צור חשבון

19. חתימות

פריט מספר: 417 19. חתימות ערך ש"י - חתימת רבי יהודא גרינוולד אב"ד סאטמר ערך ש"י - חתימת רבי יהודא גרינוולד אב"ד סאטמר
ספר ערך ש"י, על חושן משפט. רבי שלמה יהודה טאבאק. מ'-סיגט, תרנ"ב 1891. מהדורה ראשונה.
חתימת "הק' יודא גר"וו" - הגאון רבי יהודה גרינוואלד, אב"ד וראש ישיבת סאטמר (תר"ח-תר"פ), מגדולי הרבנים וראשי הישיבות בהונגריה.
חותמות רבות של רבי "אברהם חנוך פר"מ, דומ"צ פק"ק ארטה' סאטמר יע"א" - הגאון רבי אברהם חנוך פרידמן (תרכ"ו-נספה בשואה), בן בתו של ה"חתם סופר", תלמידו המובהק ונאמן ביתו של דודו רבי...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
295 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 416 19. חתימות שני ספרים מספריית רבי מאיר שפירא מלובלין שני ספרים מספריית רבי מאיר שפירא מלובלין
1. ספר עטרת פז, פירוש על הלכות נשיאת כפים וסדר ברכת כהנים [עם פנים השו"ע], מאת רבי פנחס זעליג שווארץ [מחבר שם הגדולים מארץ הגר]. קליינווארדיין, [תרפ"ח 1928].
2. ספר האזלא גרש, חקירות וחדושי דינים בהלכות גיטין, חלק ב, מאת רבי אליהו פוסק. סעאיני, [תרפ"ו 1926].
חותמות רבי "מאיר שפירא האב"ד ור"מ פיעטרקוב". וחותמות "בית עקד ספרים בישיבת חכמי לובלין".
הגאון רבי מאיר שפירא (תרמ"ז- תרצ"ד...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
467 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 415 19. חתימות הגדה של פסח - שערי גאולה - העותק של האדמו"ר ממונקאטש הגדה של פסח - שערי גאולה - העותק של האדמו"ר ממונקאטש
שערי גאולה, הגדה של פסח, עם פירוש תוספת רי"ד, ופירושים נוספים. קראקא, [תרנ"ו] 1896.
בשער ובמספר דפים נוספים חותמות רבי "חיים אלעזר שפירא אב"ד דק"ק מונקאטש" – הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא, מגאוני התורה ההלכה והחסידות בדורו, ומגדולי המקובלים (תרל"ב-תרצ"ז, אוצר הרבנים 6243). בן רבי צבי הירש אב"ד מונקאטש בעל "דרכי תשובה". משושלתא קדישא של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר". עמד במערכות...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
500 $
1,107 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 414 19. חתימות גבורות ה' למהר"ל / אוצר הכבוד - חתימה וחותמות של האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודזיסק גבורות ה' למהר"ל / אוצר הכבוד - חתימה וחותמות של האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודזיסק
ספר גבורות ה', על עניני פסח ויציאת מצרים, מאת המהר"ל מפראג. נאווי-דוואהר, תקנ"ו 1796. עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי ישראל "המגיד מקוזניץ". כרוך עם: ספר אוצר הכבוד, על אגדות הש"ס, מרבינו טודרוס הלוי, אבי הרמ"ה. נאווי-דוואהר, [תקס"ח 1808]. מהדורה ראשונה. עם הסכמות רבי ישראל מקוזניץ, רבי נפתלי מרופשיץ (בשם רבו רבי מנדיל מרימנוב) והסכמה בשם "החוזה" מלובלין.
חותמות רבות של רבי "אלימלך...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
450 $
923 $
המחיר כולל עמלת קונה