מכירת חב"ד מיוחדת לרגל היום הקדוש והבהיר "ח"י אלול"

עפרון של האדמו"ר הריי"ץ – שימשו בתקופת מגוריו בריגה, ורשה ואוטבוצק בשנות התר"צ – עם אישור חתום בידי בתו הרבנית חנה גורארי'

פתיחה: $2,000
לא נמכר

עפרון של רבי יוסף יצחק שניאורסון – האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש, בו השתמש במהלך שנות ה-30 של המאה ה-20.
עפרון מכני, גולפילד 14 קראט. עם מילוי עופרת.
מצורף אישור (פתק בכתב-יד, באנגלית), חתום בעברית בידי הרבנית חנה גורארי' (תרנ"ט-תשנ"א), בתו הבכורה של האדמו"ר הריי"ץ: "אני מעניקה בזאת במתנה... את עפרון הזהב שאבי השתמש בו במהלך שנות ה-30". האישור מתוארך – 12 בספטמבר 1989.

העפרון שלפנינו נרכש כנראה בעת ביקורו של האדמו"ר הריי"ץ בארה"ב בשנת תרפ"ט-תר"צ. כמובא באישור המצורף, הריי"ץ השתמש בעפרון זה במהלך שנות התר"צ - ימי שבתו בריגה שבלטביה ובוורשה ואוטבוצק שבפולין.


"עשר גלויות גלתה ליובאוויטש" – גלות ליטא ופולין.
מאה ושתיים שנה (תקע"ג-תרע"ו, 1813-1915) שכנה חסידות חב"ד בעיירה ליובאוויטש שברוסיה הלבנה. בשנת תרע"ו, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, עזב האדמו"ר הרש"ב את ליובאוויטש והתיישב ברוסטוב שבדרום-מערב רוסיה. לאחר הסתלקותו בב' ניסן תר"פ, עלה על מקומו בנו האדמו"ר הריי"ץ. בקיץ תרפ"ד נדד הריי"ץ מרוסטוב ללנינגרד, ולאחר שחרורו ממאסרו בי"ב-י"ג תמוז תרפ"ז, יצא יחד עם כמה מבני משפחתו מרוסיה הסובייטית, וקבע את מקום מושבו בריגה שבלטביה.
הריי"ץ הגיע לריגה בכ"ה תשרי תרפ"ח ונותר בה כשש שנים עד שלהי תרצ"ג. באלול תרצ"ג העתיק את מגוריו והתיישב בוורשה. שם התגורר במשך כשנתיים, ובשנת תרצ"ה עבר להתגורר בעיירה הסמוכה אוטבוצק. מספר ימים לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה (אלול תרצ"ט) שב הריי"ץ לוורשה. בתקופה קשה זו, נאלץ הריי"ץ להימלט מבית לבית מאימת ההפגזות וההפצצות, וידיעות ושמועות כוזבות אף טענו שהוא נתפס והוצא להורג בידי הגרמנים. לאחר התערבות הממשל בארה"ב, ובעזרתם של מספר קצינים גרמנים, הצליח הריי"ץ להימלט מוורשה, יחד עם כעשרים בני משפחה ומקורבים, ובשלהי חודש אדר א' ת"ש עזב את אדמת אירופה הכבושה והפליג באנייה "דרטינגהלם" מנמל גטבורג שבשוודיה לארה"ב.
על נדודים אלו מספר הריי"ץ: "ההשגחה הפרטית הוליכה אותנו אחר כמה גלגולים ממקום למקום: מליובאוויטש לרוסטוב, במדבר רוסטוב נסתלק מאור עיני ישראל ונגנז ארון הקדש, הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק [הרש"ב], מרוסטוב העבירונו לגלות פטרבורג, מפטרבורג לגלות לטביה, מלטביה לגלות פולין, ומפולין הביאנו השי"ת לגלות אמריקה" (ספר השיחות ת"ש, עמ' 125-126).
על פי האישור המצורף, העפרון שלפנינו שימש את האדמו"ר הריי"ץ כעשר שנים, במהלך שנות התר"צ - בתקופת מגוריו בלטביה ובפולין, בגלות ריגה, ורשה ואוטבוצק.


9.5 ס"מ. מצב טוב. כיפוף בסוגר בחלקו העליון.

קטגוריה
חב"ד