מכירה 51 חלק ב' - חפצי קודש כתבי יד גרפיקה חפצים

הכותל המערבי - יוסף צבי גייגר

פתיחה: $600
לא נמכר
איור צבעוני (נאיבי) של הכותל המערבי, מיוחס ליוסף צבי גייגר. [צפת, מפנה המאה ה-20].
איור צבעוני של הכותל המערבי והמקומות הקדושים. מסביב עיטור פרחוני, ובארבע הפינות איורי נמר, נשר, צבי ואריה ("הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי...").
מיוחס לצייר יוסף צבי גייגר (לפי עדות הבעלים, מקורו של האיור בעזבונו של האמן). אינו חתום.
ר' יוסף צבי גייגר (1944-1870), דור רביעי בצפת, שימש ככותב, סופר ומאייר, ונודע כחשוב מבין צייריה של צפת.
47X61 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. מעט קרעים, קמטים וכתמים, סימני קיפול. נתון במסגרת. לא נבדק מחוץ למסגרת.
ספרות:
1. אמנות ואומנות בארץ-ישראל במאה הי"ט (מוזיאון ישראל, ירושלים, 1979), עמ' 139-133.
2. בנימין גייגר - אחד מזקני צפת (2011), עמ' 47-22.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.
Category
דפים בודדים - גרפיקה