צור חשבון

19. חתימות

פריט מספר: 414 19. חתימות גבורות ה' למהר"ל / אוצר הכבוד - חתימה וחותמות של האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודזיסק גבורות ה' למהר"ל / אוצר הכבוד - חתימה וחותמות של האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודזיסק
ספר גבורות ה', על עניני פסח ויציאת מצרים, מאת המהר"ל מפראג. נאווי-דוואהר, תקנ"ו 1796. עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי ישראל "המגיד מקוזניץ". כרוך עם: ספר אוצר הכבוד, על אגדות הש"ס, מרבינו טודרוס הלוי, אבי הרמ"ה. נאווי-דוואהר, [תקס"ח 1808]. מהדורה ראשונה. עם הסכמות רבי ישראל מקוזניץ, רבי נפתלי מרופשיץ (בשם רבו רבי מנדיל מרימנוב) והסכמה בשם "החוזה" מלובלין.
חותמות רבות של רבי "אלימלך...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
450 $
923 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 413 19. חתימות שו"ת ברך משה - חותמות רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא שו"ת ברך משה - חותמות רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא
ספר ברך משה, שאלות ותשובות, מאת רבי משה גאלאנטי. ליוורנו, [תקס"ט 1809].
בשער שתי חותמות של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא, חותמת עם דמות אריה במרכזה, "נחום דובער פרידמן", וחותמת שניה "קנין כספי".
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן (נפטר תרמ"ג, אוצר הרבנים 15912) ראה אודותיו בפריט הקודם.
[2], קסט דף. 29 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכה בלויה ומנותקת.
קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
277 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 412 19. חתימות אדרת אליהו, ליוורנו 1742 - חותמות וחתימת האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא אדרת אליהו, ליוורנו 1742 - חותמות וחתימת האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא
ספר אדרת אליהו, על משניות. חלקים א-ב. מאת הגאון המקובל רבי עמנואל חי ריקי. ליוורנו, [תק"ב 1741].
רישום בכת"י: "קנין כספי נחום דובער פרידמאן". בשני הכרכים חותמות של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורא, חותמת עם דמות אריה במרכזה, "נחום דובער פרידמן", וחותמת שניה "קנין כספי". [אותה היה נוהג לחתום על ספרים שקנה מהונו, להבדיל מהספרים שקיבל].
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן (נפטר תרמ"ג,...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
400 $
492 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 411 19. חתימות אוסף ספרים - חתימות וחותמות של גדולי הרבנים בירושלים אוסף ספרים - חתימות וחותמות של גדולי הרבנים בירושלים
אוסף ספרים עם חתימות או חותמות של גדולי הדור המפורסמים מעיה"ק ירושלים:
1) ספר משנת אברהם, הלכות סת"ם. זיטאמיר, תרכ"ח 1868. חותמת (מעט מחוקה) של הגאון רבי "יצחק בלאזער מלפנים רב... פעטערבורג". (תקצ"ז-תרס"ז).
2) ספר הר המוריה, על הרמב"ם. ווארשא [תרמ"ח] 1889. חותמת הגאון האדר"ת, רבי "אליהו דוד בהגאון ר' בנימין ראבינאוויץ, החופ"ק מיר". (תר"ג-תרס"ה).
3) ספר ערוך לנר, על מסכת סוכה. עם...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
250 $
308 $
המחיר כולל עמלת קונה