Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 339

auction search

Collection of Postcards, The Tabernacle and Its Furnishings

אוגדן גלויות, תמונות ואיורים של המשכן, מאת האדריכל יעקב יהודה. בכריכה הסכמות הרב קוק, הרב הראשי לא"י, והרב מלצר, ראש ישיבת עץ חיים. עברית ואנגלית. ירושלים, [תרצ"ד 1934].
7 דף. אורך: 11.5 ס"מ. רוחב: 16.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening40$ Sold For50$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 22

auction search

Nevi’im and Ketuvim – Lvov, 1808 – Two Volumes – Ownership Inscriptions and Signatures

ספר המגיד, עם פירוש רש"י, תולדות אהרן ופירושי מצודת דוד ומצודת ציון, ותרגום יידיש-דייטש. לבוב, [תקס"ח 1808]. דפוס רבי אברהם שפירא סג"ל.
1. חלק שני, מנביאים אחרונים (ישעיה וירמיה). קיפולים בשולי הדפים. פגעי עש. כריכה מנותקת חלקית. רישום בעלים של רבי מרדכי הלוי איש הורוויץ, בנו של רבי יששכר בער הלוי הורוויץ.
2. חלק שביעי, מכתובים (דניאל, עזרא, נחמיה). פגעי עש. רישום בעלות: "חנני ליפמאן בן לא'א..."
גודל ומצב משתנים, כריכות בלויות עם גב-עור והטבעות.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 342

auction search

Marriage Certificate of Rabbi Reuven Katz

תעודת נישואין, לחתונתו בזיווג שני של הגאון רבי ראובן כ"ץ. פתח תקווה, תשי"ח 1958.
בשולי התעודה אישור הרבנות: "הריני מאשר כי הנישואין של הזוג הנ"ל נערכו בפתח תקוה... ונרשמו בלשכת הרבנות" ובמקום חתימת הרב המורשה חתום ה"חתן" בעצמו [!] שכיהן כרבה הראשי של העיר.
רבי ראובן כ"ץ (תר"מ-תשכ"ד, אוצר הרבנים 17705), גאון מופלג, מגדולי הרבנים ברוסיה ובארץ ישראל. בעל "דגל ראובן". כיהן כאב"ד אמדור וסטוויסק. בשנת תרצ"ב עלה לכהן כרב ראשי בפתח תקווה וראש ישיבת לומז'ה בעיר. התאלמן מאשת נעוריו בשנת תשי"ד, ובשנת תשי"ח נשא לאשה את אלמנת המקובל הירושלמי רבי אלעזר קניג מגבעת שאול.
23.5X18 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 502

auction search

Jewish Diaspora in Australia, Canada and Britain

חמישה ספרים העוסקים ביהדות אוסטרליה קנדה ואנגליה:
* The Orgin and Growth of the Mocatta Library, Museum and the Gustave Tuck Theatre University College London, Ephraim Levine. לונדון, 1933. אנגלית.
* "The Deputies", A Short Historical Survey, Sidney salomon.. לונדון, 1937. אנגלית.
* Canada's Jews, A Social and Economic Study of the Jews in Canada, Louis Rosenberg.. מונטראל, 1939. אנגלית.
* געשיכטע פון יידישן ישוב אין באלאראט, מאת אליהו שולמאן. מלבורן, 1946. יידיש.
* Australian Jewish Historical Society Vol.VII Part I., חוברת של החברה ההיסטורית היהודית האוסטרלית. סידני, 1971. אנגלית.
5 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 129

auction search

Torah Teachings of Rabbi Chaim Hirschenzon – Author’s Dedication

מוצל מאש המלחמה העולמית הוא חידושי הרח"ה חלק ראשון, מאת רבי חיים הירשנזון. ירושלים, תרע"ד-תרפ"ד [1924-1914]. הקדשה בכתב ידו של המחבר.
חידושים על מסכת הוריות, על גפ"ת ועל דברי הראשונים, "מתבאר בו כח ב"ד [בית-דין] יפה, כח קהל ועדה, נשיא, וכהן משיח".
רבי חיים הירשנזון (תרי"ז-תרצ"ה, אוצר הרבנים 5961), רב גאון וסופר משכיל, מהוגי הדעות המפורסמים של הציונות הדתית. נולד בצפת ועבר עם משפחתו לירושלים, בה הקימו את דפוס הירשנזון. ממקימי "בית מדרש אברבנאל", שהפך אח"כ לספריה הלאומית. השתתף בקונגרס הציוני הראשון. היגר לארה"ב ושימש כרב בעיר הובוקן שבניו ג'רזי. חיבר עשרות ספרים, שרובם עסקו בשאלת הקמת מדינה יהודית מנקודת מבט הלכתית.
[2], קד, [1] דף. 26.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 204

