מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב ברכה מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – ראש חודש תמוז תש"ו – אל "חברת תהלים העולמית" בירושלים – "שיברכם השי"ת בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר"

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,125
כולל עמלת קונה

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, ראש חודש תמוז תש"ו [1946].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, וחתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק".


נשלח אל "חברת תהלים העולמית" בירושלים, במענה למכתבם אודות ההתוועדויות שערכו בחג השבועות עם אנ"ש ותלמידי ישיבות, בהן חזרו על מאמרי חסידות והעלו "זכרונות ימי קדם בהתעוררות גדולה אשר בטח יהא רישומה ניכר גם להבא בתורה ועבודה והתחזקות לללכת בדרכי החסידות". במכתבו מברך הריי"ץ: "והנני בזה לברך את חברי חברת התהלים... שיברכם השי"ת בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר". בסוף מכתבו מודה להם הריי"ץ: "עבור ברכתם-ברכת רפואה-אותי", ומברך: "והשי"ת יקיים את דבר הברכה וישלח לי רפואה שלמה...".


"חברת תהלים העולמית" נוסדה בשנת תש"ב על ידי האדמו"ר הריי"ץ (כאחת המחלקות בארגון "מחנה ישראל"; ארגון שנוסד בסיוון תש"א ומטרתו חיזוק היהדות בקיום התורה והמצוות המעשיות). חבריה אומרים מידי יום את כל ספר התהלים על ציון דוד המלך בהר ציון ומציינים מידי שנה ביום הראשון של חג השבועות את הילולת דוד המלך בעריכת סעודת מצוה.


המכתב נדפס ב"אגרות קדש" של הריי"ץ (כרך ט', אגרת ב'תתקיט).
[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. נייר דק. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול. קמטים ובלאי קל.

Category
חב"ד