ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

פרטי המכירה arrow-down

התצוגה והמכירה התקיימו במשרדנו שברחוב רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח, ירושלים

קרא עוד סגור
תנאי המכירה

מכירה נסגרה arrow-down

המכירה התקיימה בתאריך 28/08/18


הורד את קטלוג המכירה

קטלוג המכירה קטלוג המכירה

מכירה 62 פריט 1

search

דף בכתב-יד על קלף ששימש ככריכה – קטע מכתב-יד פסקי הרא"ש עם הגהות אשר"י – גרמניה, המאה ה-15

דף בכתב-יד על קלף, קטע מתוך פסקי הרא"ש עם הגהות אשר"י. [גרמניה, שלהי המאה ה-14 או ראשית המאה ה-15 בקירוב].
דף שנחתך לצורך שימוש משני בכריכה. כתיבה אשכנזית בינונית, הגהה אחת של "הגהות אשר"י" נכתבה באותיות קטנות יותר, בתוך "חלון". הקטע שלפנינו כולל את פסקי הרא"ש למסכת מועד קטן, פרק שלישי (סימנים פ-פה).
שלושה דפים נוספים מכתב-יד זה שרדו ונכרכו בסוף כתב-יד רב אלפס, לונדון - הספריה הבריטית, קטלוג מרגליות 474, משנת ה'קמ"ו (1386), והם כוללים קטעים ממסכת מועד קטן (פרק ראשון ופרק שלישי), ממסכת סוכה וממסכת ברכות. כפי הנראה, אף בדפים הנ"ל נעשה שימוש משני לכריכה. ראה חומר מצורף.
[1] דף קלף. הטקסט חסר בחלקו בשל חיתוך הדף לצורך התאמתו לכריכה. גובה: 19.5 ס"מ. רוחב: 29.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, חלקם כהים במיוחד. מספר נקבים עם פגיעה בטקסט.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב615$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 2

search

אוסף דפי כתב-יד עתיקים מימי הביניים שהוצאו מגניזה – ארצות המזרח

אוסף דפים עתיקים בכתב-יד, שהוצאו מגניזה. דפים שלמים ברובם.
· קונטרס בן ששה דפים מתוך כתב-יד של חיבור על המצוות, בערבית-יהודית, מתוך פרק העוסק בהלכות שחיטה. כפי הנראה מדובר בחיבור קראי. כתיבה מזרחית מרובעת עתיקה. [המאה ה-13/14].
[6] דף, [12] עמ' כתובים. 18 ס"מ. 21 שורות בעמוד. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים גסים עם פגיעה בטקסט במספר מקומות.
· שני דפים, מתוך חיבור בענייני רפואה בערבית-יהודית. כתיבה מזרחית בינונית עתיקה. [המאה ה-14/15]. מתוך פרקים ברפואת העין. בעמ' [3] מופיע תרשים.
[2] דף, [4] עמ' כתובים. 17.5 ס"מ. 15-16 שורות בעמוד. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי, עם פגיעה בטקסט.
· שני דפים, בשלושה מהעמודים רישומים בערבית (כנראה בענייני מסחר), ובעמוד הרביעי רשימות בערבית באותיות עבריות. כתיבה מזרחית בינונית עתיקה. [המאה ה-15?].
[2] דף, [4] עמ' כתובים. 18 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בלאי וקרעים, עם פגיעה בטקסט.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב2,952$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 3

search

שרידי דפים מפירוש רד"ק – דפוס ואדי אלחגארה, ספרד, רמ"ב (אינקונבולה)

תשעה קטעי דפים שמקורם ב"גניזת כריכה" - פירוש רד"ק על נביאים אחרונים (ספר ישעיה) שנדפס בואדי אלחגארה (Guadalajara, ספרד), רמ"ב [1482], בדפוס רבי שלמה אלקבץ.
בשולי הדפים השלמות פסוקים בכתב יד ספרדי מתקופת ההדפסה. הדפים כוללים קטעים מהפירוש לספר ישעיה, פרקים יט, כא-כו.
תשעה דפים. גובה ממוצע: 21 ס"מ. דרגות פגיעה שונות כתוצאה מהכריכה, כתמים וקרעים, משוקמים באופן מקצועי בהשלמת נייר. כרוכים בכריכה.
דפוסו של רבי שלמה אלקבץ מספרד (סבו של המקובל רבי שלמה אלקבץ [השני] מצפת, מחבר "לכה דודי"), היה הדפוס העברי הראשון בספרד, ומן הדפוסים הראשונים של הדפוס העברי בכלל. נדפסו בו כעשרים ספרים, ביניהם הדפוס הראשון של ההגדה של פסח (בשנת ר"מ 1480).