auction search

Urim VeTumim – Dubno, 1806

ספר אורים ותומים, על שלחן ערוך חושן משפט, חלק ראשון [סימנים א-עב], מאת רבי יהונתן אייבשיץ. דובנא, [תקס"ו 1806]. ללא החלק השני על סימנים עג-קנב. טופס על נייר כחול.
[1], פו, פח-קטז, קטו-ריג דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חיזוקי הדבקה בשולי מספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה ישנה ופגומה, ללא שדרה.

Opening40$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 236

auction search

Two short Publications – Jerusalem

שתי חוברות מאת מוסדות שונים בירושלים, מתחילת המאה ה-20:
* תקנות וחוקי החברה האדירה כנסת ישראל. ירושלים, [תרס"ה 1905]. התקנות בעברית וביידיש. בסוף החוברת מכתבי המלצה מרבנים.
16, 7-10, יא עמ’. 14 ס"מ. מצב טוב. כתמים.
* בנין בית מרכז חדש להתלמוד תורה, עץ חיים. ירושלים, תרס"ח [1908]. עברית, יידיש ואנגלית. החוברת כוללת גם מכתבי רבנים מאת הרבנים שמואל סלנט, חיים ברלין ועוד.
20, 12 עמ'. 19 ס"מ. מצב טוב, כתמים. מעטפת קדמית מנותקת מהחוברת.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 364

auction search

Torah Mantle

מעיל לספר תורה. [גרמניה/הולנד], תרס"ו [1907].
קטיפה, רקמת חוטי כסף על קרטון.
חלקו העליון מעוטר ברקמה בולטת של כתר ומשני צדיו האותיות "כ" ו-"ת". בחזיתו עיטור פרחוני גיאומטרי. הקדשה רקומה במרכז המעיל: "ז"נ נדיבי עם מק"ק מייטעני אבראהאם געסט בשנת תרס"ז לפ"ק". בראש המעיל שני פתחים עבור עצי החיים של ספר התורה.
גובה: 76 ס"מ, רוחב: 45 ס"מ. מצב בינוני. בד הקטיפה בלוי. קרוע בחלקו האחורי העליון. פרימות בעיטורים הרקומים. תיקונים מאוחרים.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 87

auction search

Arvei Nahal – Krotoszyn, 1850

ספר ערבי נחל, חיבור נפלא על התורה, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סראקא. [קרוטושין?], [תר"י 1850 בערך]. בשערים נכתב: "באותיות אמשטרדם בשנת תקמ"ג".
‫3 כרכים. כרך א: [1], סז דף. כרך ב: [1], סח-קלז דף. כרך ג: צט-קלז, [1], מט, [1], עג דף. ספר ויקרא מופיע פעמיים. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. סימני עש קלים. רישומים. כריכות מקוריות בלויות ופגומות. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 66

auction search

Books by Rabbi Hayim Yosef David Azulay – Hid”a

אוסף ספרי החיד"א:
* כרך עם ארבעה מספרי החיד"א: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת. ליוורנו, [תקס"ב 1802]. לכל ספר שער מיוחד.
‫קלא, [1] דף. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות. סימני עש. כריכה חדשה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* כרך עם ארבעת הספרים הנ"ל. פיסא, [תקע"ו 1816].
כד, כד, כד, יח [1] דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. כריכה חדשה.
מצורף ספר חסר:
* ספר מורה באצבע, צפורן שמיר, וקשר גודל. ליוורנו, [תקנ"ד 1794]. חסרים תשעה דפים באמצע הספר. בדף ב' הקדשה עצמית מאת "חיים דוד המכונה פרסיאדו סורנאגה, חס"ד ס"ט" [רבי חיים דוד סורנאגה, מחכמי ירושלים, ראב"ד עדת הספרדים], שקנה את הספר מה"מיזאט" [מכירה פומבית] של עזבון המנוח שלמה נחום [בדף האחרון חתימה מסולסלת: "שלמה נחום"].
3 ספרים. מצב כללי טוב. כתמים וסימני רטיבות. סימני עש.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 280

