צור חשבון

19. חתימות

פריט מספר: 407 19. חתימות ספר מראה האופנים - ליוורנו, 1810 - חתימות רבי יעקב ענתבי, כת"י רבי זונדל מסלנט ספר מראה האופנים - ליוורנו, 1810 - חתימות רבי יעקב ענתבי, כת"י רבי זונדל מסלנט
ספר מראה האופנים - חידושי הרא"ה על מסכת ביצה עם פירוש "יגל יעקב", תוספות הרא"ש על מסכת סוטה. חידושים "יגל יעקב" על מסכתות בש"ס. מאת רבי יעקב פייתוסי. ליוורנו, [תק"ע 1810].
בשער הספר חתימות "הצעיר יעקב ענתבי ס"ט" – כנראה, חתימת הגאון "הקדוש" רבי יעקב ענתבי אב"ד דמשק. (נפטר תר"ז - ראה אודותיו בפריט הקודם).
בדפי הספר חותמות "ביהמ"ד מנחם ציון בחורבת ר"י החסיד בעה"ק ירושלים ת"ו". בשער הספר...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
250 $
לא נמכר
פריט מספר: 406 19. חתימות ספר כנסת הגדולה - חתימות רבי יעקב ענתבי ספר כנסת הגדולה - חתימות רבי יעקב ענתבי
ספר כנסת הגדולה, חלק אורח חיים, מאת רבי חיים בנבנישתי. ליוורנו, [תקנ"ב] 1791. מהדורה שניה.
הקדשה בכת"י מזרחי. חתימות "הצעיר יעקב ענתבי ס"ט" - כנראה חתימת הגאון רבי יעקב ענתבי (נפטר תר"ז), אב"ד דמשק. זכה לכינוי "הקדוש" מאז שעונה בעינויים קשים במהלך "עלילת דמשק", שאחריה עזב את עירו ועלה לירושלים [ראה אודותיו: לקדושים אשר באר"ץ, עמ' קמה].
ג; קסב דף. 29 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכה עתיקה,...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
308 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 405 19. חתימות מזרחי על התורה - קושטא, תפ"ו - הגהות וחתימות רבני הספרדים בירושלים מזרחי על התורה - קושטא, תפ"ו - הגהות וחתימות רבני הספרדים בירושלים
אליה מזרחי, על פירוש רש"י על התורה, מאת רבינו אליה מזרחי, עם פירוש נחלת יעקב מאת רבי יעקב סולניק. קושטא, [תפ"ו 1726].
הגהות בכתב-יד מזרחי מכמה כותבים. חתימת רבי "אברהם בעלול" [נפטר תקנ"א, מחכמי ירושלים, חתום על כתב ההתקשרות הנודע של מקובלי ירושלים לצד הרש"ש, החיד"א והמהרי"ט אלגאזי]. חתימות ורישומי בעלות רבים של רבי "חזקיה בעלול" [בירושלים היו שני חכמים בשם זה, האחד היה כנראה אחיו של רבי...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
250 $
738 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 404 19. חתימות ספר זהר הרקיע - חתימת רבי אליהו דושניצר ספר זהר הרקיע - חתימת רבי אליהו דושניצר
ספר זהר הרקיע, על אזהרות רבי שלמה בן גבירול, מאת רבי שמעון בר צמח דוראן [התשב"ץ]. וילנא, תרל"ט 1879.
בדף המגן האחורי חתימת רבי "אלי' כ"ץ דושניצר". בדף השער חותמת חתנו של רבי אליהו, רבי "גרשון חנוך פישמן", וחותמת נוספת (רבי זיסקינד רוזנברג שו"ב מפלאצק). בעמ' 34: הגהה בכת"י: "לענ"ד הייתי מפרש...".
הגאון הצדיק רבי אליהו דושניצר (תרל"ו-תש"ט), חניך ישיבות טלז וסלבודקה, מהמיוחדים שבתלמידי...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
246 $
המחיר כולל עמלת קונה