מחיר פתיחה1,500$ נמכר ב2,214$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 4

search

אוסף דפים שהוצאו מ"גניזת כריכה" – דפים ממהדורת תנ"ך נאפולי, רנ"ב – דף בכתב-יד עם "רשות להפטרות", המאה ה-16

אוסף דפים עתיקים שהוצאו מ"גניזת כריכה":
· 13 דפים ממהדורת נביאים וכתובים, נאפולי, [רנ"ב 1492 בערך], דפוס יהושע שלמה בן ישראל נתן שונצינו.
לפנינו הדפים הבאים (ספר זה הוא כנראה הספר הראשון שנדפסה בו ספירת דפים): קהלת - דפים קיט-קכ; "אחשורוש" (מגילת אסתר) - דפים קכב, קכח; ישעיה - דפים רכח, רמה; דניאל - דפים שעו, שעט-שפ; דברי הימים - דפים תכו-תכט.
· דף בכתב-יד, "רשות קודם ההפטרה", פיוט בארמית המתחיל "בריך אלהה עלאה דשכן שכנתיה בשמי מרומה רם על כל רמיה...". כתיבה ספרדית רהוטה [המאה ה-16?]. בראש הדף חתימה מסולסלת [לא מפוענחת].
[14] דף. 30 ס"מ. הדפים נפגעו קשה כתוצאה מהכריכה, שוקמו בהדבקת בד רשת שקוף משני צדיהם, ונכרכו יחד. כתמים קשים וקרעים, עם פגיעה בטקסט, עקבות רטיבות ופגעים. כריכה ישנה, פגומה.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב5,412$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 5

search

ספר מנהג אבות תניא – מהדורה ראשונה – מנטובה, רע"ד

ספר מנהג אבות תניא. מנהגים והלכות. [מאת רבי יחיאל ב"ר יקותיאל עניו, בעל "מעלות המדות"]. מנטובה, רע"ד [1514]. דפוס שמואל לטיף.
נדפס בלי שער. בעמוד האחרון קולופון המדפיס, מחודש סיון שנת רע"ד במנטובה. דף "סימני הספר" נכרך בראש הספר.
הגהות קצרות של פירושים וביאורים, בכתב-יד איטלקי מוקדם.
עיבוד מקוצר של הספר "שבלי הלקט", עם הוספות רבות. הספר נערך כחיבור הלכתי המלווה את סידור התפלה כמנהג איטליה (מנהג בני רומא). נדפס בעילום שמו של המחבר, ויוחס במהדורות שונות לר' יחיאל ב"ר אשר (הרא"ש) ולר' יחיאל ב"ר צדקיה.
[100] דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני, מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. בלאי קל בחלק מהדפים. פגעי עש במקומות בודדים, חלקם משוקמים. קרעים משוקמים, מספר קרעים מודבקים בנייר דבק. כריכת עור חדשה.
בהוצאות הבאות נקרא החיבור בשם "תניא רבתא" או "תניא רבתי". על המחבר והחיבור, ראה: י"צ פיינטוך, מסורות ונוסחאות בתלמוד, רמת גן תשמ"ה, עמ' 65-76; י' תא-שמע, בתוך: איטליה, יא, תשנ"ה, עמ' מח-מט.

מחיר פתיחה4,500$ לא נמכר

מכירה 62 פריט 6

search

סדר עולם רבא / סדר עולם זוטא / מגלת תענית / ספר הקבלה – מנטובה, רע"ד

סדר עולם רבא, סדר עולם זוטא, מגלת תענית ו'ספר הקבלה' להראב"ד. מנטובה, [רע"ד 1513]. דפוס שמואל בן מאיר לטיף.
עותק שלם. נדפס ללא שער. בדף האחרון קולופון: "נשלם ספר הקבלה להראב"ד פה מנטובה... שנת ושב ה' אלדיך את שבותך ורחמך...".
זוהי מהדורת דפוס ראשונה של ארבעה חיבורים היסטוריוגרפיים חשובים: סדר עולם רבא – המיוחס לתנא רבי יוסי בן חלפתא, חיבור כרונולוגי-מדרשי על השתלשלות הדורות והמאורעות מאדם הראשון ועד תקופת אלכסנדר מוקדון; סדר עולם זוטא – קיצור והשלמה לסדר עולם רבא ובו נמנו שמונים ותשעה דורות מאדם עד מר זוטרא שהוצא להורג סמוך לסוף המאה החמישית; מגלת תענית – חיבור קדום הכולל רשימה של שלושים ושישה ימים טובים בשנה שאסור להתענות בהם, בגלל מאורעות טובים שאירעו בהם. הספר מורכב משני חלקים "משנה" ו"גמרא". ה"משנה" כתובה ארמית ובה ציון קצר של המאורע והגמרא כתובה בעברית ובה הרחבה של סיפור המאורע. החלק הארמי הוא מתקופת בית שני והחלק העברי מתקופת התלמוד ואחריה; סדר הקבלה, מאת רבי אברהם אבן דאוד [המכונה 'הראב"ד הראשון'], מחכמי ספרד במאה ה-12 – כרונולוגיה היסטורית מתקופת המקרא ועד זמנו, "זכרון דברי רומי מיום הבנותה עד תחילת מלכות ישמעאל" ו"דברי מלכי ישראל בבית שני". חיבור זה הוא המקור לסיפור "ארבעת השבויים" המפורסם, שהיה היסוד להקמת מרכז התורה בספרד.
רישום בכתב-יד בדף 50/ב. מספר מחיקות צנזורה בשני דפים. חתימות צנזורים.
[51] דף. נדפס ללא שער. 20 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. הספר כולו עבר שיקום מקצועי, עם השלמה מלאכותית של השוליים, פגעי העש והקרעים בנייר חדש. חלק מדפים הושלמו מעותק אחר. כתמים. פגעי עש קשים עם פגיעה בטקסט בדפים רבים. קרעים משוקמים. כריכת עור חדשה, עם פגמים.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה2,000$ נמכר ב2,706$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 7