auction search

Three Books Printed in Padua

שלושה ספרים עם תרגום לאיטלקית:
* ספר פרקי אבות עברית ואיטלקית, עמוד מול עמוד. רישומים בכמה דפים. פדובה, [תרכ"ב] 1862. כריכה חדשה.
* ספר בראשית עם תרגום לאיטלקית ופירוש שמואל דוד לוצאטו (שד"ל). פדובה, תרל"א 1871.
* מחזור לימים נוראים כפי מנהג איטאליאני, עברית ואיטלקית, עמוד מול עמוד. פדובה, [תרמ"א] 1881. כתמי זמן.
3 ספרים. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 291

auction search

Five Scrolls – Livorno

שני ספרי חמש מגילות, עם פירושי המצודות, שנדפסו בליוורנו:
* ספר שיר השירים וקהלת, עם פירושי המצודות. ליוורנו, [תקצ"ה 1835]. חלק מהגליונות לא נחתכו.
* ספר מגלות רות איכה ואסתר, עם פירושי המצודות. ליוורנו, [תר"א 1841]. חור קטן בדף השער. רישום בעלות בשער.
2 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים, בלאי ופגעי עש.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 323

auction search

Collection of Short Publications – Tel Aviv – First Half of 20th Century

אוסף חוברות בנושאים שונים שנדפסו בתל אביב במחצית הראשונה של המאה ה-20:
* מאמר צפית לישועה, מאת החפץ חיים, עם "מאמר התוכחה" מאת המו"ל, חתנו רבי אהרן הכהן. תל אביב, תרפ"ט [1929].
* בר יוחאי, כולל בתוכו כל עניני ל"ג בעומר. תל-אביב, תרצ"א [1931].
* רגשי הדת, תשובות בהלכה, מאת רבי שמואל צ'אהרי. תל אביב, תרצ"ו [1936].
* השלחן הטהור, מאמרים מלוקטים בענין מאכלות אסורות, מאת הרב מנחם כשר. תל אביב, [תרצ"ז 1937].
* מלחמות גוג ומגוג והגאולה, מאת משה אפשטיין. תל אביב, תרצ"ט [1939]. חוברת זו נדפסה בסמוך לפרוץ מלחמת העולם השנייה, ובמסגרתה כותב המחבר על היטלר ומוסוליני כחלק ממלחמת גוג ומגוג שעתידה לפרוץ.
* קול מבשר, קריאה לחיזוק האמונה בגאולה ובביאת המשיח, מאת משה אפשטיין. תל אביב, תש"ב [1941].
* הלכות ערב פסח שחל להיות בשבת. תל אביב, [תש"י 1950]. עברית וגרמנית.
מצורפת חוברת מפתח-תקווה:
* שמונה פרקים לרמב"ם, עם הקדמה מאת רבי שמואל אבן תבון. פתח תקווה, תש"ו [1946].
8 חוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 111

auction search

Torah Writings – Satmar Rebbe

שלושה כרכים של דברי תורה וחידושים שנשמעו מהאדמו"ר רבי יואל מסאטמר ופורסמו בהדפסות פנימיות, רובם שכפול הקלדה במכונת כתיבה (סטנסיל):
* בראשית-דברים, חגים, חנוכה ופורים. ירושלים, תשט"ז. שני כרכים. שכפול סטנסיל.
* דברי תורה לשבתות וחגים מן השנים תשי"ז-תש"ך. ניו יורק, [אחר תש"ך 1960].
3 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 399

auction search

HaSegulah – Five Issues

5 גליונות של שבועון "הסגולה", "מוקדש להעתקת כתבי יד עתיקים שלא נדפסו מעולם - מופיע במאה אקזמפלרים...", בהוצאת רבי מנחם זאב בוטשן-חסידה. ירושלים, תרצ"ד-תרצ"ח [1938-1934].
2 גליונות של החוברת הראשונה בוואריאציות שונות (חשון תרצ"ד); חוברת ב' וחוברת ד (טבת תרצ"ד), וחוברת נב (אייר תרצ"ח). בתוך הגליונות דפים מודפסים שצורפו: מכתבים לרבי דוד ששון מלונדון, "חוזרים" למנויים, רשימת המנויים.
הגאון רבי מנחם זאב בוטשן-חסידה (תרמ"ה-תשכ"ה), תלמיד חכם מופלג וחובב ספר, עזב את ביתו ועסקיו בפולין לפני השואה, קבע משכנו בירושלים, ובה עסק בפענוח, העתקת כתבי יד, והוציא לאור במשך כ-14 שנה את "הסגולה" שנשלח לכמאה מנויים קבועים. במסגרת זו ראו אור מספר ספרי גאונים וראשונים בכל מקצועות התורה.
5 גליונות, מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל. 28 ס"מ. מצב טוב. מעטפות נייר קרועות או בלויות. נדיר.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 122

