ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים | חפצים - יודאיקה וישראליאנה

מכירה נסגרה arrow-down

המכירה התקיימה בתאריך 12/09/17


מכירה 57 פריט 1

auction search

אוסף פרשיות תפילין בכתב ידו של הסופר הנודע רבי נחמן סופר פפירנא – סופרם של גדולי האדמו"רים, של הגרי"ז מבריסק ושל ה"חזון איש"

אוסף פרשיות תפילין בכתב ידו של הסופר הנודע הרב הצדיק רבי נחמן פפירנא. [ירושלים, אמצע המאה ה-20 בקירוב].
תפילין כשיטת רש"י, דיו על קלף, בכתיבה חסידית עפ"י האריז"ל והט"ז. האוסף כולל: פרשיות לשלשה וחצי זוגות תפילין - שלש פרשיות לתפילין של יד, וארבע רביעיות-פרשיות לתפילין של ראש + זוג בתים לתפילין, כולל רצועות וקופסאות תואמות.
רבי נחמן סופר פפירנא (נולד תרנ"ה בערך - נפטר בחנוכה תשמ"ז 1986), מזקני החסידים והצדיקים בירושלים. בן הסופר המפורסם רבי משה פפירנא (פאפיערני) מפינסק, מצאצאי האדמו"ר מלכוביץ. בנדודי מלחמת העולם הראשונה הגיע יחד עם אביו לעיר שעדליץ בפולין, שם התקרבו האב ובנו אל האדמו"ר רבי יהושע אשר משעדליץ, כאשר רבי נחמן זכה להיות מתלמידיו המקורבים ביותר (דברים רבים בשמו של האדמו"ר משעדליץ ואדמו"רים אחרים הובאו בספרים שונים משמו של רבי נחמן פפירנא). עלה לארץ ישראל בשנות התר"פ בערך, והיה אחד מגדולי סופרי הסת"ם בירושלים. נודע במומחיותו הגדולה בכתיבת פרשיות תפילין ומזוזות בהידור רב, בקדושה ובטהרה.
גדולי האדמו"רים הזמינו אצלו תפילין. כאשר ביקר האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש בארץ ישראל (בשנת תרפ"ט) הזמין אצל רבי נחמן פפירנא תפילין מהודרות עבורו ועבור חתניו. חתנו הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון היה מקפיד להניח תפילין אלו עד סוף ימיו (ראה חומר מצורף). בשנת תשט"ו הכניס האדמו"ר רבי יוחנן מקרלין, ספר תורה מהודר שחציו נכתב עבורו ע"י הסופר רבי נחמן פפירנא (בית אהרן וישראל, גליון טו עמ' קלז). האדמו"ר רבי יעקב יוסף טברסקי מסקווירא, היה נוהג לקחת פרשיות לתפיליו רק מרבי נחמן סופר, והיה ממליץ לכל המתעניין לקחת רק פרשיות שכתב הרב פפירנא, כיוון שהיה כותבן בהידור גדול עם כל החומרות, מתוך יראת שמים טהורה.
כשהגיע הרב מבריסק מרן הגרי"ז סולובייציק לארץ ישראל, הזמין עבורו ועבור בניו תפילין מכתיבתו של רבי נחמן פפירנא (כשהיה הגרי"ז בחו"ל היו לו תפילין מכתיבתו של אביו רבי משה פפירנא, שאצלו גם הזמין תפילין בשנת תרפ"ט עבור בנו הגדול רבי יוסף דוב, וכשהגיע הגרי"ז לארץ הזמין תפילין חדשות עם פרשיות של בנו רבי נחמן). הרב מבריסק נהג להניח תפילין אלו בתפלת שחרית, כשהוא מכנה אותם "חסידישע תפילין" [תפילין חסידיות, הכתובים עפ"י שיטת הט"ז שנהגו בו החסידים, ולא כהרמב"ם]. ראה אודות כך במאמר בקובץ בית אהרן וישראל (גליון קלח, עמוד קנד, הערה 10).
בספר ארחות רבינו (חלק ד', עמ' רצב-רצג במהדורת בני ברק תשע"ד - סיפור זה גם מופיע בספר "פאר הדור", חלק ד', עמ' קט) מסופר כי ה"חזון איש" יעץ כסגולה לבנים לקנות מזוזות שנאמר בהם "למען ירבו ימיכם וימי בניכם" ולקובען בפתחי הבית. ה"חזון איש" הציע לקנותן אצל רבי נחמן פפירנא בירושלים, ואכן אותו זוג זכה לחבוק בן לאחר כשנה. כאשר חזרו אל החזון איש בבשורת לידת הבן, אמר להם, שזה לא בזכותו אלא בזכות המזוזות. בספר ארחות רבנו מביא שם (עמ' רצג) בשם רבי חיים קניבסקי, שאפשר לפרסם בשמו, שאכן זו סגולה לבנים.
הפרשיות שלפנינו נבדקו ונמצאו ככתב יד קודשו של רבי נחמן פפירנא, שנכתבו בהידור ובכתב יפה ומהודר ביותר, מתקופת צעירותו, שבה הייתה כתיבתו יפה ביותר. הפרשיות עברו הגהה ידנית והגהות מחשב.
מצורפים מכתבי אישור לפרשיות שלפנינו, עם עדויות בכתב ידו וחתימתו של רבי שלמה הכהן "מגיה מוסמך" ב"לשכת מהדרין ותשמישי קדושה" בפיקוח "ועד מפקחי סת"ם שע"י בד"ץ העדה החרדית", הכותב: "...שהפרשיות של רש"י אריז"ל-ט"ז שמצולמים מעבר לדף זה, בדקתי היטב והנם כתב ידו של הרה"צ ר' נחמן פאפירנא זצל"ה מזמניו הטובים ביותר, ובמצב מעולה מאוד, ונראה כמו היום נכתב, והנם כשרים יפים ומהודרים מאוד...".
3 פרשיות של יד, גובה הקלף: 33/35/42 מ"מ.
16 פרשיות של ראש גובה הקלף: 25/36 מ"מ.
שני בתי תפילין של יד ושל ראש. גודל הריבוע: 40X40 מ"מ. גודל כולל תיתורא: כ-55X75/76 מ"מ. + רצועות קשורות (בתפילין של יד, קשירה לאיטר) + שתי קופסאות פלסטיק (שיידעלעך) תואמות.

