ספרי קודש, חפצים, כתבי יד, מכתבי רבניםv ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

מכירה נסגרה arrow-down

המכירה התקיימה בתאריך 07/07/15


מכירה 46 פריט 184

auction

כתב-יד, "מזמור די בודה" – על הצלת קהילת פאדובה ("פורים בודה") בשנת 1684

כתב-יד, "ספר מזמור די בודה, אשר עשיתי אני שמואל דוד מריני, נוהגים לומר בעשרה בחדש אלול המזמור הזה מפני הצרות שבאו על קק"י פאדובה והקדוש ברוך הוא ירחם וגאלם... ולכן אומרים המזמור הזה להודות הקב"ה". [פאדובה], תר"ט [1849].
מכיל מזמור שנהגו בקהילת פאדובה לומר לזכר נס שנעשה לקהילה במהלך המלחמה האוסטרו-תורכית: "למנצח על מגִינות לבני פאדובה שיר מזמור להזכיר". באותם ימים נפוצה שמועה כי היהודים סייעו לתורכים נגד הנוצרים במהלך הקרב על העיר בודה (בודפשט), ובעקבות כך ניסה המון מוסת להתפרץ אל הגיטו היהודי בפאדובה ביום י' אלול שמ"ד [1684]. היהודים נצלו מטבח באותו יום ולזכר הנס נקבע חג "פורים בודה" שאותו נהגו לחגוג יהודי פאדובה בכל שנה ביום זה. הסיפור כולו תואר בהרחבה בספר פחד יצחק, מאת ר' יצחק חיים כהן מהחזנים (קאנטאריני), אמשטרדם תמ"ה.
[3] עמ'. 13 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ופגעי עש. כריכת קרטון.

מחיר פתיחה250$ נמכר ב517$ כולל עמלת קונה

מכירה 46 פריט 185

auction

כתב-יד – ספר הואיל משה על התורה, לרבי משה יצחק אשכנזי – טריאסטי, תרכ"ד-תרל"ח – אוטוגרף המחבר

כתב-יד, ספר הואיל משה, "הערות ופשטים" על חמשה חומשי תורה, מאת רבי משה יצחק אשכנזי. טריאסטי, [תרכ"ד-תרל"ח 1864-1878 בערך].
כרך עבה בכתיבה אוטוגרפית של מחבר, עם מחיקות, הגהות והוספות. המחבר הוא רבי משה יצחק ב"ר שמואל טדסקי - אשכנזי (תקפ"א-תרנ"ח), רב ומורה בטריאסטי, איטליה. כתב ספרים גם על שאר חלקי התנ"ך, וחיבורים נוספים.
בשערים מופיעה השנה תרכ"ד, אך המחבר הוסיף להגיה ולתקן את כתב-היד במשך שנים רבות לאחר מכן (בדף השני הוספה משנת תרל"ח).
בראש כתב-היד מביא המחבר התכתבות שהיתה לו עם שד"ל בעניין החיבור, וכותב כי אין בכוונתו להדפיס את הספר בחייו, ומבקש שיפיצו את חיבורו לאחר מותו "וישאר לי בו זכרון בעולם, כי אין לי בן בעבור הזכיר שמי...". למרות זאת, נדפס הספר עוד בחייו בליוורנו, תרמ"א (שבעה חלקים נוספים על נביאים וכתובים נדפסו בין השנים תר"ל-תרנ"ב, בגוריציאה, קראקא, פרזעמישל ופאדובה).
לכתב היד מצורפים דפים בכת"י המחבר, עם חידושים ופירושים שונים על המקרא.
[218] דף (מרביתם כתובים משני צדיהם). 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל. דפים וכריכה מנותקים. פגמים בכריכה.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב615$ כולל עמלת קונה

מכירה 46 פריט 186

auction

ספר מעשה חושב, לרבי עמנואל חי ריקי – ונציה, תע"ו – עותק המחבר עם הגהות בכתב-ידו

ספר מעשה חושב, על מלאכת המשכן, מאת המקובל רבי עמנואל חי ריקי. ונציה, [תע"ו 1716].
הספר הראשון שהדפיס רבי עמנואל חי ריקי מחיבוריו, קודם שעלה בפעם הראשונה לארץ ישראל.
בדפי הספר תיקונים והגהות בכתיבה איטלקית, כפי הנראה בכתב-יד קדשו של המחבר. באחת ההגהות מזכיר את חיבורו הגדול על המשניות: "...כמו שהארכתי בספרי דקדוקי עניות בפ'[רק] ט' דכלאים...". תיקונים והגהות אלו מופיעים ב"לוח הטעיות שני" שצורף בהמשך לחלק מן העותקים. כמה מן ההגהות מופיעות שם בשינויי לשון.
רבי רפאל עמנואל חי ריקי (תמ"ח-תק"ג, אוצר הרבנים 16746), מגדולי הרבנים והמקובלים באיטליה ובארץ ישראל. חיבר ספרים רבים בנגלה ובנסתר. לחיבורו על המשנה קרא בתחילה "דקדוקי עניות" מרוב ענווה. חברים ורבנים ניסו לשכנע אותו שישנה את שם הספר, אך הוא סירב, ורק לאחר שנשבה ע"י שודדי ים וכל רכושו נשדד, למעט כתב היד של החיבור, שינה את שם החיבור ל"הון עשיר". חייו היו מלאי סבל ונדודים. הוא עלה פעמיים לארץ ישראל, בפעם הראשונה עלה בשנת תע"ח, והתיישב בעיר צפת. בשנת ת"פ עזב את צפת עקב מגיפה שפקדה את ארץ ישראל, וחזר לאיטליה. בפעם השניה, עלה ארצה בשנת תצ"ו, וזמן קצר לאחר מכן יצא שוב לאיטליה, למסע נדודים בן כמה שנים, על מנת לאסוף כסף לישיבה בירושלים. בר"ח אדר תק"ג, בהיותו בדרכו חזרה לארץ ישראל, פגעו בו שודדים על אם הדרך בקרבת העיר בולוניה, גזלו את כספו ורצחוהו. לפי המסופר, נהרג רבי עמנואל חי ריקי על קידוש השם, כאשר ניסו השודדים להאכילו בשר חזיר, והוא סירב במסירות נפש. השודדים חנקו אותו ברצועות התפילין שלו וקברו אותו על שפת נהר. שבוע לאחר הירצחו יצאו בני קהילת מודינה והביאוהו לקבורה בעיר צ'נטו הסמוכה. רבי עמנואל חי ריקי נחשב לאחד מגדולי המקובלים מעתיקי השמועה של תורת האר"י. ספרו הנודע "משנת חסידים" הוא מספרי היסוד בלימוד הקבלה. ראה חומר מצורף.
לו דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים וסימני עש במספר מקומות. ללא כריכה.

