. תרצ"ח 1938.
שישה ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening120$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 486

auction search

Even Sapir – Memoir by Rabbi Ya’akov HaLevi Sapir (1866-1874)

חלקים ראשון ושני מספרו הידוע של יעקב הלוי ספיר (1885-1822) - תלמיד חכם, חוקר כתבי-יד, תייר ושד"ר. בשנת 1859 נשלח ספיר כשד"ר להודו ולאוסטרליה על-מנת לגייס כספים לבניית בית הכנסת "החורבה" בירושלים. במסעו נאלץ לעבור בתימן ופגישתו עם יהודי תימן הטביעה בו חותם עז. כשחזר מאוסטרליה דרך עדן בשנת 1864, ליקט מידע וחומרים על יהודי תימן, שהביאו לחיבור ספרו "אבן ספיר".
1. אבן ספיר, "יסבב אדמת חם (מסע מצרים) ים סוף, חדרי תימן, מזרח הודו... אוסטראליא... מצב... אחינו... והמוצאות אותם מאז עד היום... ספורים וענינים תורנים וחקירות... וציוני... מצבות עתיקות והערות... ושירי קדש ובקשות...". חלק ראשון. ליק, תרכ"ה-תרכ"ו 1866.
[10], קיא דף, 21 ס"מ. מצב טוב.
2. אבן ספיר, "יכלכל בית עדן, הודו... סינגאפור... אוסטראליע... נוי-זיילאנד, ציילאן, שיבת ירושלם. ונוסף... הערות רבות... העתק מספר הללי וממחברת התיג'אן מתימן". מגנצא, [תרל"ד] 1874. הקדשה מאת המחבר, לרב מתתיהו שטראשון ולאשתו.
[10], רלז, [1] עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע בדף האחרון.

Opening120$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 487

auction search

The Apocrypha – Eight Books

שמונה ספרים העוסקים בספרים החיצוניים:
* חכמת יהושע בן סירא, נעתק ללשון עברי ואשכנז ומתורגם ארמית, מאת יהודה ליב בן זאב. ברסלויא, תקנ"ח 1798. כתמים.
* חכמת יהושע בן סירא, נעתק ללשון עברי ואשכנז ומתורגם ארמית, מאת יהודה ליב בן זאב. וינה, [תקפ"ח] 1828. כתמים.
* נוזלים מן לבנון, כתובים מתקופת בית ראשון ושני. ברלין, 1833 [תקצ"ג]. עברית וגרמנית. כתמים.
* אלפאביתא דבן סירא ראשונה ושניה. ברלין, תרי"ח 1858.
* ספר היובלים, המכונה מדרש בראשית זוטרתא. וינה, תר"ל 1870.
* מעשה טוביה או ספר טובי. אוקספורד, [תרל"ח] 1878. עברית ואנגלית.
* Die Sprüche Jesus', des Sohnes Sirachs , פירוש אמרותיו של ישוע בן סיראח, מאת הרמן שטארק. לייפציג, 1903 [תרס"ג].
* חזונות אסר שאלתיאל, הנקרא ביוונית בשם "ספר הנביא עזרא" וברומית "עזרא הרביעי". חזונות על הגאולה. תל-אביב, תרצ"ו 1936.
8 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 488

auction search

Rabbis and Prominent Figures – Biographies and Bibliographies

אוסף ספרים העוסק בחייהם ובחיבוריהם של רבנים ואישים שונים. מרבית הספרים יצאו לאור בישראל במאה ה-20. עברית, אנגלית וגרמנית.
באוסף ספרים העוסקים בתולדות חייהם של רבנים ואישים, לצד ספרים המתמקדים יותר בחיבוריהם וברישום ביבליוגרפי שלהם. חלק מהספרים עוסקים במספר אישים, חלקם חיבורים אוטוביוגרפיים או ספרי שי ויובל לכבוד אישיות מסויימת.
כ-43 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening100$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 489