מחיר פתיחה18,000$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 2

auction search

ספר תורה קטן, עם ידיות פליז – כתיבה אשכנזית חסידית – דרום פולין, המאה ה-19

ספר תורה, בכתיבת סת"ם אשכנזית חסידית. [דרום פולין, מפנה שנות הת"ק והת"ר, אמצע המאה ה-19 בקירוב].
דיו על קלף, 42 שורות בעמוד. גלול על עצי חיים עשויים פליז.
שני מופעי קישוט: עיטור בראש שירת הים מעל הפתיחה "אז ישיר", ואות חי"ת בפסוק "ויחל משה" מעוקמת ירכות. המסעות בפרשת מסעי כתובות בצורה ייחודית בה רוב השורות פותחות בתיבת "ויסעו".
מצורפת חוות דעת מומחה לספרי תורה עתיקים, הקובע את מקום ותיארוך הכתיבה, והוא כותב כי "הכתיבה היא כשיטת גדולי החסידות בדעת האריז"ל, וגם שם הוי"ה נכתב כשיטת המשנת חסידים והאשל אברהם מבוטשאטש". בתוך דבריו הוא מציין כי תפירת היריעות נעשתה בתכים רצופים.
גובה הקלף: כ-30-32 ס"מ. גודל מירבי כולל עצי החיים: כ-49 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. דיו דהויה הנוטה מעט לצבע חום. חורים עם תיקוני טלאים עשויים עפ"י ההלכה. בתחילת פרשת פנחס יריעה אחת חדשה בת 3 עמודות [ראשית המאה ה-20 בקירוב]. גלול על זוג עצי חיים מפליז יצוק וחרוט, ידיות עליונות שבורות ופגומות. נתון במעיל לא מקורי, עשוי בד קטיפה אדום, עם רקמת חוטי כסף (על בטנת קרטון). המעיל גדול מן הספר.

מחיר פתיחה1,800$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 3

auction search

ספר תורה מיניאטורי – פולין, ראשית המאה ה-19

ספר תורה, בפורמט קטן (מיניאטורי), בכתיבת סת"ם אשכנזית. [פולין, סוף שנות הת"ק בקירוב, המחצית הראשונה של המאה ה-19].
דיו על קלף בהיר ודק. כתיבה נאה במיוחד, 42 שורות בעמוד. עיטורי תגים [הכפלה של תגי האותיות בשורות העליונות באופן אמנותי היוצר מופעי קישוט].
מצורפת חוות דעת מומחה לספרי תורה עתיקים, הקובע את מקום ותיארוך הכתיבה, והוא כותב עוד כי הספר נכתב עם "ווי העמודים" [האות ו' מופיעה בראש כל עמוד], אולם עימוד זה לא נעשה על פי תקון סופרים מקובל, והדבר יצר אילוצי כתיבה (אותיות מורחבות או שורות צפופות).
גובה הקלף כ-16 ס"מ. גודל מירבי כולל עצי החיים: כ-29 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בשולי מספר יריעות. גלול על זוג עצי חיים חדשים וקטנים מהרגיל, עשויים עץ, עם מעט עיטורים. נתון במעיל חדש, עשוי בד קטיפה אדום, עם רקמת כתר תורה.

