מכירה 6 - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

viewing at noon

קינות לתשעה באב – זיטומיר, נייר כחול

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $1,500
כולל עמלת קונה
קינות לתשעה באב, עברי כמנהג פולין ליטא ורייסין. עם עברי טייטש. זיטאמיר, תרי"ז 1857. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.
[2], 176 עמ'. נייר כחול. מצב בינוני, פגעי עש משוקמים, כתמי חלב נרות ועובש. כריכת עור חדשה.
דפוסי סלאוויטה וזיטומיר, דפוסי רוסיה ופולין
דפוסי סלאוויטה וזיטומיר, דפוסי רוסיה ופולין