auction search

Hilel Zeitlin – Various Publications

שמונה ספרים וחבורים מאת ועל הלל צייטלין, הוגה דעות, סופר ופובליציסט יהודי:
* שריפטען. וורשא, תר"ע 1910. יידיש.
* דאס פראבלעם פון גוטס און שלעכטס ביי יודען און ביי אנדערע פעלקער. וורשא, [תרע"א 1911]. יידיש.
* חסידות. וורשא, [תרפ"ב] 1922. יידיש.
* דבר לעמים, חזון על גוים ועל ממלכות. וורשא, תרפ"ח 1928. דפים אחרונים מנותקים.
* ספרן של יחידים. וורשא, תר"ץ 1930.
* דממה וקול, הגיונות, תוכחות, גלויי נשמה וכסופי משיח. וורשא, תרצ"ו 1936.
* שמועסען איבער דער חב"דישער וועלטבענעהמונג. וורשא, תרצ"ח [1938]. יידיש.
מצורף ספר העוסק בחייו ויצירתו של הלל צייטלין:
* ספר צייטלין, קובץ מאמרים אודות הלל צייטלין. ירושלים, תש"ה [1944].
8 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. סימני עש.

Opening50$ Sold For188$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 490

auction search

Medieval Liturgical and Secular Poetry – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרי מחקר העוסקים בשירה, בפיוט וביצירה הספרותית היהודית החל מימי הביניים ועד לראשית העת החדשה.
האוסף מכיל עשרות רבות של ספרים שנכתבו על ידי גדולי החוקרים, ונתפרסמו מאמצע המאה ה-19 ועד סוף המאה ה-20. באוסף מהדורות חשובות ביניהן ששת הכרכים של ידיעות המכון לחקר השירה העברית שיצאו לאור בהוצאת שוקן בברלין, מחקרים מאת חיים שירמן וחיים בראדי על שירת יהודי-ספרד, ספריו של א. מ. הברמן, יצירות שההדירו ד"ר דב ירדן, וד"ר שמעון ברנשטיין, מספר עבודות אקדמיות שנכתבו בנושא, וספרים רבים נוספים.
ספרים בודדים יצאו במהדורות ממוספרות ומצומצמות.
כ-81 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 491

auction search

Collection of Various Publications

עשרה ספרים וחוברות של פרסומים שונים הכוללים מחקרים, חבורים תורניים ומסמכים שונים:
* חוברת של קרן התורה של אגודת ישראל. וינה, תרפ"ה [1924]. הוצאת המרכז העולמי של קרן התורה. בחוברת סקירה על הישיבות בליטא, מספר מכתבים מהחפץ חיים, ר' חיים עוזר גרודזנסקי ואחרים וכן סקירת הוצאות, הכנסות וכו'. עם שלוש תמונות. עם לוח מקופל ובו שתי תמונות של הנחת אבן הפינה לישיבה בלובלין, ותמונת מחזור של ישיבת סלובודקה-קובנה.
* תקופת הגאונים, רב שרירא גאון, מאת ד"ר בנימין מנשה לוין. יפו, [תרע"ז 1917]. ללא מעטפת.
* ציון לנפש חיה, על מות הרבנית הצדקת מרת שרה לבית הורוויץ. [פרנקפורט דמיין?], [תרצ"ב 1932]. החוברת כוללת מודעות אבל שנדפסו בעתונים, מכתבי-תנחומים והספדים מרבנים ועוד. מעטפת קדמית קרועה.
* משכיות לבב, על מעם לועז, גלגולו וגורלו של ספר קורא הדורות בלשון האשפניולית, מאת משה גאון. ירושלים, תרצ"ג [1933]. ללא המעטפת האחורית.
* ילדי טיהרן מאשימים, מסמכים ועדויות, יצא לאור ע"י הועד הפועל העולמי של אגודת ישראל. ירושלים, תש"ג [1943]. על חינוך ילדי פולין שניצלו במלחמת העולם השנייה והועלו ארצה על-ידי הסוכנות היהודית דרך טהרן. מעטפת מנותקת. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* גנזי קויפמן, כרך א', אוסף מאמרים ומחקרים לכבוד חמישים שנה לפטירת פרו' דוד קויפמן. בודפשט, תש"ט [1949].
* מאסף שערי תורה, יוצא לאור ליום השנה הראשון להסתלקותו של הרב יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק. ירושלים, תשכ"א [1960].
* מן הגנזים, תאור של כתבי יד ותקנות, מאת יהודה ליב ביאלר. כרך ב'. ירושלים, תשכ"ט [1969].
* על ספרים אסורים, חומר משפטי-היסטורי להשוואת דיני עמים ודתות, מאת חיי כהן. ניו יורק-תל אביב, [תשל"ג] 1973.
* מפתח ההספדים הנמצאים והנזכרים בספרי בית אוצר הספרים דקהל וינא, מאת דובער וואכשטיין. [ירושלים?], [תש"ל?]. דפוס צילום של הוצאות וינה תרפ"ז-תרצ"ב.
10 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For188$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 492