search

ספר הרוקח – פאנו, רס"ה – מהדורה ראשונה – חתימת רבי "נתן בר מנחם"

ספר הרוקח, אשר יסד הרב רבינו אלעזר [מגרמייזא] בן רבינו יהודה זצ"ל. פאנו, ערב פסח רס"ה [1505], דפוס גרשם שונצינו. מהדורה ראשונה.
מחשובי ספרי ההלכה והיראה. "מוגה עם רוב הדיוק על יד האלוף מאור גלותינו מהר"ר יהודה יע"לה איש פיז"רו צ"בי". לדעת ביבליוגרפים רבים ספר זה הוא הספר העברי הראשון אשר נדפס עם דף שער.
רבינו אלעזר מגרמייזא (ד"א תתק"ה-ד"א תתקפ"ה), בנו ותלמידו של רבי יהודה ב"ר קלונימוס ממגנצא, ותלמידו של רבינו יהודה החסיד בעל "ספר חסידים", ואף קבל ממנו סודות הקבלה. חיבר כשלשים ספרים, ונודע שמו על שם ספר זה בשם בעל "הרוקח".
מחיקות צנזורה במספר מקומות.
בראש דף [34א] רישום בעלות בכתיבה אשכנזית עתיקה: "כאשר זכיתי לקנותו כן אזכה להשלימו, נא'[ם] נתן בר מנח'[ם] שלי"ט". יתכן ולפנינו חתימת רבי נתן בר מנחם איגר, מחכמי אשכנז שבאו לאיטליה בתקופת המהר"ם מפאדווא, ואשר שימש ברבנות בערי איטליה - וונציה, קרימונה ועוד. המהר"ם מפאדווא נשא ונתן עמו בהלכה וכתב עליו: "הלא מר אינו צריך לגמרא ולסברא דידי". תשובה ממנו נדפסה בספר שו"ת בנימין זאב.
[107] דף. (במקור: [109] דף. חסרים: דף השער ודף המפתחות, והושלמו בצילום). 26.5 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מצב בינוני. כתמים, פגעי עש. פגיעות וקרעים משוקמים. כריכה חדשה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה600$ נמכר ב1,599$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 8

search

ספר ארבעה טורים – פאנו, רע"ו – דפוס גרשם שונצינו – עותק חסר

ספר ארבעה טורים. [פאנו, רע"ו 1516]. דפוס גרשם שונצינו.
עותק חסר. חלק אבן העזר נמצא לפנינו בשלימותו. חלק יורה דעה חסר בחלקו הראשון והוא מתחיל באמצע סימן קצח. חלק חושן משפט חסר בחלקו השני והוא מסתיים באמצע סימן רמה. ללא חלק אורח חיים.
תיבות פתיחה מעוטרות בתחריטי עץ בראש חלק אבן העזר ובראש חלק חושן משפט.
בסוף חלק יורה דעה ובסוף חלק אבן העזר רישומי בעלות של "משה נהרדעה ה"י", שקנה את הספר בשנת תקנ"ח [ממנו ידוע כתב-יד של פיוטים, משנת תקמ"ה, הנמצא בספריית מנצ'סטר – אוסף גסטר 135].
[163] דף (במקור: [322] דף. דף השער חסר והושלם בצילום. חסרים דפים מחלקו הראשון של חלק יורה דעה, ומחלקו השני של חלק חושן משפט, סה"כ חסרים 159 דף. חלק אבן העזר נמצא בשלמותו). 31.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש בדפים בודדים. הדפים הראשונים והאחרונים משוקמים בשוליים בהדבקת נייר. כריכה חדשה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב3,690$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 9

search

De Rudimentis Hebraicis – "יסודות העברית" – מילון למילים עבריות וספר דקדוק לעברית מאת יוהאנס רויכלין – מהדורה ראשונה – פפורצהיים, 1506

