מכירה 71 - אוסף הרב פרופ' דניאל שפרבר

הגדה של פסח – כתב יד מעוטר על קלף – על פי הגדת דרמשטט

פתיחה: $500
נמכר ב: $10,625
כולל עמלת קונה
הגדה של פסח, כתב יד מעוטר בצבע ובעלי זהב על פי הגדת דרמשטט (מעשה ידי הסופר ישראל בן מאיר מהיידלברג, 1430 בקירוב). [מקום לא ידוע, המאה ה-20?].
קלף; דיו שחורה ואדומה; צבעי מים; עלי זהב.
כתב יד זה הוא העתקה מדויקת כמעט לחלוטין של הגדת דרמשטט, על אותיותיה האשכנזיות הנאות, עיטוריה, תיבות הפתיחה המפוארות שלה וציוריה המרשימים. עם זאת, הפירושים המופיעים בשולי הדפים (ובמקרה אחד במרכז הדף) בהגדת דרמשטט לא הועתקו בכתב היד שלפנינו, וקטעי הטקסט המופיעים במקור בכתב יד אשכנזי בינוני לא הועתקו בכתב זה.
באיורי הגדת דרמשטט בולט מקומן המכובד של הנשים הרבות, המתוארות כמי שמסבות אל השולחן במקום השווה בחשיבותו למקומם של הגברים ומעיינות בספרים; מכך עולה שמזמינת ההגדה הייתה כפי הנראה אישה, והצייר ביקש לכבדה ולהדגיש את מעמדה החברתי והמשפחתי הגבוה. בסוף ההגדה מופיעים שני ציורים שאינם מעניין ההגדה – סצנת ציד אופיינית לתקופה ומעיין הנעורים.
[56] דף, 35.5 ס"מ. מצב טוב. עלי הזהב מתקלפים וחסרים בכמה מקומות. כריכת עור נאה. שפשופים וקילופים בפינות הכריכה ובשוליה.
קטגוריה
כתבי-יד מאוירים