auction search

Large Collection of Facsimiles

אוסף גדול של פקסימיליות, מרביתן יצאו במהדורות מצומצמות וממוספרות. האוסף כולל פקסימיליות של כתבי יד ודפוסים נדירים של התנ"ך, ששה סדרי משנה, התלמוד הבבלי והירושלמי, קטעי גניזה שונים, מדרשי הלכה ואגדה ועוד. מרבית הפקסימיליות יצאו בהוצאת מקור, ירושלים. המחצית השניה של המאה ה-20.
35 פקסימיליות. מצב טוב. גודל משתנה. חלקן מכילות לעיתים שניים עד ארבעה כרכים. לחלקן כריכות נאות עם גב מעור, נתונות בנרתיקי קרטון.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening500$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 493

auction search

The Jews of China – Research by James Finn – London, 1843

The Jews In China, Their Synagogue, Their Scriptures, Their History, James Finn. הוצאת B. Wertheim, Aldine Chambers, Paternoster Row. לונדון, 1843.
חיבור על יהודי סין מאת ג'יימס פין, קונסול בריטי בירושלים, עיתונאי ופילנתרופ. הספר עוסק בהיסטוריה של יהדות סין, בבתי הכנסת של היהודים ובכתבי הקודש שלהם.
Viii, 86 עמודים. 18.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית מנותקת, חלק גדול מהשדרה חסר. סימני בלאי בכריכה.

Opening200$ Sold For350$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 494

auction search

Research Concerning Jews of China – Paris, 1864

Recherches Sur L'existence Des Juifs En Chine, Depuis Les Temps Les Plus Recules Jusqu'a Nos Jours, A. Wylie. הוצאת Bureau Des Annales De Philosophie, פריז, 1864.
מחקר ובו סקירה היסטורית על יהדות סין מראשיתה. החיבור הוא תדפיס מאמר מתוך Annales de Philosophie Chretienne, אך פה הודפס עם שער כחיבור בפני עצמו.
[1], 33 עמ'. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים וקרעים משוקמים בשולי מספר דפים. כריכה חדשה.

Opening200$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 495

auction search

Jews of China – Book Collection

אוסף ספרים על יהודי סין:
* Chinese Jews, a lecture Marcus Nathan Adler. לונדון, [תר"ס 1900].
* הסינים, מאת שמעון מאיר פערלמאן. לונדון, תרע"א, 1911. בדפוס מערכת "היהודי". "דרכי חיי הסינים ומנהגיהם, השקפה על הקולטורה שלהם, סדרי הממשלה והמסחר בארצם". בסוף כל אלה מופיע המאמר "היהודים בסינים - דברי ימי היהודים בארץ סינים לכל פרטיהם בעבר ובהווה", עם תמונות. חיזוקי הדבקה במספר דפים.
*Chinese Jews, Edward Ezra and Arthur Sopher . שנגהאי, 1926 [תרפ"ו]. נקבי עש. כריכה חדשה עם המעטפת המקורית.
* הקהילה היהודית בקייפנג-פו, מאת י. פרויס. תל-אביב, [תשכ"ב 1961].
*Wanderers and Settlers in the Far East, A Century of Jewish Life in China and Japan, Herman Dicker. ניו-יורק 1962 [תשכ"ב].
*Chinese Jews, William Charles White . טורונטו, 1966 [תשכ"ו].
* The Torah Scrolls of the Chinese Jews, Michael Pollak. דאלאס, [תשל"ה 1975].
7 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For213$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 496

