צור חשבון

19. חתימות

פריט מספר: 404 19. חתימות ספר זהר הרקיע - חתימת רבי אליהו דושניצר ספר זהר הרקיע - חתימת רבי אליהו דושניצר
ספר זהר הרקיע, על אזהרות רבי שלמה בן גבירול, מאת רבי שמעון בר צמח דוראן [התשב"ץ]. וילנא, תרל"ט 1879.
בדף המגן האחורי חתימת רבי "אלי' כ"ץ דושניצר". בדף השער חותמת חתנו של רבי אליהו, רבי "גרשון חנוך פישמן", וחותמת נוספת (רבי זיסקינד רוזנברג שו"ב מפלאצק). בעמ' 34: הגהה בכת"י: "לענ"ד הייתי מפרש...".
הגאון הצדיק רבי אליהו דושניצר (תרל"ו-תש"ט), חניך ישיבות טלז וסלבודקה, מהמיוחדים שבתלמידי...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
246 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 403 19. חתימות שו"ע יורה דעה - חתימות והגהות רבי שמריהו יוסף קרליץ (אבי ה"חזון איש") - הטופס של הסטייפלער שו"ע יורה דעה - חתימות והגהות רבי שמריהו יוסף קרליץ (אבי ה"חזון איש") -  הטופס של הסטייפלער
אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה, חלק ראשון. ווילנא, תר"מ (1880). חתימות וחותמת רבי שמרי' יוסף קארליץ חופ"ק קאסאווא. (חותמת חתנו הצעיר, רבי "יעקב ישראל קניבסקי - ראש ישיבת בית יוסף, בני ברק, א"י"). מספר הגהות למדניות בכתב ידו של רבי שמריהו יוסף, בגליונות ובדף הכריכה האחורי, באחת מהן הוא כותב בירור הלכתי בסוגיא, ומסיים: "והמעמיק ומעיין בהם יבין... ורשמתי זה רק לעצמי. ולא להורות לאחרים הלכה למעשה, עד...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
5,000 $
6,765 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 402 19. חתימות אוסף ספרים מספריית רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוויל – חתימות והגהות אוסף ספרים מספריית רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוויל – חתימות והגהות
* ספר אבן השהם ומאירת עינים, שו"ת וחידושים, רבי אליקום געץ. דירנפורט, [תצ"ג 1733]. * אליה רבה, חידושים על שש מסכתות, רבי אליהו שפירא [מחבר אליה רבה על השו"ע]. פיורדא, [תקכ"ח, 1768]. * נר תמיד, ביאורים על מסכת כריתות, רבי ברוך בענדט מזאבלודאווי. נאווי דוואהר, [תקס"ג 1803]. (חתימה בשער, הגהות). * קדמות היהודים נגד אפיון, יוסף בן מתתיהו הכהן מירושלים. ליק, תרי"ח [1858]. (חסרים 8 עמודים באמצע הספר...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
400 $
492 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 401 19. חתימות עולת תמיד – אמשטרדם, תמ"א – חתימת רבי מאיר פערלס עולת תמיד – אמשטרדם, תמ"א – חתימת רבי מאיר פערלס
עולת תמיד, ביאור על שולחן ערוך אורח חיים, רבי שמואל בר' יוסף מקראקא. אמשטרדם, [תמ"א 1681]. הסכמות ועד ארבע ארצות, רבי דוד מלידא רב קהילת האשכנזים באמשטרדם, רבי יצחק אבוהב רב קהילת הפורטוגזים, רבי יעקב שאשפורטאש ועוד.
בראש דף השער: רישומי בעלות של רבי משה פערלס אב"ד באניהאד. חתימת בנו רבי מאיר פערלס אב"ד קרולא. חתימה נוספת (קצוצה) אחרי דף רס (ס). חותמות רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי אב"ד קריניק...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
250 $
לא נמכר