De Rudimentis Hebraicis liber primus [הספר הראשון של יסודות העברית], מאת Johann Reuchlin [יוהאנס רויכלין]. [דפוס Thomas Anshelm, פפורצהיים (גרמניה), רס"ו 1506]. לטינית, עם מילים בעברית.
מהדורתו הראשונה של ספרו של יוהאנס רויכלין, שהיה למילון ולספר הדקדוק העברי הראשון שנדפס למען מלומדים נוצרים. לספר נודעה השפעה רבה על התפתחות לימוד ומחקר הטקסטים העבריים בקרב נוצרים בתקופת הרנסנס וההבראיזם.
הגהות ורישומים בכתב-יד לטיני בשולי חלק מהדפים.
יוהאנס רויכלין (Johannes Reuchlin, י1455-1522) היה ממנהיגי ההומניסטים הגרמניים ומראשי ההבראיזם.
[1], 606 עמ' (במקור: [1], 620, [5] עמ'. חסרים והושלמו בצילום 10 דפים בסוף הספר: עמ' 607-620, [5], כולל הדף עם סמלו המאוייר של רויכלין). מספור הדפים מימין לשמאל, ומעט משובש. 28 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קמטים בקצות חלק מהדפים. קרעים (הדף הראשון עבר שיקום מקצועי). כריכה חדשה.

מחיר פתיחה1,500$ לא נמכר

מכירה 62 פריט 10

search

ספר שערי תשובה – קושטא, רע"א

ספר שערי תשובה, מאת רבינו יונה החסיד מגירונדי. קושטא, [רע"א 1511]. דפוס דוד ושמואל בנו ן' נעמיאש (נחמיאש). מהדורה שניה.
ספרו המפורסם של רבינו יונה מגירונדי, ומהחיבורים החשובים ביותר בתחום ספרי המוסר. הספר נדפס במשך השנים בקרוב למאה מהדורות.
נדפס ללא שער. בקולופון: "ותשלם מלאכת שמים יפה צרופה מזוקקת שבעתים... והיתה [השלמתו] במדינת קושטאנטינא בר"ח אדר שני שנת ארע"ה צאנך ליצירה".
[39] דף. (במקור: [40] דף. חסר הדף הראשון והושלם בצילום). 18.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. שמונה דפים בסוף הספר הושלמו מטופס אחר. כתמים. פגעי עש וקרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט (הספר עבר שיקום מקצועי). ב-2 הדפים האחרונים קרעים גדולים עם חסרון (פגיעה קלה גם בקולופון). כריכת קלף חדשה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב2,337$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 11

search

ספר בית מדות (מעלות המדות) – קושטא, רע"ב – מהדורה ראשונה

ספר בית מדות (מעלות המידות), מאת רבי יחיאל עניו. קושטא, [רע"ב 1511]. [דפוס שמואל בן דוד ן' נחמיאש]. מהדורה ראשונה.
מהדורה ראשונה של ספר המוסר המפורסם "מעלות המדות" שנקראה במהדורה זו "בית מדות".
קולופון: "ותשלם כל המלאכה... על יד הפועלים... ר' שמואל ריקומין ור' אשטרוק דטולון... והיתה השלמת הספר הזה בארבעה ימים לחדש תשרי שנת כי קולך ער"ב ליצירה [רע"ב] בקושטנטינה רבתי...".‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
עותק חסר. [68] דף. (במקור: [72] דף. חסרים [4] דפים: שני הדפים הראשונים - כולל דף השער, דף [69] והדף האחרון. שלושה מהדפים החסרים הושלמו בצילום). 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. עקבות רטיבות בחלק מהדפים. פגעי עש וקרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט (הספר עבר שיקום מקצועי). קרעים גסים בכ-20 מהדפים במקומות שונים, עם פגיעה בטקסט (בדפים בודדים הושלם בצילום חלק מהטקסט). כריכת עור חדשה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב1,230$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 12

search

שלושה ספרים חסרים מדפוסי קושטא – ר"ע, רע"ד, רע"ז

שלושה ספרים חסרים מדפוסי קושטא בראשית המאה ה-16:
1. ספר מדרש משלי. [קושטא, רע"ז 1517]. מהדורה ראשונה.
שנת הדפוס על-פי א' יערי, הדפוס העברי בקושטא, ירושלים תשכ"ז, עמ' 76, מס' 53.
[11] דף. (במקור: [12] דף. חסר דף השער והושלם בצילום). מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. פגעי עש וקרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט (הדפים עברו שיקום מקצועי). כריכה חדשה.
2. פרקי רבי אליעזר. [קושטא, רע"ד 1514. דפוס יהודה ששון]. מהדורה שניה.
[22] דף. (במקור: [44] דף. חסרים: דף השער ודפים באמצע ובסוף). 17 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים משוקמים, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.
3. ספר תורת כהנים, ספרא [דבי רב], עם פירוש הראב"ד. [קושטא, ר"ע 1510 בערך]. מהדורה ראשונה.
מהדורה שלא נשלמה בדפוס. הדפסת הספר נפסקה ככל הנראה באמצע פרשת ויקרא. סך הכל הודפסו [42] דפים. לפנינו קטע של [8] דפים מתוך הספר.
[8] דף. (במקור: [42] דף). 26 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. פגעי עש קשים וקרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט (הדפים עברו שיקום מקצועי). כריכה חדשה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה800$ נמכר ב2,706$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 13