auction search

Jewish Diaspora in the Middle East – Eight Books

שמונה ספרים העוסקים ביהדות המזרח וביהודי המזרח במקומות שונים:
* יהודי המזרח בארץ ישראל בעבר ובהוה, מאת משה דוד גאון. כרך א': זכרונות, תולדות, תעודות, עובדות, רשמים, ציונים, מספרים וצרופי מעשים. ירושלים, תרפ"ח [1928].
* יהודי המזרח בארץ ישראל, מאת משה דוד גאון. כרך ב': תולדות רבנים וגדולי האומה, חכמים, סופרים ועסקני צבור, חולמים ולוחמים לרעיון שיבת ציון וישוב הארץ. ירושלים, תרצ"ח [1937].
* ישראל בערב, קורות היהודים בחמיר וחג'אז מחורבן בית שני ועד מסעי-הצלב, מאת חיים זאב הירשברג. תל אביב, תש"ו [1946]. עם הקדשת המחבר.
* יהודי כורדיסתאן, מחקר אתנולוגי, מאת ד"ר א' בראואר בעריכת רפאל פטאי. ירושלים, תש"ח [1947].
* The Arab Countries Of The Near East, And Their Jewish Communities, מאת Neheniah Robinson. ניו יורק, 1951. עבודה מודפסת במכונת כתיבה ומשוכפלת.
* מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון, מחקרים ופעולות, חוברת ג'. ירושלים, תש"ך [1960]. מספר מאמרים מאת מחברים שונים.
* תולדות יהודי פרס ומשורריהם, מאת חנינא מזרחי. ירושלים, [תשכ"ו] 1966.
* דמשק עירי, פרקי זכרונות, מאת אסתר שטיינהורן-חלואני. ירושלים, [תשל"ח] 1978.
8 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 497

auction search

Jewish Diaspora in the USA – Book Collection

תשעה עשר ספרים העוסקים בתולדות יהדות ארה"ב:
* The Jews in Philadelphia Prior to 1800 by Hyman Polock Rosenbach. פילדלפיה, [תרמ"ג] 1883.
* ספר היהודים והיהדות בניוארק, מאת משה וויינבערגער יליד אונגארן. חלק ראשון. ניו-יורק, תרמ"ז [1887].
* The Beginnings of the Chicago Sinai Congregation, a contribution to the inner history of American Judaism by Dr. B. Felsenthal. שיקגו, [תרנ"ח] 1898.
*The Jews of Philadelphia. Their history from the earliest settlements to the present time, by Henry Samuel Morais. פילדלפיה, [תרנ"ד] 1894.
* חכמי ישראל באמריקא, ספר כולל תולדות גדולי עמנו... בארצות הברית מפורטות ומבוארות באר הטיב. הספר החמישי לספרי "דור רבניו וסופריו" מאת בן ציון אייזנשטאדט. ניו-יורק, תרס"ג [1903].
* The Jews of South Carolina. קובץ חוברות כרוכות יחד מאתDr. Barnett A. Elzas . נדפס מתוך "the Charelston News and Courier". [צ'רלסטון], [תרס"ג 1903?].
* Ein Besuch beim Judentum in New-York und Umgebung, Drei Vortage von Dr. Josef S. Bloch. וינה, [תרע"ב] 1912.
* The Jewish Communal Register of New-York City 1917-1918. ניו-יורק, [תרע"ח] 1918.
*A Century of Judaism in New York, B'nai Jeshurun 1825-1925, by Israel Goldstein. ניו-יורק, [תר"ץ] 1930.
*The Rise of The Jewish community of New York 1654-1860, by Hyman B. Grinstein. פילדלפיה, [תש"ז] 1947.
* פנקס שיקאגו ערוך בידי שמעון ראבידוביץ. שיקאגו, תשי"ב [1952].
*An Old Faith in the New World, Portait of Shearith Israel 1654-1954, David and Tamar De Sola Pool . ניו-יורק, [תשט"ז] 1955.
* The Hasidic Community of Williamsburg, by Solomon Poll. ניו-יורק, [תשכ"ב] 1962.
* רשימת חברי הסתדרות הרבנים דאמריקא. ניו-יורק, תשכ"ב [1962].
* Rabbi Carigal Preaches in Newport. סינסינטי, [תשכ"ו] 1966.
* Wills of Early New York Jews (1704-1799), by Leo Hershkowitz. ניו-יורק, [תשכ"ז] 1967.
* Portalto America, The Lower East Side 1870-1925, Allon Schoener. ניו-יורק, [תרכ"ז] 1967.
* The Early Jews of New Orleans, Bertram Wallace Korn. מסצ'וסטס, [תשכ"ט] 1969.
* "Nothing Left to Commemorate", the story of the Pioneer Jews of Jackson, Amador County, California, by Dr. I. Harold Sharfman. קליפורניה, [תשכ"ט] 1969.
19 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening100$ Sold For425$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 498

