מכירה 76 - הגר"א ותלמידיו: ספרים וכתבי יד מאוסף ישעיהו וינוגרד ז"ל

ספר גבעת פנחס על ספר איוב, מאת המגיד מפולוצק – ווילנא, תקס"ח – מהדורה ראשונה

פתיחה: $500
לא נמכר

ספר גבעת פנחס, פירוש על ספר איוב (עם הפנים), מאת המגיד רבי פנחס מפולוצק, מתלמידי הגר"א מווילנא. ווילנא, תקס"ח [1808]. מהדורה ראשונה.
[2], מח דף. 19.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים בדף האחרון, ובהם קרע חסר, עם פגיעה בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים במספר דפים נוספים. חותמות ורישום בכתב יד. כריכה ישנה, בלויה ופגומה. תו-ספר.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 1579.
מקור: אוסף ישעיהו וינוגרד ז"ל, ירושלים.


המגיד מפולוצק
רבי פנחס מפולוצק (תק"ז בערך – תקפ"ג), מגיד מישרים בפולוצק ובקהילות נוספות באזור רוסיה-פולין. בווילנא פגש את הגר"א שהזמינו להיות מלמד לנכדיו ונעשה תלמיד קרוב אליו. על אף שלא נמנה בין תלמידי הגר"א בהקדמת בני הגר"א לשו"ע אורח חיים, מכונה כתלמיד הגר"א במספר מקורות. רבי פנחס עצמו כותב בסוף ספר הדרשות שלו: "ואשרי לי שזכיתי שיצקתי מים על ידי אליהו זמן כמה, כמו שנה ויותר". כתב מספר חיבורים, ביניהם נודע סידור התפילה שערך. בספרו "כתר תורה" מזכיר את רבו הגר"א: "ושמעתי בשם מורי הגאון האמיתי...". בהקדמה לספרו "ראש הגבעה", ווילנא תק"פ, מזכיר המחבר את הגר"א, וכותב ש"גם קיבל הרב הגאון הגדול המפורסם בישראל את הסדור שלי מידי בספ"י [בסבר פנים יפות] ובתשואת חן..." (ראה אודותיו: הרב אליעזר ויספיש, דרשות המגיד מפאלאצק, ישורון ד, תשנ"ט, עמ' שכט-שלד).

ספרי גדולי תלמידי הגר"א
ספרי גדולי תלמידי הגר"א