מחיר פתיחה1,800$ נמכר ב9,000$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 4

auction search

ספר תורה – אוסטרו-הונגריה, ראשית המאה ה-19

ספר תורה, בכתיבת סת"ם אשכנזית. [מערב הונגריה / מזרח אוסטריה, המחצית הראשונה של המאה ה-19 בקירוב].
קרוב למחצית מן הספר [מפרשת כי תשא עד פרשת קורח, ועוד יריעות] כתובה על יריעות מוחלפות מתקופה מאוחרת יותר, כנראה מתקופת הקדשת המעיל [מערב הונגריה או מזרח אוסטריה, ראשית המאה ה-20 בקירוב].
דיו על קלף, 42 שורות בעמוד. נתון במעיל עשוי בד קטיפה כחול, עם כתובת הקדשה רקומה (רקמת חוטי מתכת כסופים על בטנת קרטון) בתוך דוגמת זר ענפים עם פרחים, וכתר תורה בראשה: "ז"נ [זאת נדבת] הקצין המרומם כה"ר יודה דרעכסלער [יהודה דרקסלר] נ"י עם זוגתו החשובה מרת הענדל תחי', וגם בנם היקר מו"ה גבריאל נ"י. תרפ"ט לפ"ק".
גובה הקלף כ-55 ס"מ בקירוב. גודל מירבי כולל עצי החיים: כ-96 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. דיו מעט דהויה. חורים עם תיקוני טלאים עשויים עפ"י ההלכה. עצי חיים עשויים עץ. מעיל מבד קטיפה, בלוי (בעיקר בחזית), עם פרימות. 
מצורפת חוות דעת מומחה לספרי תורה עתיקים, על תיארוך זמן הכתיבה וזיהוי מקום הכתיבה.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב1,000$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 5

auction search

ספר תורה על גוויל – תימן, המאה ה-19

ספר תורה, בכתיבת סת"ם תימנית. [תימן, אמצע המאה ה-19, מפנה שנות הת"ק והת"ר בקירוב].
דיו על גוויל עבה במרקם רך. גוון חום-אדמדם כהה, מספר יריעות כהות במיוחד. 51 שורות בעמוד.
כתיבה עפ"י מסורת תימן לפי פסיקת הרמב"ם: הפסקי הפרשיות כשיטת הרמב"ם; שירת האזינו ב-67 שורות [כשיטת הרמב"ם עפ"י "כתר" בן אשר - ולא כמנהג מסורת הספרדים והאשכנזים, לכתוב את שירת האזינו ב-70 שורות, עפ"י מסורת הרמ"ה אבועלפיה]; הפסק פרשה בפרשת "כל חלב" [בפרשת צו, פי גירסת ספרי הרמב"ם בכתבי יד תימן]; עימוד שירת הים כמנהג תימן; במספר מקומות (שירת הים ועוד) אותיות פ' לפופות כמנהג תימן; אותיות שעטנ"ז ג"ץ מתוייגות.
גובה יריעות הגוויל מ-55 עד 58 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וגזירה לא ישרה של שולי היריעות. תיקונים ומחיקות במקומות שונים (בפרשת כי תצא: שלש שורות שנמחקו ולא תוקנו). בכמה מקומות היריעות מנותקות חלקית. גלול על מקלות חדשים, ללא תיק.
מצורפת חוות דעת מומחה לספרי תורה עתיקים, הקובע את מקום ותיארוך הכתיבה.

מחיר פתיחה2,000$ נמכר ב2,000$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 6

auction search

ספר תורה על גוויל – מרוקו, המאה ה-18/19

ספר תורה, דיו על גוויל, בכתיבת סת"ם ספרדית. [מרוקו, שנות הת"ק, המאה ה18/19 בקירוב].
דיו על גוויל במרקם רך. גוון חום-בהיר. 52 שורות בעמוד. 
גובה יריעות הגוויל כ-51 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. אחת היריעות מעט מנותקת. נתון בתיק חדש, 85 ס"מ, עשוי עץ ומחופה פורמייקה מודפסת בהדפס מאויר וצבעוני, מעוטר במסגרת עיטורי כתרים מפח.
מצורפת חוות דעת מומחה לספרי תורה עתיקים, הקובע את מקום ותיארוך הכתיבה.

מחיר פתיחה1,500$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 7

auction search

מגילת אסתר – כתב אשכנזי – ליטא

מגלת אסתר. [ליטא, המחצית הראשונה של המאה ה-19].
דיו על קלף.
כתב סת"ם אשכנזי, מעוטר בתגים, 45 שורות בעמודה.
מצורפת חוות דעת מומחה.
גובה הקלף: 30 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בלאי, קרעים קלים וקמטים בתחילת המגילה ובסופה.

מחיר פתיחה300$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 8

auction search

מגילת אסתר – כתב ספרדי

מגלת אסתר. [המזרח הקרוב (כנראה, ארץ ישראל), המחצית הראשונה של המאה ה-20].
דיו על קלף.
כתב סת"ם ספרדי מעוטר בתגים. מגילת "המלך" (רוב העמודות פותחות בתיבת "המלך"), 20 שורות בעמודה.
בצדה האחורי של היריעה הראשונה מופיע כיתוב בכתיבה מזרחית: "זה המגלה היה... בחשבון העזבון של המנוח הצדיק הרב... נ"ע". גלולה על ידית עץ. סרט קלף לקשירה (מנותק).
מצורפת חוות דעת מומחה.
גובה הקלף: 32.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים וקמטים. מעט קרעים. חיזוקי דיו במספר מקומות.