מחיר פתיחה3,000$ נמכר ב6,765$ כולל עמלת קונה

מכירה 46 פריט 187

auction

כתב-יד – סדר הושענות – איטליה, המאה ה-18

כתב-יד, סדר הושענות לימי חג הסוכות. [איטליה, המאה ה-18].
פורמט כיס. כתיבה איטלקית בינונית.
בדפים האחרונים, תפילות ליום כיפור.
[34] עמ'. 12.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. דהיית דיו. כריכת נייר מקורית, בלויה.

מחיר פתיחה400$ לא נמכר

מכירה 46 פריט 188

auction

כתב-יד – סדר הקפות לשמחת תורה – ג'נובה, תרנ"ח

כתב-יד, "סדר הקפות לשמחת תורה". [ג'נובה, איטליה], תרנ"ח [1898].
פסוקים, פיוטים ושירים לפי סדר ההקפות בחג שמחת תורה. כתיבה מרובעת ומנוקדת, על מחברת צרה. חותמת קהילת ג'נובה (איטליה).
[12] דף, כתובים מצדם האחד (ועוד דפים רבים ריקים). 9 ס"מ. מצב טוב, בלאי קל ודהיית דיו במספר מקומות.

מחיר פתיחה250$ נמכר ב308$ כולל עמלת קונה

מכירה 46 פריט 189

auction

קיצור של"ה – פרנקפורט דמיין, תפ"ד / כתב-יד, חידושים – איטליה

ספר קיצור שני לוחות הברית [של"ה] לרבי ישעיה הלוי הורוויץ, עם מהדורא בתרא. פרנקפורט דמיין, [תפ"ד 1724]. בראש הספר נדפס סדר התפלה ליום חול וימים טובים [תפילות לחול ושבת, לראש השנה, שלושה רגלים ועוד] - עם פרקי אבות.
בדפי הכריכה הקדמיים והאחוריים, חמשה עמודים בכת"י, בכתיבה איטלקית נאה. תוכן מעניין ומקורי בדברי אגדה. בעמוד הראשון חתימת בעלים [הכותב?]: "גדליה יחייא". שני עמודים של פירוש בדרך רמז על סימני ליל הסדר "קדש ורחץ", בראש הדברים נכתב: "לילה אחד של שבת פרשת משפטים לא יכולתי לישן, עלה בדעתי ובמחשבתי קדש ורחץ וכו' של ליל פסח וחשבתי לומר איזה דבר על זה הקידוש ולבארו על שבתן של ישראל...".
טז; פד דף + [5] עמ' בכת"י. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכת קלף מקורית, עם פגמים.

מחיר פתיחה250$ נמכר ב677$ כולל עמלת קונה

מכירה 46 פריט 190

auction

ספר ישיר משה – שיר על מגילת אסתר – מנטובה, שע"ב

ספר ישיר משה, שירה על מגילת אסתר, מאת רבי משה הכהן מקורפו. מנטובה, שע"ב [1612]. ללא שם מדפיס. נדפס בפורמט קטן.
חיבור בשיר על כל סיפור מגילת אסתר.
חתימות ורישומי בעלות בכתיבה איטלקית.
עותק חסר דף אחד. לב, לד-לט דף (חסר דף לג). 12 ס"מ. מצב טוב, כתמים. קרעים בשני דפים (כמעט ללא פגיעה בטקסט). כריכה מקורית, פגמים קלים.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב984$ כולל עמלת קונה

מכירה 46 פריט 191

auction

מזמור שיר ידידות ובנות השיר – מנטובה, תי"ט

מזמור שיר ידידות ובנות השיר, שירים ופירוש מאת רבי יוסף ברוך אורבינו. מנטובה, תי"ט [1659].
שירים לזמנים שונים, "...להודות לה' כי טוב מידי יום ביומו ובשבתות ובמועדים ולנשואין ועל יצירת האדם". בחלקם פירוש נרחב מאת המחבר. לאחר השיר הראשון איורים אסטרונומיים של מערכת השמש והמזלות.
חתימות בשער: "יעקב ספיר", "אשר ויטירבו". חותמות ספריה.
כח דף. 15 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. כריכת קרטון בלויה.

מחיר פתיחה250$ נמכר ב369$ כולל עמלת קונה
הצג 8 מתוך 8 פריטים

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?