auction search

History of Jerusalem, Research Literature – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרים וחוברות העוסקים בהיסטוריה ובגאוגרפיה של העיר ירושלים, בתולדות אישיה וחכמיה, ומוסדות שונים בתוכה. באוסף ספרים שנדפסו מראשית המאה ה-20 ועד לשלהי המאה, מרביתם בירושלים. נמצאות גם חוברות שיצאו לאור במהדורות פקסימיליות מצומצמות ובהן דפוסי צילום של קונטרסים שנדפסו בירושלים במאה ה-19. חלק מן הספרים מכילים תמונות, מפות ואיורים.
כ-80 ספרים, חוברות וקונטרסים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 499

auction search

History of the Land of Israel – Large Collection of Books

אוסף גדול של ספרים העוסקים בהיסטוריה של ארץ ישראל לדורותיה.
האוסף כולל ספרי מחקר כלליים, ספרים העוסקים בתולדות ערים שונות בכלל ובערים הקדושות בפרט, בקורות היישוב היהודי בארץ ישראל, ספרים על רבנים ואישים חשובים, ומוסדות שונים, ספרים על גאוגרפיה וגבולות הארץ, בתי קברות ומצבות ועוד.
עברית, אנגלית, גרמנית ויידיש. ברבים מן הספרים תמונות, צילומים ומפות.
כ-75 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 500

auction search

Jews of Iraq – Book Collection

אוסף ספרים על יהודי עיראק: 
* .The Sasson Dynasty, Cecil Roth שושלת משפחת ששון, מאת ס. רות'. לונדון, [תש"א, 1941]. 
* תולדות הרב עבדאללה סומך, גדל רבני בבל בדורות האחרונים, מאת אברהם בן-יעקב. ירושלים, תש"ט [1949]. הקדשה מאת המחבר. 
* A History of the Jews in Baghdad, David Solomon Sassoon. אנגליה, תש"ט 1949. 
* מסע בבל, מאת דוד סלימאן ששון. ירושלים, תשט"ו [1955]. 
* היהודים בערב, קורות היהודים בצי האי ערב ודרום ארץ-ישראל עד הופעת האסלם ועד גירושם מרוב גלילות ערב, מאת ישראל בן-זאב. ירושלים, [תשי"ז] 1957. 
* יהדות בבל, חוברת מאת אב. נ. פולק. תל-אביב, [תש"ך 1959]. 
* יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו, מאת אברהם בן-יעקב. ירושלים, תשכ"ה 1965. 
* ספר קץ הימין, תולדות חכמי ורבני בבל ראשונים ואחרונים, מאת רבי יהושע משה. ירושלים, תשכ"ז [1967]. עם תמונות רבנים. 
* גולים וגאולים, יהדות בבל, פרקי היסטוריה ומחקר ביהדות עיראק, בעריכת אברהם טווינה. רמלה, תשכ"ט-תשל"ז 1968-1977. ששה כרכים. 
* The Sassoons, Stanley Jackson. לונדון, [תשכ"ח] 1968. 
* קיצור תולדות יהודי בבל מראשיתם עד היום, מאת אברהם בן-יעקב. ירושלים [תשל"א] 1971. 
* הרב יוסף חיים, מגדולי רבני בבל, מאת אברהם בן-יעקב. ירושלים, תשל"ב [1972]. 
* קברים קדושים בבבל, מאת אברהם בן יעקב. ירושלים, תשל"ד 1973. 
* חוברת מילואים לספר יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו, מאת אברהם בן-יעקב. ירושלים, 1980 [תש"ם]. 
* יהודי בבל בתקופות האחרונות, מאת אברהם בן-יעקב. ירושלים, 1980 [תש"ם]. 
* מחקרים בתולדות יהודי-עיראק ובתרבותם, בעריכת שמואל מורה. אור-יהודה, תשמ"א 1981. 
* מחקרים בתולדות יהודי-עיראק ובתרבותם, בעריכת יצחק אבישור. אור-יהודה, תשמ"ב 1982. 
​כ-17 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening100$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 501