מחיר פתיחה300$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 9

auction search

חמישה חומשי תורה – פריז, ש"ו – המהדורה המיניאטורית

חמישה חומשי תורה, "שנדפסו במצות רוברטוש סטפנוש ובביתו". פריז, ש"ו [1546]. חמישה כרכים בפורמט מיניאטורי מתוך מהדורת התנ"ך שנדפסה בפריז בשנים ש"ד-ש"ו [1543-1546].
חמישה כרכים: בראשית: [144] דף. במקור: [146] דף. חסרים 2 דפים באמצע. שמות: [123] דף. ויקרא: [88] דף. במדבר: [122] דף. דברים: [107] דף. 10.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי קל. קרעים מעטים ללא פגיעה בטקסט. כריכות עור עתיקות, חלקן מנותקות. פגמים בכריכות. נתונים בקופסת קרטון חדשה.

מחיר פתיחה400$ נמכר ב1,300$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 10

auction search

נביאים ראשונים, יחזקאל ותרי עשר – אנטוורפן, שכ"ו – המהדורה המיניאטורית – כריכות קלף מקוריות

שלושה כרכים ממהדורת התנ"ך המיניאטורית של המדפיס כריסטופר פלנטין (Christopher Plantin): ספר יהושע, שופטים ושמואל; ספר מלכים; ספר יחזקאל ותרי עשר. אנוירשה (אנטוורפן), [שכ"ו בערך 1565]. דפוס פלנטין.
כריסטופר פלנטין, מגדולי המדפיסים במאה ה-16. זמן קצר לפני הדפסת התנ"ך נכנס פלנטין לשותפות עם בני משפחת בומברג וכך עברו לידו אותיות הדפוס העבריות שפיתח דניאל בומברג.
שלושה כרכים. כרך ראשון: יהושע-שמואל. [285] דף. כרך שני: מלכים. [160] דף. כרך שלישי: ספר יחזקאל ותרי עשר. [227 דף]. 11 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכות קלף מקוריות. בלאי ופגמים קלים בכריכות.
מהדורת התנ"ך של פלנטין נדפסה במספר פורמטים: בתבנית 4°, בתבנית 8° ובתבנית 16°. לפנינו כרכים מהמהדורה המיניאטורית בתבנית 16°.

מחיר פתיחה600$ נמכר ב1,500$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 11

auction search

תורה ונביאים ראשונים עם תרגום ופירוש בלטינית – סבסטיאן מינסטר – באזל, רצ"ד

מקדש ה', תורה ונביאים ראשונים, עם תרגום ופירוש בלטינית, מאת סבסטיאן מינסטר. באזל, [רצ"ד] 1534. דפוס סבסטיאן מינסטר.
הכרך הראשון מתוך שני הכרכים של מהדורת התנ"ך שהדפיס ההבראיסט סבסטיאן מינסטר בשנים 1534-1535 ובה צירף לטקסט פרשנויות רבניות לצד פירושים משלו. התרגום של מינסטר במהדורה זו היווה בסיס לתרגומים מאוחרים יותר של התנ"ך לשפות נוספות.
[12], 365, [1] דף. 32 ס"מ. מצב משתנה, בינוני. כתמים ובלאי. נזקי עש וקרעים. קרע בדף השער עם פגיעה באיור. הערות בכתב יד עתיק בלטינית. כריכת עץ ועור עתיקה, מנותקת בחלקה, עם שרידי אבזמים. פגמים וקרעים בכריכה. חסרון בשדרה.

מחיר פתיחה400$ נמכר ב750$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 12

auction search

תורה, נביאים וכתובים – לידה, ש"ע – פורמט כיס

תנ"ך - חמשה חומשי תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים. לידה (Leiden), [ש"ע 1610]. דפוס בני פרנקישקוש רפלנגיוש.
פורמט כיס. שער מיוחד לחלק נביאים ראשונים, חלק נביאים אחרונים וחלק כתובים. לא מנוקד.
רישומים בודדים בכת"י (בלטינית).
‫264; 227; רלח עמ'; [1] דף ריק, רפז עמ'. כ-11 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל. קרע קטן בקצה דף השער. נייר פורזץ צבעוני. כריכת עור מקורית. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב1,300$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 13

