מכירה 64
היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית

פריט 7

שלושה מסמכים מטעם הקהילה היהודית בפקיעין וחוברת על תולדות היישוב – 1910-1932

נמכר ב
861$
מחיר פתיחה
700$
פריט 7

שלושה מסמכים מטעם הקהילה היהודית בפקיעין וחוברת על תולדות היישוב – 1910-1932

שלושה מסמכים מטעם הקהילה היהודית בפקיעין וחוברת על תולדות היישוב. פקיעין ותל-אביב, 1910-1932.
1. מכתב בכתב-יד מאת יהודי הכפר פקיעין אל מנהלי בנק אנגלו-פלשתינה, מיום י"ח בחשוון תרע"א [20.11.1910]. במכתב מבקשים המתיישבים היהודים בפקיעין סיוע ברכישת אדמות סביב הכפר, ומספרים על מצבה העגום של ההתיישבות היהודית בפקיעין ועל עזיבת המתיישבים את הארץ: "אנחנו יהודי כפר פקיעין, הפליטה האחרונה של הישובים הכפריים שישבו בם אחב"י [אחינו בני ישראל] מימי עולם, פונים הננו היום אליכם... להיות לנו לפה ולמליץ בעד קהלתנו הדלה והמתמוטטת. יודע נא לכם אחינו ושרינו הנכבדים באי-כח הבנק הלאומי, כי רק לפני כשלשים שנה היו רוב קרקעות הכפר הזה, שייכים ליהודים, ואך מפני כובד המסים שהטילה אז הממשלה על אדמתנו ותבואותינו, עברו כל קרקעותינו פה כמעט לידי זרים... ומפני כן מאז עד כה הלך ישובנו פה הלוך וחסור ורבים מאתנו התפזרו אנה ואנה לחו"ל על כי אין אדמה להם לזרוע כלל... אי לזאת פונים הננו עתה בבקשה מכם מנהלים נכבדים כי תשתדלו לקנות בעדינו אדמה פה מסביב להכפר, על צד ואופן שיהיה נאות לשני הצדדים לנו ולהבנק...".
המכתב חתום בכתב-יד בידי נציגי המשפחות היהודיות בפקיעין, ובהם בני המשפחות זינאתי, עודי, מזרחי, תומא, ואחרים. כמו כן חתום המכתב ב"חותם קהל הקודש עובדי אדמה בכפר פקיען קרובה לעיהק צפת ת"ו", עם ציור עץ החרוב שבפתח מערת רבי שמעון בר יוחאי.
2. כרוז מטעם "ועד 'עדת ישורון' בכפר פקיעין, ארץ ישראל (פלשתינה)", מיום ט"ו באב תרפ"ה [5.8.1925]. פונה בבקשה למתן תרומות באמצעות השליח ציון הלוי, בשל מצבה הקשה של הקהילה היהודית: "שוחט אין לה, רופא אין לה וחדר בשביל בית ספר... אין... גם בית הכנסת העתיק שבכפר עומד לנפול". מנוסח כמכתב אישי, עם מקום למילוי שם הנמען בכתב-יד (ריק). חתום בתחתיתו בדפוס בידי ראשי הקהילה, ובחותמת דיו זהה לזו שבפריט מס' 1.
3. אישור בכתב-יד מיום 22.2.1932, שניתן למורה היהודי בן-ציון הכהן לייצג את הכפר היהודי בפני המוסדות הלאומיים בירושלים ולהיעדר מחובות ההוראה. חתום בידי ארבעה עשר מתושבי הכפר היהודיים, ובחותמת דיו של "ועד קהלת יהודי פקיעין", שונה מן החותמות שבשני המסמכים הקודמים: עץ החרוב הוחלף בעץ תמרים (כנראה, לפי האגדה שעץ החרוב הופך לעץ תמרים בכל ערב שבת).
4. היישוב היהודי בכפר פקיעין, מאת יצחק בן צבי. הוצאת "אחדות העבודה", תל-אביב, תרפ"ב [1922]. חוברת הסוקרת את תולדות היישוב היהודי בפקיעין, עם תמונות של אתרים ודמויות.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. סימני קיפול, כתמים, קמטים וקרעים קלים בשוליים. נקבי תיוק במכתב. קרעים משוקמים בכרוז ובאישור (עם פגיעה קלה בכיתוב). קרעים ופגמים בשדרה של החוברת, עם רצועה של נייר דבק לכל ארכה. ייתכן שחסרה עטיפתה האחורית של החוברת.
מקור: אוסף משפחת רימון.

נמכר ב
861$
מחיר פתיחה
700$

עמלת בית המכירות: מקס' 23%

Commision

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?