auction search

Jews of Europe – Book Collection

אוסף ספרים על יהודי אירופה לפני מלחמת העולם השניה:
* Die Juden im Kaukasus, Albert Kak. ברלין 1894 [תרנ"ד]. גרמנית.
* .Die Juden in Russland, August Scholz ברלין, 1900 [תר"ס]. גרמנית.
* Die Judenmassacres in Kischinew. פרעות קישינב, מאת ברטולד פיבל. ברלין, 1903 [תרס"ג]. גרמנית. כתב יד של שיר של לורד ביירון בדף הראשון. גרמנית.
* Juedische Statistik. ביבליוגרפיה סיסטמית לסטטיסטיקה היהודית, בעריכת א. נוסיג. ברלין, 1903 [תרס"ג].
* Zeitschrift fuer Demographie und Statistik der Juden. העיתון לדמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים, מאת המשרד לסטטיסטיקת היהודים. ברלין. שני כרכים. כרך אחד, 1907 [תרס"ו], כרך שני, 1924-1926 [תרפ"ד-תרפ"ו].
*Skizzen und Studien zur Geschichte der Juden in Polen, Majer Balaban . מחקר בהיסטוריית יהודי פולין, מאת מאיר בלבן. ברלין, 1911 [תרע"א]. גרמנית.?*Der Zar und Seine Juden, Kurt Aram . ברלין, 1914 [תרע"ד]. גרמנית.
*Gli Ebrei Feneratori a Capodistria, F. Majer . הנושים היהודים בקפודיסטריה. קפודיסטריה, 1914 [תרע"ד]. איטלקית.
* Die Juden im Zartum Polen, Josef Meisl. היסטוריית היהודים בממשלת הצאר בפולין, מאת יוסף מיזל. בון, 1916 [תרע"ו]. גרמנית.
*Die Geschichte der Juden in Brest Litowsk, A. Laenzer . היסטוריית היהודים בברסט-ליטובסק, מאת א.לנצר. ברלין, 1918 [תרע"ח].
* Statistik der Juden. המשרד לסטטיסטיקת היהודים. ברלין, 1918 [תרע"ח]. גרמנית.
*Die Juden in Litauen, Leo Rosenberg . ברלין, 1918 [תרע"ח]. גרמנית.
* די ווארשאווע יודישע גמינע, מאת ז. טיגעל. ההיסטוריה של קהילת היהודים בוורשא. וורשא, 1918 [תרע"ח]. יידיש.
*Die Juden Stadt von Lublin, Majer Balaban . ברלין, 1919 [תרע"ט]. גרמנית. איורים מאת קרלריך הנקר. (שני עותקים).
* דאס אידישע פאלק אין ציפערן, מאת יעקב לעשצינסקי. ברלין, תרפ"ב 1922. יידיש.
* די ווירטשאפטסגעשיכטע פון די יידן אין פוילן בעתן מיטאלטער, מאת יצחק שיפער. ההיסטוריה הכלכלית של יהודי פולין בימי הביניים. וורשא, 1926 [תרפ"ו]. יידיש.
* די יידישע פרעסע אין ראטנפארבאנד 1917-1927, מאת א. קריזשניץ. העיתונות היהודית בברית המועצות. מינסק, 1928 [תרפ"ח]. יידיש.
*Aus meiner Lebensarbeit, Erinnerungen eines juedischen Richters im alten Russland, Jacob Teitel . פרנקפורט, 1929 [תרפ"ט]. גרמנית. עם הקדשת המחבר.
* Das Schulwerk der Agudas Jisroel in Erez Jisroel. פרנקפורט, [ת"ש, 1930 בערך]. גרמנית.
* Das Juedische Volk im Neuen Europa, Jakob Lestschinsky. פראג, 1934 [תרצ"ד]. גרמנית.
*Die Juden Osteuropas in den Minderheitenvertraegen, Kurt Stillschweig . ברלין, 1936 [תרצ"ו]. גרמנית.
* שבעים שנה, חוברת היובל לבית המדרש לרבנים בבודפשט בשנת השבעים להיווסדו, מאת שמואל לויגר. בודפשט, תש"ח [1948]. אנגלית, עברית והונגרית.
* די יידישע פרעסע וואס איז געווען, בעריכת הוועלט ביורא פון די יידישע זשרונאליסטן. תל-אביב, תשל"ה 1975.
24 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening100$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 502

