מכירה 14 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

תעודת התחייבות ללימוד - "חברת בחורים לומדי ש"ס סאטמאר"

פתיחה: $100
לא נמכר
"חברה בחורים לומדי ש"ס סאטו-מארע", תעודה מודפסת [עם מילוי בכת"י] המעידה על התחייבות ללימוד גמרא ומשניות. סאטמר, [שנות הת"ש].
"כבוד מו"ה... ילמוד בחודש... מסכת... כפי תקנות החבורה מחויב להשלים חלקו עד סוף החודש ולשלם דמי סעודה קודם הסיום..."
התעודה ניתנה ל"דוד פערענץ שאמקוט" וחתומה בחותמת החברה. בצדה השני "העתקה מהתקנות הנחוצות... לכל חבר מהחבורה".
15X19.5 ס"מ. מצב טוב. סימן קיפול.
Category
דפים בודדים וכרוזים