ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

מכירה נסגרה arrow-down

המכירה התקיימה בתאריך 19/01/16


מכירה 49a פריט 366

auction

הזמנה לחתונת ה"סטייפלער" עם אחותו של ה"חזון איש"

כרטיס הזמנה מודפס, לנישואי הכלה מרים עם החתן "הרב מר יעקב ישראל במהוחר"ף קאַנעווסקי", בווילנא, בתאריך ז' אדר שני תרפ"ז. בחתימת אם הכלה, הרבנית "רשא קארעליץ - אלמנת הגאון רש"י זצ"ל אבדק"ק קאָסאָוואָ". [ווילנא, תרפ"ז 1927]. הזמנה לנישואיו של הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי "הסטייפלער" (תרנ"ט-תשמ"ה), שהיה ממצוייני ישיבת נובהרדוק, עם הכלה פעשא מרים קרליץ (תרנ"ט-תשל"ג), בתו הצעירה של הרב מקוסובה רבי שמריהו יוסף קרליץ (תרי"ב-תרע"ו), שהתייתמה מאביה כעשר שנים קודם נישואיה. העומד מאחורי שידוך זה היה אחיה הגאון רבי אברהם ישעיה בעל "חזון איש". לפי המסופר, כשראה החזון איש את הספר "שערי תבונה" שהוציא ה"סטייפלער" בבחרותו, אמר מיד: "מצאתי שידוך לאחותנו מרים", ופנה להגאון רבי חיים עוזר ולאחיהם רבי מאיר קרליץ שיציעו את השידוך. החתונה נערכה בווילנא בביתו של האח הבכור רבי מאיר קרליץ אב"ד לכוביץ [שהיה מחלק את זמנו בין לכוביץ עיר רבנותו, לעיר ווילנא, בה פעל בעניני הציבור יחד עם הגאון רבי חיים עוזר]. לאחר נישואיהם גרו הזוג כשלשה חדשים בעיר ווילנא, עד שנקרא ה"סטייפלער" ע"י רבי שמואל וויינטרוב לכהן כראש ישיבה, בישיבת נובהרדוק בעיר פינסק. 7.5X11.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, קמטים ובלאי.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב1,353$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 367

auction

כתב-יד פולמוסי בעניני שיעורי המצוות – בכתב-ידו של ה"סטייפלער"

דפי כתב-יד, שנכתבו בשלבי הכנת הספר "איפת צדק" בעניני שיעורים, בכתב-יד קדשו של המחבר הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי ("הסטייפלער") בעל "קהלות יעקב". [בני ברק, לפני תש"ט]. ספר "איפת צדק", נכתב בשיא הפולמוס ההלכתי בין ה"חזון איש" וגיסו ה"סטייפלער", לבין הגאון רבי חיים נאה מירושלים, בענין השיעורים. בעקבות דעת החזו"א ששיעור האמה והרביעית גדולים יותר מהשיעורים שפרסם רבי חיים נאה בספרו "שיעורי תורה", כתב הסטייפלר ספר "שיעורין דאורייתא" בשליחות גיסו להוכיח את הדין כדעת החזו"א. רבי חיים נאה בתגובה הוציא ספר "שיעורי ציון" בו תקף את טענותיו וראיותיו של הסטייפלר. ובתגובה השיב הסטייפלר בספר איפת צדק (תש"ט), שבהקדמתו הוא כותב: "כעת הובא לפני ספר שיעורי ציון שחיבר הרב הגאון בעהמח"ס שיעורי תורה שליט"א, והוא ערוך כולו להשיג על דברי ועל חיבורי שיעורין דאורייתא...". - ואכן בספר זה הוא משיב על השגותיו של הגר"ח נאה. רק לאחר פטירת החזו"א ורבי חיים נאה בשנת תשי"ד, הוציא הסטייפלר מחדש את דעתו האחרונה בספר "שיעורין של תורה", ירושלים תשט"ז, בו כלל את כל דבריו בסוגיית שיעורי המצוות, ובלא דברי הפולמוס שבשני ספריו הקודמים. לפנינו דפי טיוטות של שלשה קטעים מהספר "איפת צדק" עם שינויים רבים מהנוסח שנדפס בספר בענפים כב-כג (עמ' ל-לד) - מצורפים צילומים להשוואה. [3] דף, כתובים מצדם האחד. 22 ס"מ. מצב משתנה, טוב עד בינוני. כתמים ופגעי בלאי. באחד הדפים קרעים עם פגיעה קלה בטקסט.

מחיר פתיחה700$ נמכר ב923$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 368

auction

ספרי ה"חפץ חיים" – העותק של ה"סטייפלער"

כרך הכולל שלשה ספרים של ה"חפץ חיים", עם חותמות שונות של הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי ה"סטייפלער": · ספר חפץ חיים, ווארשא, [תר"נ בערך 1890]. · ספר שמירת הלשון, ווארשא, תר"נ [1890]. · ספר אהבת חסד, ווארשא, [תרמ"ח 1888]. מהדורה ראשונה. חתימות ורישומי בעלים קודמים [רישומי פטירה משנות התר"ס]. חותמת של ה"סטייפלער" מימי צעירותו: "יעקב ישראל קאניעווסקי - בעהמח"ס שערי תבונה", ומספר חותמות מהתקופה בה כבר עלה לארץ ישראל: "יעקב ישראל קניבסקי, ראש ישיבת 'בית יוסף' - בעהמח"ס שע"ת וספרי קה"י - בני ברק, א"י". ספר "שערי תבונה" הינו ספרו הראשון אותו הו"ל הסטייפלער בבחרותו בשנת תרפ"ה. ספר קהלות יעקב חלק א' נדפס בשנת תרצ"ו וחלק ב' נדפס בשנת תרצ"ח, כך שהחותמות המאוחרות יותר, נעשו לאחר שנת תרצ"ח. בכל השערים ואישורי הצנזור נמחקו שנות התאריך הנוצריים, דבר אופייני להנהגותיו הידועות של ה"סטייפלער", שבקדושתו הרבה היה מתרחק בתכלית הריחוק מכל דבר שיש בו איזשהו קשר או רמז לעניני הדת הנוצרית ועבודה זרה. עח דף; מד דף; נו דף. 22.5 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני, בלאי וקרעים, נזקי עש. כריכה מקורית קרועה.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב923$ כולל עמלת קונה
הצג 3 מתוך 3 פריטים

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?