מכירה 85 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי-יד, מכתבי רבנים, חפצים

מקראות גדולות - באזל, שע"ח-שע"ט - סט בארבעה כרכים

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $1,500
כולל עמלת קונה
מקראות גדולות, תורה נביאים וכתובים, עם המפרשים. באזיליאה [באזל, שע"ח-שע"ט 1618-1619]. דפוס לודוויג קיניג.
סט בארבעה כרכים ובפורמט גדול.
כרך א: חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס, פירושי רש"י, אבן עזרא ובעל הטורים, ומסורה.
כרך ב: נביאים ראשונים, עם תרגום, פירושי רש"י, רד"ק, רלב"ג, רבי ישעיה, ומסורה (בעותק שלפנינו נכרך בסופו של כרך זה ספר דברי הימים ומסורה גדולה).
כרך ג: נביאים אחרונים, עם תרגום, פירושי רש"י, רד"ק ואבן עזרא, ומסורה.
כרך ד: כתובים, עם תרגום, פירושי רש"י, אבן עזרא, רלב"ג, רס"ג.
ארבעה כרכים. כרך ראשון: [2], ז, [1], רכח דף. חסרים 4 דפים מ-[6] הדפים הראשונים. כרך שני: [1], רלד-תמא, [1]; תתקי-תתקמו; סז דף. כרך שלישי: [1], תמב-תשה, [1] דף. כרך רביעי: תשז-תתקח, [1] דף. (ללא לו דף של סדר ההפטרות כפי המנהגים השונים ו-[2] דפים של תיקוני הטעויות, הנמצאים בטפסים מעטים). ספר דברי הימים נכרך שלא במקומו, לאחר ספר מלכים (בכרך השני). התרגום הירושלמי (ז, [1] דף), המופיע במקור בסוף הכרך הרביעי, נכרך בעותק שלפנינו בראש הכרך הראשון. [1] דף לאחר דף תמא, [1] דף לאחר דף תשה, דף תתלח ודף תתפב הנם דפים ריקים במקור. בעותק זה לא מופיעים הדפים הריקים שלעיתים מופיעים לאחר דף תרפה ולאחר דף סז מהספירה השניה (המופיע לפנינו בסופו של הכרך השני).
39.5 ס"מ. דפים רבים בגוון כהה. מצב כללי טוב-בינוני. חלק מהדפים בכרך השלישי במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט. בחלק מהדפים בכרך השלישי עקבות רטיבות וכתמי רטיבות קשים, בלאי, קרעים, הדבקות נייר לחיזוק, וסימני עש רבים עם פגיעות בטקסט. חותמות רבות, ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות.
חותמות: "משה יחזקאל עהרליך, ווארשא", "יחזקאל משה ערליך".
בחלק מהטפסים נכרך דף שער נוסף לועזי, ומעברו הקדמה בלטינית מאת יוהנס בוקסטורף. דף זה אינו נמצא בעותק שלפנינו (על שינויים אלו וואריאציות שונות של מהדורה זו, ראה מפעל הביבליוגרפיה, רשומה מס' 000182291).
תנ"ך ותהילים
תנ"ך ותהילים