auction search

Or Torah Siddur, Sha’arei Tefilah, Second Volume – Vilna, 1886

סדור אור תורה ושערי תפלה חלק שני, "כל הענינים שלא נדפסו בסדור הראשון". ווילנא, תרמ"ז 1886. [2], ה-מ, טו, כא, עז דף. בעותק שלפנינו חסרים 49 דפים.
נכרכו עמו:
ספר לקוטי אמרים, תניא, לרבי שניאור זלמן מלאדי. ווילנא, תר"ם 1879. סה דף.
ספר דברי נועם, דברים בין רבי יעקב שמשון משיפטקובה ובין רבי יחזקאל לנדא סג"ל, בעל הנודע ביהודה. וורשא, תרנ"ב 1892. טז דף.
ספר פוקח עורים, לרבי דוב בער, בן האדמו"ר הזקן. ווילנא, תרל"ב 1876. ח דף. יידיש.
21 ס"מ. בלאי. כתמים. סימני עש. דפים מנותקים.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 442

auction search

Hakkafot and Hoshanot – Two Books

שני ספרי הקפות והושענות:
* סדר נוסח הקפות, לשמיני עצרת, על פי מסורת מרבי אלימלך מליז'נסק, הנאמרים בבית מדרשו. קלוזש, (קלויזנבורג), [תרפ"ה 1925].
ל דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגעי עש. כריכה חדשה.
* סדר אושפיזין והקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה. לובלין, [תרפ"ד 1924].
[4], 13-6, 22-3 עמ’. 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

Opening30$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 81

auction search

Three Books Printed in Slavuta and Zhytomyr – Damaged Copies

שלושה ספרים פגומים מדפוסי סלאוויטא וזיטומיר:
* ספר שבט מוסר, לרבי אליהו הכהן מאזמיר. זיטומיר, תרי"א 1851. דף שער קרוע ושלושה דפים נוספים באמצע חסרים. כתמי זמן רבים.
‬‬* שלחן ערוך הרב, אורח חיים, חלק שלישי. זיטומיר, דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, תרי"ט 1859. (חלק זה אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה). שני שערים. בראשון שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה. חסרים עמודים 9-34. קרע וכתמים בדף השער. סימני עש.
* ספר אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה, חלק שני. סלאוויטא, [תקצ"ד 1834]. ‫ חלק ב: סי’ קכג-תג. מצב גרוע. קרעים גדולים בדף השער. דפים אחרונים קרועים וחסרים בחלקם. פגעי עש. כתמים כהים. לא כרוך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי משתנה, טוב-בינוני.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 135

auction search

Zekher Natan – Vienna, 1872 – Author’s Dedication

ספר זכר נתן, מאת רבי נחמן נתן קורונל. וינה, תרל"ב [1872].
דינים לעוברי דרכים ימים ומדברות. רבי נחמן נתן קורוניל (תק"ע-תר"ן), יליד אמשטרדם, גאון ומקובל, מגדולי חכמי ירושלים. מחבר ספרים ומוציא לאור מכתבי יד קדמונים. הקדשה 7 שורות בכתב יד מאת המחבר.
XII עמ’, קלה, [1] דף. 21 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 274

auction search

Two Selihot Books – Bombay, 1935

שני ספרי סליחות בומביי (הודו):
*ספר סליחות. בומביי. תרצ"ה, 1935.
*ספר סליחות. בומביי. עברית ומאראטי, עמוד מול עמוד. תרצ"ה, 1935. כריכה קדמית מנותקת.
[1] קח עמ'. 16 ס"מ. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 221