auction search

תהלים בארבע שפות – לונדון, 1643 – תחריטים

The Psalmes of David in 4 languages and in 4 parts [תהילים בארבע שפות ובארבעה חלקים], ערוך בידי William Slatyer. דפוס Tho: Harper for George Thomason & Octavian Pullen att ye Rose in Paules Church yeard. [לונדון, ת"ג], 1643. עברית, אנגלית, יוונית ולטינית.
תהלים א'-כב', בעברית, אנגלית, יוונית ולטינית (שתי עמודות בעמוד); מלווים תווי-נגינה. בתחילת הכרך הקדמה באנגלית ושני עמודי-שער מאוירים. עמודי השער ודפי הטקסט (למעט ההקדמה) הינם תחריטים.
הספר כרוך בכריכת עור אדומה נאה, עם עיטורים מוזהבים.
[68] עמ' + דפים ריקים בסוף הכרך, 14.5 ס"מ. כפי הנראה, חסר [1] דף (תחריט - דיוקן William Slatyer). מצב טוב. כתמים. רישומים בכתב-יד בעמודי השער ובסוף ההקדמה. שוליים קצוצים מעט במספר דפים בתחילת הספר, עם פגיעה קלה בטקסט. נקבי תילוע וקרעים קלים בשולי הדפים הראשונים. תו-ספר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית. כריכת עור נאה. חיתוך דפים מוזהב.
אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

מחיר פתיחה400$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 14

auction search

ספר תהלים – פיסא, 1816 – מהדורה מיניאטורית

ספר תהלים, "עם שמוש וכוונת המזמורים" (בדרך הסוד ובדרך הפשט), תפלות מהחיד"א, ועוד. פיסא (איטליה), [תקע"ו, 1816]. דפוס שמואל מולכו.
כולל תפילה על הפרנסה, תפילה בעד החולה, יהי רצון קודם ואחר תהלים, בקשה להנצל ממזיקים, ועוד. דפים א-מט: "שמוש תהלים" [סגולות פרקי התהילים].
מהדורה מיניאטורית. מט, קעב, [4], יג, [2] דף, כ-7 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים קלים. כריכה ישנה.

מחיר פתיחה400$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 15

auction search

ספר תהלים, דגלי הודיה והמצוה – ספר סגולה

ספר תהלים, עם ספר דגלי הודיה והמצוה, ועם ספר ממתקי יהודה על תרי"ג מצוות, מרבי יהודה יודל לנדא מעיה"ק ירושלים. [יוזפוף, תרל"ה 1875]. שני שערים, הראשון באותיות מוזהבות.
הסכמות רבות מחכמי האשכנזים והספרדים בארץ ישראל, טורקיה ופולין. ביניהן הסכמה מהאדמו"ר רבי דוד מטעלנע המברך את הקונים כי "יושפע עליהם ברכה והצלחה ויתברכו בברכת טוב למלאות משאלות לבם כחפצם בכ"י", והסכמת האדמו"ר רבי אברהם המגיד מטריסק המברך את הקונים כי "זכות התורה תגן עליהם ויתברכו בברכה המשולשת בבני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחא". הלכות רבות ומנהגים מגדולי החסידות.
[12 עמ'], ג-יג דף; רלג דף, (ללא סדר מעמדות). 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נייר יבש. סימני עש במספר דפים. כריכה חדשה.
חלק מדפי ההסכמות וההקדמות הראשונים אינם מופיעים ברשומות הביבליוגרפיות. במפעל הביבליוגרפיה מציינים כי לא ראו את השער הראשון משני השערים.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב300$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 16

auction search

תלמוד בבלי – מסכת בבא בתרא – ונציה, רפ"א – דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה

תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא. [ונציה, רפ"א 1521]. דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג בונציה. במהדורה זו נדפס לראשונה התלמוד הבבלי בשלמותו. מהדורה נודעת זו ("דפוס ונציה") היתה למהדורת האֵם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, וכן "צורת הדף" עם מספור הדפים שנוהג עד ימינו.
ציוני מקורות והגהות קצרות בכתב יד בדפים רבים.
עותק חסר. ג-ט, יז-ל, לד-לט, מב-קד, קו-קיא, קיג-ריז דף (הדף האחרון סומן בטעות 'תרט'). שיבוש בסדר דפים פב-פז. חסרים דפים: דף השער ודף ב, י-טז, לא-לג, מ-מא, קה, קיב, סה"כ 16 דפים, שהושלמו בצילום. 32 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, טוב-בינוני. כתמים, סימני רטיבות ופטריה. סימני עש, חלקם משוקמים. קרעים משוקמים בשולי מספר דפים (חלק מהדפים עברו שיקום מקצועי). בדפים בודדים חיתוך דפים על גבול הטקסט. כריכת עור חדשה, מהודרת.

מחיר פתיחה9,000$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 17

auction search

תלמוד בבלי – מסכת מעילה, קינים, מדות ותמיד – ונציה, רפ"ג – דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה

תלמוד בבלי, מסכת מעילה, קינים, מידות ותמיד. ונציה, רפ"ג [1523]. דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס הנודע דניאל בומברג בונציה. במהדורה זו נדפס לראשונה התלמוד הבבלי בשלמותו. מהדורה נודעת זו ("דפוס ונציה") היתה למהדורת האם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, וכן "צורת הדף" עם מספור הדפים שנוהג עד ימינו.
כרך זה מופיע במקור גם עם ה"מסכתות קטנות" (שמחות, כלה וסופרים), שאינן נמצאות לפנינו.
לז דף. ללא "מסכתות קטנות". 38 ס"מ. מצב טוב. הדפים עברו שיקום מקצועי (שטיפה וגיהוץ) ונראים כחדשים. בחלק מהדפים, פגעי עש עם פגיעה בטקסט, משוקמים באופן מקצועי. כריכת קלף עתיקה, משוקמת.

