צור חשבון

Books and Manuscripts

מספר פריט: 
425
19. חתימות

אוסף ספרים מספריית רבי ישראל וועלץ ראב"ד בודפשט

אוסף ספרים מספריית הגאון רבי ישראל וועלץ ראב"ד בודפסט:
* שו"ת ברכת יעקב, רבי יעקב יוקל הירש. לבוב, [תרל"ט] 1879. * ספר קול סופר, על המשניות. שני חלקים. רבי חיים סופר. מונקאטש, תרמ"א-תרמ"ב 1881-1882. מספר הגהות בכתב-יד בשולי הגליונות. * ספר חידושי סוגיות נטע שורק, רבי שרגא צבי טענענבוים. מונקאטש, תרנ"ח 1898. * ספר אבני זכרון, שמות גיטין. רבי שמואל מוודיסלאב. לבוב, תר"ס [1899]. * שו"ת שדה יהושע, רבי יהושע העשל ווללערשטיין. לבוב, תרס"א 1900. * שו"ת גבול יהודה, רבי יהודה ליב צירלסאהן. פיעטרקוב, תרס"ו 1906. * ספר פתחי שערים, חידושים על זמנים ודרשות, רבי פתחיה הורנבלאס. ורשה, תר"ע 1909. כרוך עמו: ספר שו"ת שי למורא, רבי משה יואל האגרמאן. פיעטרקוב, תרע"ב 1911. * שו"ת באר חיים מרדכי, רבי חיים מרדכי ראללער. חלק ראשון. קלוז', תרפ"ד 1924. * ספר כבוד שמים, על התורה, רבי אברהם שטערן. גאלאנטא, תרפ"ז 1927.
הגאון רבי ישראל וועלץ (תרמ"ז-תשל"ד. אוצר הרבנים 11910), רב בטיניע וראב"ד בבודפשט; עלה לארץ ישראל בשנת תש"ו, בה נודע כאחד מגדולי הרבנים, השתתף בעריכת והנהלת "אוצר הפוסקים" ועוד. בעל "חק לישראל".
סה"כ 11 ספרים בתשעה כרכים. גודל ומצב משתנים. בכל הספרים מופיעות חותמות של הרב מתקופות שונות.

המכירה הסתיימה.
200 $
246 $
המחיר כולל עמלת קונה

פרטי מכירה

מכירה מספר 16 – ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים
ספרי קודש וכתבי יד