search

ספר תולדות יצחק – קושטא, רע"ח – מהדורה ראשונה – שני עותקים חסרים

ספר תולדות יצחק, פירוש על התורה, מאת רבי יצחק ב"ר יוסף קארו. [קושטא, רע"ח 1518]. שם מדפיס לא ידוע. מהדורה ראשונה.
שני עותקים ללא שער. באחד העותקים חסרים שבעה דפים נוספים.
הספר נדפס ונמכר קונטרסים-קונטרסים. ראה: אברהם יערי, הדפוס העברי בקושטא, ירושלים תשכ"ז, עמ' 77, מס' 59.
בעמוד האחרון דברי-סיום מאת "הצעיר במשכי שבט ועט ברזל ועופרת, שלמה בן... ר' מזל טוב זלה"ה". קולופון: "ותשלם המלאכה... ביום ד' י"ח לחדש א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י [אלול] בשנת ברוכי"ם אתם לה' בקושטנטינא רבתי... ".
המחבר, רבי יצחק קארו, ממגורשי ספרד ופורטוגל, דודו של מרן רבי יוסף קארו בעל ה"שלחן ערוך", שהתייעץ עמו בענייני הלכה. נשא את דרשותיו בקהילות טורקיה ובשנת רע"ח (השנה בה הדפיס את ספרו שלפנינו) יצא למסע לארץ ישראל. לא ברור אם הגיע ליעדו, או התעכב בדרכו בעיר דמשק ובה נשאר עד פטירתו.
העותק הראשון: [2]-[101] דף. ללא דף השער. 23 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. עקבות רטיבות. פגעי עש, עם פגיעה בטקסט. חלק מהדפים מנותקים. שיקומים בנייר דבק. כריכה חדשה.
העותק השני: [8]-[22], [24]-[101] דף. חסרים שבעת הדפים הראשונים כולל דף השער וכן דף [23]. 25 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים עם חסרון בשולי דפים ופגעי עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים באופן מקצועי. מספר דפים עם קרעים וחסרון ניכר, משוקמים באופן מקצועי. כריכה חדשה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה600$ נמכר ב1,107$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 14

search

מדרש תנחומא – מהדורה ראשונה של התנחומא בדפוס – קושטא, ר"פ-רפ"ב – הגהות

ספר מדרש תנחומא, הנקרא ילמדינו רבינו. [קושטא, ר"פ-רפ"ב 1520-1522]. דפוס שלמה בן מזל טוב. מהדורה ראשונה.
שתי עמודות בכל עמוד. בדפים [64/ב-65/א] נדפסה רק עמודה אחת בכל עמוד. ‬
קולופון: "ותשלם מלאכת המדרש... שנת הרפ"ב ליצירה".‬‬‬‬‬‬‬‬
מספר הגהות, חלקן ארוכות (וקצוצות), בכתיבה ספרדית-מזרחית.‬ הגהה ארוכה [קצוצה מעט], חתומה: "אליהו פלוסו[ף]". אחת ההגהות מתחילה: "אמ"ק".
[107] דף (במקור: [110] דף). חסר דף השער (הושלם בצילום), וללא דפים [56] ו-[110] באמצע ובסוף הספר, שהינם דפים ריקים במקור. 28.5 ס"מ. מצב משתנה, טוב-בינוני. כתמים. עקבות רטיבות וסימני פטריה קלים בחלק מהדפים. פגעי עש משוקמים בחלקם, עם פגיעה בטקסט. קרעים משוקמים. מספר דפים הושלמו מטופס אחר. כריכת עור חדשה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה1,500$ נמכר ב1,845$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 15

search

ספר כל בו – קושטא, ר"פ – הגהות עתיקות

ספר כל בו. [קושטא, ר"פ 1520].
ספר "כל בו" הוא קובץ הלכה ומנהגים מתקופת הראשונים, שזהות מחברו נתונה במחלוקת.
נדפס ללא שער.
מספר הגהות עתיקות ארוכות, בכתיבה מזרחית [תימן?], בהן ליקוטים שונים הכוללים הלכות, מנהגים וטעמיהם, ע"פ דרוש וקבלה.
ב-קסד דף. חסר הדף הראשון (הושלם בצילום), דף קמ מופיע פעמיים. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים, קרעים ובלאי. שיקומים ברוב דפי הספר. בכמה מדפי הספר קרעים גסים בשוליים, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות, משוקמים במילוי והדבקת נייר. חלק מהדפים הושלמו מעותק אחר. מספר דפים מנותקים. כריכה חדשה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה600$ נמכר ב1,230$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 16