מחיר פתיחה6,000$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 18

auction search

תלמוד ירושלמי – סדר נשים ונזיקין – ונציה, רפ"ג-רפ"ד – דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה

תלמוד ירושלמי, סדר נשים וסדר ישועות (סדר נזיקין ומסכת נידה). ונציה, [רפ"ג-רפ"ד 1523-1524]. דפוס דניאל בומברג. מהדורה ראשונה. שני כרכים.
שני כרכים מתוך מהדורת הירושלמי שהדפיס בומברג. במהדורה זו הובא התלמוד הירושלמי בפעם הראשונה לדפוס, עפ"י כתבי-יד. על פי מהדורה זו נדפסו מאז כל מהדורות התלמוד הירושלמי. בתחילת כל פרק נדפס כל נוסח המשנה של הפרק ברצף, ואחריו נדפס נוסח התלמוד ברצף.
על התאריך המדויק של ההדפסה עיין: י"צ פיינטוך, על התלמוד הירושלמי דפוס ויניציאה, בתוך ספרו: מסורות ונוסחאות בתלמוד, רמת-גן תשמ"ה, עמ' 171-178.
שני כרכים. סדר נשים: סו דף. סדר נזיקין ומסכת נידה: דפים א-מז, מט. חסרים 3 דפים: מח, נ-נא. חלקים מדפים מז ו-מט הושלמו בצילום. 34 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. סימני עש רבים, מרביתם משוקמים באופן מקצועי, לעיתים עם פגיעה בטקסט. קרעים קטנים משוקמים. חלק מהדפים עברו ניקוי. סימני עובש ופטריה בעיקר בשוליים התחתונים הפנימיים של שני הכרכים. כריכות חדשות, עם שדרות קלף.

מחיר פתיחה6,000$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 19

auction search

הלכות רב אלפס – סביוניטה, שי"ד-שט"ו – שלשה כרכים

הלכות רב אלפס, עם המפרשים. סביוניטה, [שי"ד-שט"ו 1554-1555]. דפוס טוביה פואה. מהדורה ראשונה של "שלטי הגיבורים".
שלשה כרכים. בכרך הראשון רישומי בעלות בדף השער ומספר הגהות בכתיבה מזרחית.
רישום בעלות בדף השער של הכרך השני: "זה הספר יאושע אברהם אישטרוק אשר קניתי אותו מיעקב ישראל אל... אב ב"ר עמנואל לאטאש(?) נ"ע לערך עשרים ושני... במעות גדול בשנת ת"ז לפ"ק".
מהדורה זו של רב אלפס יצאה בעת גזירת ספרי הקודש באיטליה, שהחלה בשריפת התלמוד ברומא בראש השנה שנת שי"ד (1553). באותן שנים נאסרו לימוד והדפסת התלמוד, אך ספרי הרי"ף הותרו בשימוש. עקב כך היה עיקר לימודם של חכמי איטליה באותן שנים בספרי הרי"ף. כך הפכה מהדורה זו למהדורה חשובה ושימושית במיוחד (על גזירת ספרי הקודש באיטליה, ראה: מבוא לחידושי רבי משה קאזיס, מכון ירושלים, תשמ"ח; א' יערי, שריפת התלמוד באיטליה; מ' בניהו, הדפוס העברי בקרימונה; ועוד).
החיבור המפורסם "שלטי הגיבורים", שנכתב באותו דור ע"י רבי יהושע בועז - מגדולי הפוסקים באיטליה, נדפס במהדורה שלפנינו לראשונה.
שלושה כרכים (לא שלמים). כרך א': צח, צז-קע, [2], קעא-קפז, קפט-רכה, רכה-רכט, [1], רכז-רסז, רסה-תי דף. כרך ב': [1], תב-תקנג דף (במקור: [1], תב-תשעח דף). חסרים 226 דפים. כרך ג': קנט דף (במקור: שצח [צ"ל: שצו], נד דף). חסרים 292 דפים. 37.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. דפים רבים במצב טוב, חלק מהדפים במצב בינוני, בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. סימני רטיבות ופגעי עש במקומות שונים. פגעי עש רבים בכרך השלישי. קרעים גסים בדפי השער של שניים מהכרכים. קרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט במספר דפים. כריכת עור חדשה, כריכת עור ישנה ובלויה וכרך נוסף ללא כריכה.

