מכירה 51a
ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים

פריט 298

ארכיון מכתבים אל רבי יוסף חיים זוננפלד

נמכר ב
15,990$
מחיר פתיחה
5,000$

פריט 298

ארכיון מכתבים אל רבי יוסף חיים זוננפלד

ארכיון ענק של מאות מכתבים שנשלחו אל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של "העדה החרדית" בירושלים. מכתבים מרבנים ואדמו"רים; דיינים וראשי ישיבות; מנהלי מוסדות ונדיבים; אנשי ציבור ויחידים, מרחבי העולם, ומאנשי ירושלים וארץ-ישראל. תוכן המכתבים בנושאים רבים ומגוונים: שו"ת והתכתבויות בדברי תורה; בקשות לתפילה על חולים, ולהזכרת שמות במקומות הקדושים; עניני עגונות וגיטין; עניני צדקה ושד"רים; ענינים פוליטיים ו"שאלת הרבנות"; עניני כשרות, שחיטה ואתרוגי ארץ ישראל; מכתבים משפחתיים ועוד. הארכיון כולל: · אוטוגרפים של רבי יוסף חיים זוננפלד · מכתבים מרבני גרמניה והונגריה: רבי סיני שיפר; רבי נתן במברגר (7 מכתבים); רבי מאיר לרנר אב"ד אלטונה (שני מכתבים); רבי אברהם שמואל בנימין שפיצר אב"ד המבורג; רבי יעקב משה [שווארץ] אב"ד קראלי; רבי נח צבי אולמן מאנטוורפן; רבי חיים יהודה ברגמן, נירנברג; כמה מכתבים מרבי חיים יצחק פאקער מיאסי [חתן ה"בית הלוי"]; רבי יצחק אונא ממנהיים; רבי יעקב רוזנהיים; רבי וולף פפנהיים. · מכתבים מרבני ארה"ב: רבי גבריאל זאב מרגליות; רבי דוד מאיר רבינוביץ; רבי שמואל אליהו עלקין; רבי יהודה יהושע פאלק איזראליט; רבי אברהם עזרא פוקס, בעל "כלל גדול"; רבי אברהם ליפשיץ; רבי מנחם הכהן שיינברון; רבי יהושע סגל; רבי אברהם נחמן שוורץ; רבי אלעזר מאיר פרייל; ועוד. · אגודת הרבנים בליטא; רבי שלום יצחק לוויטן; רבי משה גוטמן מבריסק; רבי אהרן מנעדל הכהן אב"ד קהיר; רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג "הצדיק מווארשא"; · מכתבים מרבני אנגליה: ארבע מכתבים מעניינים מרבי צבי הירש פרבר מלונדון; מכתבים רבים מרבי מרדכי צבי שוורץ; רבי פנחס יעקב גערבער; רבי שמריה יצחק בלוך; רבי מאיר צבי יונג; ועוד. · מכתבים וחתימות רבני ירושלים, צפת וטבריה: רבי משה קלירס; רבי רפאל זילברמן ורבי אברהם ליב זילברמן; רבי בעריש זאלץ; רבי ישראל זאב מינצברג; רבי זרח ראובן ברוורמן; רבי אריה ליב פרומקין; רבי ישראל ניסן קופרשטוך; רבי ברוך מרקוס; המקובל רבי יצחק הכהן קאלנער [בעל "תולדות יצחק"]; רבי ישראל יעקב יעב"ץ, הרב מקרמנצוג'; רבי מנחם נתן אויערבאך; רבי ליפמן דוד שובקס; רבי בצלאל ישעיה ברנשטיין; רבי גרשון לפידות; רבי דוד צבי אריה שניאורסון; רבי עמרם בלוי; רבי משה גליקמן פרוש; ועוד. · קבלות מישיבת "תורת חיים", בחתימת רבי יצחק וינוגרד ורבי יוסף אליהו וינוגרד. · מכתב האדמו"ר רבי יעקב ישראל רבינוביץ מקאנטיקווזא. · מכתב האדמו"ר מאפטא רבי אריה ליבוש ליפשיץ. · ועוד מכתבים ומסמכים רבים, ניירת כתובה ומודפסת. כ-650 מכתבים ומסמכים, נתונים בארבעה קלסרים גדולים. גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב.

נמכר ב
15,990$
מחיר פתיחה
5,000$

עמלת בית המכירות: מקס' 23%

Commision

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?