search

ספר נוה שלום – קושטא, רצ"ח-רצ"ט – חתימות

ספר נוה שלום, חיבור פילוסופי, בענייני אמונה, חכמת הקבלה והטבע, מעלות התורה, הנבואה והקרבנות, מאת רבי אברהם ב"ר יצחק שלום [מחכמי ספרד, נפטר שם בשנת הגירוש]. קושטא, [רצ"ח-רצ"ט 1538-1539]. דפוס אליעזר בן גרשם שונצינו. מהדורה ראשונה.
קולופון בעמוד האחרון: "ותהי השלמתו ביום ששי י"ג ימים לחדש סיון שנת חמשת אלפים ומאתים ותשעים ותשעה לבריאת עולם".
חתימה בדף הראשון: "הק' מאיר סאנטי" [יתכן והוא רבי מאיר סאנטא אב"ד קאנישא. ראה אודותיו: אישים בתשובות חת"ס, עמ' רנ]. שתי חתימות לא מזוהות בעמוד האחרון.
[191] דף. (במקור: [196] דף. חסרים: דף השער, וארבעה דפים [181-184] באמצע הספר). 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ועקבות רטיבות. קרעים בודדים. מעט סימני עש. כריכת עור מקורית, פגומה מעט.
במפעל הביבליוגרפיה רשום: [194] דף. אולם ב-WorldCat נרשמו: [196] דף. בבדיקת העותק שלפנינו מול עותק סרוק באתר HebrewBooks, מתברר שבמקור אכן היו [196] דף.

מחיר פתיחה400$ נמכר ב1,722$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 17

search

ספר רבינו בחיי על התורה – פיזרו, רע"ז – הגהות

ספר פירוש רבינו בחיי על התורה, מאת רבינו בחיי בן אשר אבן חלואה. [פיזרו, רע"ז 1517. דפוס גרשם שונצינו].
עשרות רבות של הגהות בכתיבה אשכנזית עתיקה [חלק מן ההגהות קצוצות]. רובן תיקונים, וחלקן הוספות וחידושים. חלק מן ההגהות ארוכות. בפרשת בלק הגהות ארוכות במיוחד בשוליים התחתונים של העמודים.
[272] דף (במקור: [274] דף. חסרים: דף השער והדף האחרון). בסוף הספר נכרך דף נוסף (ממהדורת פיזרו רס"ז של פירוש רבינו בחיי). הדף הראשון עם המסגרת המאויירת (שהוא במקור דף [2] של הספר) נכרך במהופך (כדי לשוות לו דמות "שער"). 29 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים, כתמי רטיבות. בלאי בדפים הראשונים. קרעים בשולי מספר דפים. כריכה קדמית בלבד, מנותקת.

מחיר פתיחה3,000$ לא נמכר

מכירה 62 פריט 18

search

ספר פסקים וכתבים (תרומת הדשן) לרבי ישראל איסרלין – ונציה, רע"ט – דפוס דניאל בומברג – מהדורה ראשונה – חתימת רבי שלמה מולכו והגהה חתומה "אש"ם"

ספר פסקים וכתבים, מאת רבי ישראל איסרלין. ונציה, [רע"ט 1519]. דפוס דניאל בומברג.
מהדורה ראשונה של הספר. במקביל נדפס באותה שנה הספר "תרומת הדשן", שו"ת לרבי ישראל איסרלין. במהדורות מאוחרות יותר הפכו שני החיבורים לחיבור אחד בעל שני חלקים, תחת הכותר "תרומת הדשן" (עם הבחנה בין חלק השו"ת לחלק הפסקים).
חתימה בשער הספר: "אני הצעיר שלמה מולכו". לצד סימן קצא (דף [33ב]) הגהה בכתב-ידו: "אש"ם [=אמר שלמה מולכו] צ"ל בלי מליחה...". בסימן שאחריו (סימן קצב) סימן ניקוד למילים ביידיש. מסתבר שהחותם והכותב הנ"ל הוא רבי שלמה מולכו (נפטר תקמ"ח), מחכמי שאלוניקי וממקובלי ירושלים, "בעל השמנים" (על שם ספריו "שמן זית זך" ו"שמן משחת קודש", נדפסו בשאלוניקי תקל"ט), מצאצאי הקדוש רבי שלמה מולכו, שנהרג על ידי האינקוויזיציה בשנת רצ"ב.
מספר הגהות קצרות בכתיבה אשכנזית עתיקה.
[52] דף. חסר דף אחד (האמצעי) משלושת דפי המפתחות בסוף. 24 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, כתמי רטיבות, קרעים ובלאי. פגעי עש במספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. נקבי עש בודדים בדפים האחרים. כריכה חדשה.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב1,845$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 19

search

חידושי הרשב"א על מסכת ברכות – ונציה, רפ"ג – דפוס דניאל בומברג – מהדורה ראשונה

חידושי מסכת ברכות מהרשב"א (רבינו שלמה בן אדרת). ונציה, רפ"ג [1523]. דפוס דניאל בומברג. מהדורה ראשונה.
נדפס במקביל לשלושה ספרים נוספים: חידושי גיטין וחידושי חולין מהרשב"א וחידושי בבא בתרא מהרמב"ן. ארבעת הספרים מכונים בשם "חידושי ארבע שיטות להרשב"א ורמב"ן".
מו דף. (במקור: מז דף. חסר דף השער). 23 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש קלים. עקבות רטיבות. קרע משוקם בדף הראשון, ללא חסרון. הגהה בכתב-יד מאוחר בדף טו. רישום בעלות בדף יז. קונטרס דפים מנותק. ללא כריכה.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב1,107$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 20