מחיר פתיחה1,500$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 20

auction search

הלכות רב אלפס – קראקא, שנ"ז-שנ"ח – ארבעה כרכים

הלכות רב אלפס (הרי"ף), עם המפרשים. קראקא, שנ"ז-שנ"ח [1597-1598]. דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ. שלושה חלקים בארבעה כרכים.
רישום בעלות בשולי דף השער של הכרך הראשון: "זה האלפסי שייך למהר"י אשר בר דוד ז"ל בכרך". רישומי בעלות נוספים.
חלק א' בשני כרכים: [288] דף. חלק ב': רסח דף. חלק ג': שב, [8], תתנג-תתעב דף. באמצעו של החלק הראשון נכרכו בשנית דפים תתנג-תתעב של הלכות קטנות שנדפסו בחלק השלישי. כ-34 ס"מ. מצב כללי טוב. נייר עבה ואיכותי. כתמים. קרעים משוקמים בדפי השערים ודפים נוספים עם פגיעה במסגרות השערים ופגיעה בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר מקומות. פגעי עש באחד מן הכרכים, משוקמים בחלקם באופן מקצועי. סימני עש בשאר הכרכים במספר מקומות, ללא פגיעה רבה בטקסט. כריכות חדשות.

מחיר פתיחה3,000$ לא נמכר

מכירה 57 פריט 21

auction search

ספר רב מרדכי – קראקא, שנ"ח

ספר רב מרדכי (רינוס), פסקים ומנהגי אשכנז על סדר מסכתות הש"ס, מאת רבי מרדכי בן הלל הכהן. קראקא, [שנ"ח 1598]. דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ.
כרך רביעי מתוך מהדורת רב אלפס שנדפסה בדפוס פרוסטיץ בקראקא, בשנים שנ"ז-שנ"ח. עם הגהות ופסקים מאת רבי מנחם דוד ב"ר יצחק מטיקטין.
הציון "רינוס" שמופיע בשער בסוגריים, נועד להבחין את נוסח הספר הזה ממהדורת מרדכי "אושטרייך" (ספר המרדכי קיים בשתי מהדורות: מהדורת בני ריינוס ומהדורת בני אושטרייך, שנבדלות ביניהן בשינוי מנהגי המקומות ששוקעו בחיבור).
קצא [צ"ל: קצ] דף. ספירת דפים משובשת. 35 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נייר עבה ואיכותי. כתמים. נקבי עש עם פגיעה בטקסט. קרעים ופגעי עש משוקמים בדפים הראשונים והאחרונים, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה חדשה.

מחיר פתיחה1,200$ נמכר ב1,200$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 22

auction search

ספר מאור עינים, לרבי יאשיהו פינטו הראשון – ונציה, ת"ג – מהדורה ראשונה

ספר מאור עינים, חידושי רבי יאשיהו פינטו על אגדות הש"ס ב"עין יעקב". ונציה, [ת"ג 1643]. מהדורה ראשונה. חידושים אלו נדפסו אחר כך ברבות ממהדורות הספר "עין יעקב", תחת הכותרת "הרי"ף".
בדפי הספר הגהות בכתיבה איטלקית. בדף נד/2 הגהה ארוכה [קצוצה], המתחילה: "אני הצעיר הכות'[ב] [נל]ע"ד...".
הרב המקובל רבי יאשיהו פינטו - הרי"ף (שכ"ה-ת"ח), תלמיד רבי חיים ויטאל בדמשק. בשנת שפ"ה עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים ובצפת, אך שנה לאחר מכן - לאחר מות בנו יוסף - חזר לדמשק, שם הוכתר לרבה של הקהילה. חיבר ספרים נוספים, ביניהם: "כסף נבחר", "כסף מזוקק", ועוד. מצאצאיו הגרו לצפון אפריקה, מהם יצאה משפחת פינטו המפורסמת ברבנים ומקובלים שפעלו במראכש במאה ה-18 [רבי יעקב פינטו ממראכש, מרבותיו של רבי שלום בוזאגלו בעל "מקדש מלך", ובנו רבי אברהם פינטו הראשון אב"ד מראכש בעל "הדרת קודש"]. עד היום נודעת משפחה זו כמשפחת אדמו"רים ומקובלים.
קצד, [3], [1 דף חלק]; יד דף. 30 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. פגעי עש בחלק מהדפים, מרביתם ללא פגיעה בטקסט. דפים ראשונים רופפים ומנותקים בחלקם. כריכת עור עתיקה, עם פגמים וסימני עש.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב300$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 23