auction search

Ein Ya’akov, Two Books

* בית יעקב חלק ראשון-שני, לרבי יעקב אבן חביב. פראג, תכ"ט [1669].
ספר מאסף לכל האגדות והמדרשים המפוזרים בכל הש"ס בבלי וירושלמי, עם פירושי ראשונים.
הספר מחולק לשני חלקים. חלק ראשון [זרעים, מועד]: יג-קצד [דף] (במקור: ו, קצד דף).
חלק שני [נשים, טהרות]: קמח, קמח-קנה, [1], קנט-קפט, ה (במקור: ח) [דף].
29 ס"מ. קרעים משוקמים עם חיסרון בטקסט. נקבי עש. 18 דפים חסרים בהתחלה. 3 דפים חסרים בסוף. כריכה מפורקת.
* ספר כתנות אור, מוסיף על ספר עין ישראל (עין יעקב). אמשטרדם, [תמ"ד 1684].
הספר עין יעקב, בתוספת פירושי המהרש"א והרי"ף (רבי יאשיהו פינטו). רישומי בעלות "אני הק' משה מווירמשא", "שייך להקצין כ'ה זלמן הירש" בדף השער. בטנת הכריכה עשויה עץ. אבזמים.
חלק א [ברכות - סדר מועד]: [4], עג, קיח דף. ‬חלק ב [סדר נשים-טהרות]: [1], קצב דף. 35 ס"מ. בלאי. כתמים. דפים ראשונים מנותקים. כריכה מפורקת.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 253

auction search

Two Printed Leaves – North Africa

שני דפים מודפסים מארצות המזרח:
* חברת תענית הדבור בכל ערב ר"ח בפאס יע"א. [פאס], [אחר תר"ס בערך]. דף הסברה בערבית-יהודית על תענית הדבור בימי השובבים.
* אדארת ראש הרבנים בתונס. [תוניס], [ראשית המאה ה-20?]. דף מודפס בערבית-יהודית מאת הרב הראשי בתוניסיה. בסופו חותמת דהויה מאוד של "ראש הרבנים".
2 דפים מודפסים. גודל משתנה. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. קרעים קטנים בשוליים.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 136

auction search

Tziyun LeNefesh Hayia – Stamps and Signatures of Rabbi Ya’akov Chaim HaKohen – Three Books

שלושה ספרי צל"ח (ציון לנפש חיה). חידושים על התלמוד, מאת רבי יחזקאל סג"ל לנדא.
* צל"ח על מסכת פסחים. יוזפוב, תרט"ו 1855. ספירת דפים משובשת.
* צל"ח על מסכת ברכות. יוזפוב, תרט"ז 1856. בשער: "נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא". ‬
* צל"ח על מסכת ביצה. יוזפוב, תרי"ז 1856. בשער: "נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא". ספירת דפים משובשת.
בכל הספרים חתימות וחותמות של חיים יעקב הכהן, בן יהודה דוב מיאסי.
רבי חיים יעקב הכהן, (נולד בשנת ת"ר בעיר יאסי - רומניה), מחכמי צפת, ומרוכשי אדמות ג'עוני - עליה הוקמה המושבה ראש פינה. בשנת תרכ"ו (1866) נשלח בשליחות קהלת החסידים בצפת להודו. בשנת תרל"ג (1873) יצא שנית בשליחות, והפעם ביקר גם בתימן. בהיותו במקומות אלו ראה שהיהודים נוסעים לתומם במסילת הברזל ביום השבת. לשם כך הדפיס בשנת תרל"ד (1874) בכלכותא קונטרס קטן בשם "אמרי שבת" על "איסור הליכת מסילת הברזל בעגלות הקיטור בשבת".
בשנת תרמ"ו (1886) יצא שוב בשליחות להודו, והדפיס בכלכותא ספר קטן בשם "תורת אמך" (דברי מוסר).
36 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 286

auction search

K’riei Moed – Four Editions / Hemed Elokim – Three Editions, Livorno

ספר קריאי מועד - סדר ליל שביעי של פסח, תקון ליל שבועות וליל הושענא רבא ותקון שבעה באדר, וספר חמד אלקים - סדר תפילות, למוד, ותיקונים לחג הסוכות. אוסף מהדורות מדפוסי ליוורנו:
* ספר חמד אלהים. ליוורנו, [תקפ"ז 1827]. פגעי עש.
* ספר חמד אלהים. ליוורנו, [תר"א 1841].
* ספר חמד אלהים. ליוורנו, [תרי"ב 1852]. רישומי בעלות.
* ספר קריאי מועד. ליוורנו, [ת"ר 1840].
* ספר קריאי מועד. ליוורנו, [תר"א 1841]. שני דפים חסרים מאמצע הספר.
* ספר קריאי מועד. ליוורנו, [תרט"ו 1855]. רישומי בעלות בשער.
* ספר קריאי מועד. ליוורנו, [תרכ"ד 1864].
7 ספרים. גודל ממוצע: 18.5 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים ופגעי עש.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium
Show 24 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?