search

ספר מקנה אברם – ונציה, רפ"ג – המהדורה העברית

ספר דקדוק מקנה אברם, על חכמת הדקדוק, מאת הרופא והמדקדק רבי אברהם דבלמש. [ונציה, רפ"ג 1523. דפוס דניאל בומברג]. מהדורה ראשונה.
מהדורה עברית מנוקדת. במקביל למהדורה זו נדפסה מהדורה נוספת עם תרגום לטיני - ראה פריט הבא.
בדף [4] איור מיוחד של אותיות האלף-בית על פי "כתב עבר הנהר כפי מה שמצאתי בספר ישן נושן".
בדף [143]: "שער בטעמי המקרא, לי הצעיר קלונימוס בן לאדוני אבי החכם השלם רבי דוד נ"ע לבית קלונימוס, לתשלום ספר מקנה אברם למהר"ר אברהם דבלמש נ"ע אשר נפטר ולא זכה להשלים הספר".
שתי מחיקות צנזורה. חתימת צנזור בדף האחרון.
[157] דף. 20 ס"מ. מצב טוב. רוב הדפים על נייר עבה ואיכותי. מספר דפים כהים. כתמים. בלאי קל בדף השער ודפים נוספים. כריכה חדשה. תו ספר.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב1,845$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 21

search

ספר מקנה אברם – ונציה, רפ"ד – המהדורה העברית-לטינית – עותק מרשים

ספר מקנה אברם, במלאכת הדקדוק, מאת הרופא והמדקדק רבי אברהם דבלמש. ונציה, [רפ"ד 1523]. דפוס דניאל בומברג.
עברית [מנוקדת] ולטינית, עמוד מול עמוד. התרגום נעשה כנראה בידי קלונימוס בן דוד קלונימוס, אשר חיבר את השער האחרון של הספר, "שער בטעמי המקרא", והביא את הספר לדפוס.
מעבר לשער נדפס שיר בלטינית לכבוד דניאל בומברג, אחריו נדפסה הקדמה בלטינית מאת דניאל בומברג. אף המחבר בהקדמתו מונה את שבחיו של בומברג.
במקביל נדפסה המהדורה בעברית בלבד (בשנת רפ"ג) - ראה פריט קודם. סְדָר-האותיות של גוף החיבור כמעט זהה. במהדורה הנוכחית כל שורה ממוספרת.
[314] דף. 21 ס"מ. עותק נאה במצב טוב מאד. נייר איכותי, שוליים רחבים. כתמים, רישומים בכת"י. כריכת עץ מחופה עור, עתיקה, ללא האבזמים.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב2,214$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 22

search

ספר השרשים לרד"ק – ונציה, רפ"ט

ספר השרשים, והוא חלק שני מהמכלול שחבר רבינו דוד קמחי [הרד"ק]. ונציה, רפ"ט [1529]. דפוס דניאל בומברג.
בצד עמודה רנד, הגהה בכתב-יד מזרחי, חתומה "שלום ישראל יצ"ו".
בדף האחרון נדפסו שני שירים בשבח המהדורה, שכתב רבי אליהו אשכנזי [בחור]: "...נדפס פעמים שש, אבל הפרש, בינו וביניהם... זה תם ומום אין בו ורב טובו נראה גם ניכר... עדים נייר ודיו עלי יופיו, גם אין כתמים בו וטשטושים... הוגה בלי טעות ושיבושים...".
[2] עמ', ה-תקע עמודות, [2] עמ'. 29.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני רטיבות. סימני פטריה בשולי הדפים האחרונים. סימני עש קלים, ללא פגיעה בטקסט. מחיקות צנזורה מעטות. כריכה לא מקורית. פגמים בכריכה. תו-ספר.