auction search

ששה כרכי תלמוד בבלי בפורמט קטן – אמשטרדם, תפ"ג-תק"ו

ששה כרכי תלמוד בבלי במהדורה מוקטנת, "למען ישא איש בכנף מעילו וישים בו עינו גם בלכתו בדרך" (שער מסכת תענית). כל שני דפים בפורמט זה מהווים דף אחד של ההוצאות הרגילות. מסכתות אלה נדפסו בפני עצמן ולא כחלק ממהדורות ש"ס.
1. מסכת תענית, עם פירוש רש"י, תוספות והרא"ש. אמשטרדם, [תפ"ג 1723].
2. מסכת חגיגה, עם פירוש רש"י, תוספות ורא"ש. אמשטרדם, [תק"ד 1744].
3. מסכת קידושין, עם פירוש רש"י, תוספות, רא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם. אמשטרדם, [תק"ד 1744].
4. מסכת חגיגה עם פירוש רש"י, תוספות ופסקי תוספות. אמשטרדם, [תפ"ו 1726]. כל דפי הספר נדפסו פעמיים.
5. מסכת סוכה, עם פירוש רש"י, תוספות ורא"ש. אמשטרדם, [תצ"ט 1739]. חסרים שלושה דפים באמצע הספר.
6. מסכת ברכות, עם פירוש רש"י, תוספות, רא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם. אמשטרדם, [תק"ו 1746]. חסרים ארבעה דפים אחרונים ודף נוסף הקרוע ברובו באמצע הספר. קרעים נוספים.
6 כרכים. גודל ומצב משתנים.

מחיר פתיחה600$ נמכר ב600$ כולל עמלת קונה

מכירה 57 פריט 24

auction search

מחזור אשכנזים – סביוניטה-קרימונה, שי"ז-ש"כ – עם תוספת דפים בכתב-יד, סליחות ופיוטים – אשכנז, שנות הת' – חתימות עתיקות

מחזור מכל השנה, כמנהג האשכנזים, עם פירוש רבי בנימין ב"ר מאיר הלוי, חלקים א-ב. סביוניטה-קרימונה, [שי"ז-ש"כ]. דפוס טוביה פואה בסביוניטה ודפוס וינצינצו קונטי בקרימונה.
חלקו הראשון של המחזור נדפס ע"י טוביה פואה בסביוניטה, אך ההדפסה נפסקה בעקבות סגירת בית דפוסו של פואה, ועברה לדפוס קונטי בקרימונה, שם הושלם המחזור. החלק השני נדפס פעמיים, ובין שתי ההדפסות ישנם שינויים טיפוגרפיים (ראה על כך: מ' בניהו, הדפוס העברי בקרימונה, ירושלים תשל"א, עמ' 141-178). רוב הדפים בחלק השני שלפנינו תואמים לוואריאנט שמכונה אצל בניהו "החצאיי" ואולם יש גם דפים שמתאימים לוואריאנט המכונה אצלו "שלם".
עותק חסר 39 דף. בין דפי המחזור ובסופו נכרכו דפים רבים בכתב-יד, בכתיבה אשכנזית-בינונית עתיקה משנות הת' (מחצית שניה של המאה ה-17 או מחצית ראשונה של המאה ה-18), עם פיוטים וסליחות שלא נכללו במחזור המודפס. הדפים בכתב-יד כוללים עשרות פיוטים ואף קטעים מתפילות הקבע, בין הפיוטים: "הגוים אפס ותוהו נגדך חשובים", "הגוים אֵמים זמזומים" ו"מלכותם באבדך עובדי פסילי נסכים" - פיוטים שהושמטו או נמחקו בחלקם מן המחזורים בשל הצנזורה. הגהות עתיקות במספר דפים.
בדף שלפני השער רישומי בעלות עתיקים: "המחזור הלז שייך להאשה חשובה מרת בילה בת כ' זעליגמן זצ"ל", "בנימן בן שמואל", ועוד, והעתקה של הפיוט "אתה הוא אלהינו בשמים ובארץ" (באותיות מרובעות ומנוקדות). בדף קצב/2 רישומים משפחתיים: "על אלי[!] אני בוכיה... על פטירת אבי... ביום א' ז' שבט בשנת תנ"ה לפ"ק... נאום שמואל בר בנימין זצ"ל בערנהיים", "על אלי אני בוכיה... על פטירת אמי ע"ה ביום א' ו' ניסן בשנת תע"ג...". בדף האחרון רישומים נוספים: "זה המחזור קניתי בעד כתר... נאם שמואל ב"ר אהרן ז"ל", ועוד. בדף האחרון של דפי כתב-היד בסוף המחזור - רישומים לידות מהשנים תק"א-תק"ט.
עותק חסר 39 דף (מתוך 394 במקור). פה, פח-צב, צד-צה, צז-קד, קט-קצב, קצד-רכד, רכט-רלו, רמו-רמז, רנ-רנא, רנג, רנו, רסא-רפט, רצב-שמג, שמה-שמח, שנב-שסג, שסה-שעט, שפא-שצב, [2] דף (במקור: שצב, [2] דף) + [29] ו-[16] דף בכתב-יד, הכרוכים בתחילת הספר (אחרי דף ח) ובסופו. דפים ב-ג כרוכים שלא כסדרם (לפני דף ח). דף פז מושלם בכתב-יד. 17.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, טוב-בינוני. כתמים ובלאי, קרעים במספר דפים (פגיעה בטקסט במקומות בודדים). דפים רופפים או מנותקים. כריכת עור מקורית, פגומה.

מחיר פתיחה2,000$ נמכר ב4,200$ כולל עמלת קונה
הצג 24 מתוך 477 פריטים

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?