צור חשבון

Books and Manuscripts

מספר פריט: 
172
15. חסידות צאנז

מכתב "שמירה" מהאדמו"ר רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט

מכתב "שמירה" בכתב ידו וחתימתו של הרב הקדוש רבי שלום אליעזר הלברשטם. ראצפרט Ujfeherto (הונגריה). [תרצ"א 1931].
המכתב נשלח בשנות התר"ץ, וכך נכתב בו "ב"ה ב' ושמרתיך. ידידי מו"ה ... ואברך אתכם ע"ז תחי' [=עם זוגתו תחיה] בישועה והצלה מכל רע ומכל פגעים. ידידו הדו"ש, הק' שלום אליעזר הלברשטאם בהרה"ק מצאנז זצלה"ה".
מצורף מכתב עדות, מחתנו של מקבל המכתב, המעיד כי חמיו ז"ל "הטמין ונשא את המכתב על גופו כל שנות השואה במסירות נפש, וניצל בניסי ניסים ממש".
רבי שלום אליעזר הלברשטאם (תרכ"ב-תש"ד), מבניו הצעירים של האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז. בזמן פטירת אביו היה בן 14 שנים בלבד, והוא נתחנך על ידי אחיו הגדול האדמו"ר משיניווא. נשא את בת אחותו וגיסו האדמו"ר רבי מרדכי דוב טברסקי אב"ד הורנוסטייפולי. בשנת תרנ"ט הגיע לעיר ראצפרט והקים בה את חצרו. נודע כאיש מופת ויהודים רבים נהרו מרחבי הונגריה אל ביתו בראצפרט ונושעו מברכותיו. בשנות השואה לא עזב את קהילתו ונספה עמם באושוויץ בחודש סיון תש"ד, השם יקום דמם.
גלויית דואר 15.3 ס"מ. כתובה ב-8 שורות בשני סוגי דיו. מצב בינוני, בלויה מאד. מהצד השני כיתוב מודפס "RABBINER S. L. HALBERSTAM - Ujfeherto (Ungarn)". וכיתוב נוסף בכת"י של הגבאי.
נדיר מאד למצוא מכתבי "שמירה" בכתב ידו.

המכירה הסתיימה.
7,000 $
לא נמכר

פרטי מכירה

מכירה מספר 33 – ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים
ספרי קודש וכתבי יד