צור חשבון

Books and Manuscripts

מספר פריט: 
426
19. חתימות

ספרים עם חותמות וחתימות רבני הונגריה

1. ראשית חכמה, רבי אליהו די ווידאש. לבוב, [תרכ"ד] 1864. חתימת בעלים: "עמרם ישי סג"ל" [הגאון רבי עמרם ישי סג"ל ביליצר אב"ד סערענטש (הונגריה), נפטר תרמ"ט]. וחתימות וחותמות רבי "משה חיים שטרוילי" דומ"צ באניא. הקדשות, רישומים וחתימות נוספות.
2. שבילי דוד על ש"ע או"ח, מאת רבי דוד יהודה ליב זילברשטיין. חלק ג' בלבד. מונקאטש, תרל"ג 1873. הקדשה ארוכה בכת"י וחתימת הגאון רבי "מאזעס חיים סג"ל ראזענבוים" [בעל לחם רב אב"ד שאמלויא וקליינוורדיין].
3-4. ארחות חיים על ש"ע אורח חיים, מאת רבי נחמן כהנא אב"ד ספינקא. חלקים ראשון ושני, בשני כרכים נפרדים. סיגט, תרנ"ח-תרנ"ט [1898]. החלק השני כולל שער-מעטפת מקורי. חותמות וחתימות המחבר האדמו"ר רבי נחמן כהנא. חותמות וחתימות נוספות.
5. אליה מזרחי על התורה. פיורדא, [תקכ"ג] 1763. (עם איור מפת ארץ ישראל). חותמות רבי ישראל וועלץ ראב"ד בודפסט. וחתימות וחותמות נוספות.
6-9. שו"ת חכם צבי, רבי צבי הירש אשכנזי. לבוב, תר"ס 1900. כרוכים עמו: אור חדש, רבי אלעזר קאליר. לבוב, תרנ"ח 1898; חידושי כתב סופר על מסכת גיטין, חלקים א'-ב'. מונקאטש, [תרנ"ו-תרנ"ז] 1896-1897. חותמות בעלים: רבי שלום הערצפעלד בוחבינדער, רבי שלמה זלמן פריעדמאן אב"ד ראחוב.
10-12. בית אפרים, על ש"ע, מאת רבי אפרים זלמן מרגליות. ווארשא, תרס"ד [צ"ל תרס"ב] 1902. חלקים ראשון, שני ורביעי, על או"ח, יו"ד וחו"מ. [דפוס-צילום סטריאוטיפי של מהדורת ווארשא תרמ"ד; בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה מציינים כי ראו רק את החלק הראשון ממהדורה זו, לפנינו גם השני והרביעי]. חותמות ורישומי בעלים: רבי שלום הערצפעלד בוחבינדער, רבי שלמה זלמן פריעדמאן אב"ד ראחוב, ועוד.
12 ספרים בשבעה כרכים, גודל ומצב משתנים.

המכירה הסתיימה.
350 $
517 $
המחיר כולל עמלת קונה

פרטי מכירה

מכירה מספר 16 – ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים
ספרי קודש וכתבי יד