מכירה 14 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

כת"י שו"ת מרבי זאב וולף לייטער

פתיחה: $200
נמכר ב: $250
כולל עמלת קונה
כת"י תשובות כתובות וחתומות, מהגאון רבי זאב וואלף לייטער, זלאזיץ, תרס"ו-תר"ע.
שינויים רבים מהנדפס בספרו שו"ת בית דוד (וינה תר"ף).
רבי זאב וולף לייטר (תרנ"ב-תשל"ד) גאון מופלא מגדולי גליציה וארה"ב. עילוי מפורסם מילדותו, התכתב עם גדולי דורו, נתברך מהאדמו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב שיתמיד בלימודו. בגיל 12 כתב את חיבורו הראשון שו"ת "דברי חכמים". גם התשובות הלמדניות שלפנינו, נכתבו עוד לפני הגיעו לגיל עשרים. כיהן ברבנות משנת תר"ע. הגיע לארצות הברית בשנות התר"ף ומשנת תרפ"ב כיהן כאב"ד פיטסבורג. (ראה חומר מצורף).
20 עמודים כתובים, 28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי רטיבות, פגיעה קלה עם חסרון בכמה דפים באמצען.
Category
כתבי יד