auction search

Jewish Diaspora in Australia, Canada and Britain

חמישה ספרים העוסקים ביהדות אוסטרליה קנדה ואנגליה:
* The Orgin and Growth of the Mocatta Library, Museum and the Gustave Tuck Theatre University College London, Ephraim Levine. לונדון, 1933. אנגלית.
* "The Deputies", A Short Historical Survey, Sidney salomon.. לונדון, 1937. אנגלית.
* Canada's Jews, A Social and Economic Study of the Jews in Canada, Louis Rosenberg.. מונטראל, 1939. אנגלית.
* געשיכטע פון יידישן ישוב אין באלאראט, מאת אליהו שולמאן. מלבורן, 1946. יידיש.
* Australian Jewish Historical Society Vol.VII Part I., חוברת של החברה ההיסטורית היהודית האוסטרלית. סידני, 1971. אנגלית.
5 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 503

auction search

Orders and Directives Concerning Jews in Germany, Pamphlet – Helmstedt, 1683

Diatagmata Judæorum, Jüden Ordnung : Ex Ivre Cæsareo Et Pontificio Concinnata, Et In Illustri Julia, Ad Disputandum Publice Proposita, In usum Studiosæ Legum Juventutis in eadem Acad. [צווים ותקנות הנוגעים ליהודים בגרמניה]. הוצאת Georgii Wolfgangi Hammii, הלמשטדט (Helmstedt), 1683. לטינית וגרמנית.
החיבור מבוסס על עבודת דיסרטציה שהוגשה בידי מספר מחברים בשנת 1596, ויצאה כספר במהדורה זו.
[28] דף, 19.5 ס"מ. מצב טוב מאוד. מעטפת נייר חדשה.

Opening70$ Sold For400$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 504

auction search

Book Collection – Jewish Diaspora in South Africa

אוסף ספרים העוסק ביהדות דרום-אפריקה. במרבית הספרים תמונות וצילומים שונים:
* An Anthology Of Poem Translations from the Hebrew and Yiddish, Bertha Beinkinstadt. קייפטאון, [תר"ץ] 1930.
* The Cape Town Hebrew Congregation 1841-1941, A Centenary History, Louis Herman. קייפטאון, [תש"א 1941].
* Irma Stern And The Spirit Of Africa, Joseph Sachs. פרטוריה, [תש"ב] 1942.
* דרום-אפריקאנער זאמלבוך. יוהנסבורג, [תש"ה] 1945.
* South African Jews In World War II. יוהנסבורג, [תש"י] 1950.
* The Birth of a Community, Israel abrahms. קייפטאון, [תשט"ו] 1955.
* יידן אין יאהאנעסבורג, (ביז יוניאן - 31-טן מיי, 1910), מאת ליבל פלדמן. יוהנסבורג, [תשט"ז 1956].
* My Judaism, My Jews, Edgar Bernstein. יוהנסבורג, [תשכ"ב 1962]. עותק ממוספר וחתום על ידי המחבר, עם הקדשה, מתוך מהדורה בת 350 עותקים.
* Sephardi Hebrew Congregation Of Rhodesia. [דרום אפריקה?], [1962?]. חוברת, עם מעטפת קרועה.
* Biography of Nehemia Dov Hoffmann, Founder of the Jewish Press in South Africa, by Joseph Abraham Poliva. יוהנסבורג, [תשכ"ח] 1968.
* The Fordsburg-Mayfair Hebrew Congregation 1893-1964, Bernard Sachs. יוהנסבורג, [תשל"ב] 1972.
* A Decade With South African Jewry, Bernard Moses Casper. קייפטאון, [תשל"ב] 1972.
* מצורפות 5 חוברות ועלונים פרסומיים נוספים שראו אור ביוהנסבורג.
12 ספרים + חוברות ועלונים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening80$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 505