מחיר פתיחה1,200$ נמכר ב2,706$ כולל עמלת קונה

מכירה 62 פריט 23

search

ספר שו"ת בנימין זאב – ונציה, רצ"ט – עותק מוגה בכתב-יד המחבר

ספר בנימין זאב, שאלות ותשובות ופסקים בהלכה, חלקים א-ב, מאת רבי בנימין זאב ב"ר מתתיה. [ונציה, רצ"ט 1538]. דפוס דניאל בומברג.
העותק שלפנינו מכיל תיקונים בכתב-ידו של המחבר: בדפים רס/1, תה/2, תקא/2 תיקונים בכתב ידו של רבי בנימין זאב; ובדף תנו/2 הוספה ארוכה בכתב-ידו, חתומה במילים: "זה נ"ל [=נראה לי] הדיוט" (במטבע לשון זו מרבה רבי בנימין זאב להשתמש בספרו, כשהוא כותב על עצמו).
מלבד הגהות אלו, ישנן שלש הגהות למדניות מכותב נוסף, החותם בשתים מהם: "א"י" (דפים ר/1; שב/1; תקד/1).
הספר הובא לדפוס ע"י המחבר רבי בנימין זאב ב"ר מתתיה מארטה, מגדולי הפוסקים בדורו, והוא ספר השו"ת הראשון שנדפס ע"י מחברו וביוזמתו. ספר זה עורר התנגדות חריפה בשל כמה פסקי הלכה שנתפרסמו בו ואשר עמדו במרכז פולמוס עם כמה מגדולי איטליה שהתנגדו בנחרצות לפסקים אלו. בעקבות הפולמוס על פסקיו הודח רבי בנימין זאב מרבנותו בעיר ארטה. תוך כדי הדפסת הספר נעשו שינויים בהדפסה. בין היתר, הושמטו הסימנים רנה-רנו (שבסוף חלק א') "מפני דרכי שלום", ובמקומם נדפסו שני דפים ובהם טקסט חדש. מלאכת ההגהה של הספר נעשתה ע"י רבי בנימין זאב לבדו, כפי שהעיד בקולופון שבסוף הספר, ומשום הטורח הרב נפלו טעויות בהדפסה. גם לאחר סיום ההדפסה חזר ותיקן בכתב-ידו טעויות בחלק מהטפסים.
לספר זה נודעה חשיבות רבה בספרות ההלכה, אם כי היו פוסקים שהחרימו את הספר בעקבות ההתנגדות שעורר עליו. מעניין לציין את דברי בן דורו המהרש"ל שהתנגד לפסיקה מספר זה ומתייחס לטעויות שנפלו לדעתו בספר: "ושרי לי מרי [=ימחל לי אדוני] אם הוא צדיק, למה הביא הקב"ה תקלה על ידו? הלא הוא היה הכותב ונתן לדפוס הספר מידו ומפיו". לעומתו, הרמ"א מונה אותו בין גדולי הפוסקים ומסתמך עליו בפסקיו (על הספר והפולמוס שעורר ועל הבדלים בין הטפסים ראה בהרחבה: מאיר בניהו, מבוא לספר בנימין זאב, ירושלים תשמ"ט).
עותק חסר בתחילת חלק א', ובסוף חלק ב': פא-שסז, [2], שעו-שצט, שצט-תקעג דף. (חסרים דפים א-פ בתחילת הספר, ושני הדפים האחרונים שבסוף חלק ב', באמצע ההספד על בן המחבר). 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נייר בהיר, עבה ואיכותי. כתמים. בלאי בחלק מהדפים. פגעי עש במספר מקומות. ההגהות הארוכות קצוצות. קונטרס דפים מנותק באמצע הספר. נייר דבק חומצי בשולי [2] הדפים בסוף חלק א'. כריכה ישנה, בלויה ופגומה.

מחיר פתיחה1,400$ לא נמכר

מכירה 62 פריט 24

search

שתי מהדורות מוקדמות של שו"ת הרשב"א – בולוניה, רצ"ט / ונציה, ש"ה

שתי מהדורות של ספר שו"ת הרשב"א:
· תשובות שאלות, מהרב רבינו שלמה בן אדרת (הרשב"א). בולוניה, שנת בעזר"ך [רצ"ט 1539]. מהדורה ראשונה. דפוס "השותפים יצ"ו המחזיקים בדק תורת ה' פה בעיר בולונייא".
הגהות וציונים בכתב יד בדפים רבים. חתימות בדף סד/2 ובדף [ר]/2: "אני ישראל בכ"ר אהרן...". רישומים נוספים.
[16], [א]-קסז, קסז-ריו [צ"ל: רטו] דף. מספור דפים משובש. [16] דפי המפתחות מופיעים בדרך כלל בראש הספר בתוספת שער מיוחד למפתחות ["סימני שאלות ותשובות"]. בעותק שלפנינו נכרך שער הספר לפני דפי המפתחות ודף השער של המפתחות נמצא לפנינו מנותק (עם קרעים, בלאי ונזקי עש, משוקמים), כנראה מעותק אחר. 26 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נייר עבה ואיכותי. חציו התחתון של דף השער (של הספר עצמו) חסר ומשוקם. כתמים. סימני עש, חלקם משוקמים בהדבקת נייר דבק. עקבות רטיבות וסימני פטריה בחלק מהדפים. כריכה חדשה.
· שו"ת הרשב"א, שאלות ותשובות מאת רבי שלמה בן אדרת. ונציה, ש"ה [1545]. דפוס יושטיניאן.
הגהות וציונים בכתב יד בדפים רבים. חתימות בדף השער: "הקטן יהודא ליב רופא"; "אברהם סכדרי[?]".
קצב דף. 24.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים משוקמים בדף השער. קרעים קטנים ופגמים בדף האחרון. כריכת עור חדשה. נתון בקופסה.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

מחיר פתיחה1,200$ נמכר ב2,460$ כולל עמלת קונה
הצג 24 מתוך 400 פריטים

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?