auction search

Jews of India and Bukhara – Book Collection

עשרים ספרים העוסקים ביהודי ויהדות הודו ובוכארה:
* Haeem Samuel Kahimkar, A Sketch of the History of Beni-Israel, and an Appeal for their Education. . היסטוריה של בני-ישראל ובקשה לחינוכם, מאת חיים שמואל קהימקר. בומבי, 1892 [תרנ"ב].
* James Henry Lord, The Jews in India and the Far East. . היהודים בהודו ובמזרח הרחוק, מאת ג'יימס הנרי לורד. בומבי, 1907 [תרס"ז].
* C.Z. Kloetzel, Anjuvanam eine Reise zu den schwarzen und weissen Juden in Cochin. תיאור נסיעה ליהודים הלבנים והשחורים בקוצ'ין, מאת C.Z. Kloetzel. מוקצ'בו, 1938 [תרצ"ח].
* חיי היהודים בקוטשין, מאת רבי שם טוב גאגין. אנגליה, תשי"ג [1953].
* היהודים בהודו, חלקם בחיים הכלכליים והמדיניים, מאת ולטר יוסף פישל. ירושלים, תש"ך 1960.
* בני ישראל, פסקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת מוצאם, מאת הרבנות הראשית לישראל. ירושלים, תשכ"ב [1962].
* Shellim Samuel, A Treatise on the Orgin and Early History of the Beni-Israel of Maharashtra State. ההיסטוריה של בני-ישראל במדינת מהרשטרה, מאת שמואל שלים. בומבי, 1963 [תשכ"ג].
* גלריה דמויות של ראשי יהדות בוכארא, מאת מ. אשל (אצ'ילדי). ירושלים, [תשכ"ה 1965].
* M.D. Japhteth, The Jews of India, A Brief Survey. היהודים של הודו, מאת מ.ד. יפטת. בומבי, 1969 [תשכ"ט].
* קורות זמנים להרב מתתיה גרג'י מאפגאניסטאן, מאת ראובן קשאני. ירושלים, תשל"א [1971].
* תולדות יהודי בוכארה בבוכארה ובישראל, מאת נסים בהר"ש טג"ר. תל-אביב, תשל"א [1971].
* The Kerala History Association, Commemoration Volume, Cochin Synagogue Quartercentenary Celebrations. ספר זיכרון של בית הכנסת בקוצ'ין. קוצ'ין, 1971 [תשל"א].
* יהדות בוכארה, מאת ראובן קשאני. ירושלים, תשל"ד 1973.
* Flower Elias and Judith Elias Cooper, The Jews of Calcutta. יהודי קלקוטה, מאת Judith Elias ו- Flower Elias. קלקוטה, 1974 [תשל"ד].
* יהודי אפגניסטן, מאת ראובן קשאני. ירושלים, תשל"ה 1975.
* Rabbi Ezekiel N. Musleah, On the Banks of the Ganga-The Sojourn of Jews in Calcutta. על שפת נהר הגנגא - יישוב היהודים בקלקוטה, מאת יחזקאל נ. מצליח. ארה"ב, 1975 [תשל"ה].
* קהילות היהודים בהודו, מאת ראובן קשאני. ירושלים, תשל"ז 1977.
* קהילות היהודים בתורכיה, מאת ראובן קשאני. ירושלים, תשל"ח 1978.
* בתי-כנסת בהודו, בעריכת אליה בן אליהו. קרית מוצקין, תשל"ט 1978.
* היהודים מהקונקאן, עדת בני ישראל בהודו, מאת בית התפוצות על שם נחום גולדמן. תל-אביב, תשמ"א 1981.
20 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening100$ Sold For325$ Including buyers premium
Show 25 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?