צור חשבון

19. חתימות

פריט מספר: 424 19. חתימות אורח לחיים - חתימות וחותמות האדמו"ר רבי משה טברסקי מקראסנא אורח לחיים - חתימות וחותמות האדמו"ר רבי משה טברסקי מקראסנא
ספר ארח לחיים, מאמרי חסידות על התורה, מאת רבי אברהם חיים מזלאטשוב. [לבוב, "כמו שנדפס בווילנא"], [תקצ"ח 1838?]. מהדורה שניה. הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי ישראל הופשטיין - המגיד מקוז'ניץ, רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ועוד.
חתימות וחותמות האדמו"ר רבי "משה טווערסקי... חופ"ק קראסנא" - האדמו"ר רבי משה טברסקי מקראסנא (נולד תרנ"ה, אנצ' לחסידות ג', רעז), משושלת אניפולי, בן רבי אהרן אלימלך שניאור...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
250 $
לא נמכר
פריט מספר: 423 19. חתימות שאגת אריה - ביאליסטוק, 1805 - חתימת רבי שבתי כ"ץ אב"ד אורלי שאגת אריה - ביאליסטוק, 1805  - חתימת רבי שבתי כ"ץ אב"ד אורלי
ספר שאגת ארי', חידושים על מסכת מכות, מאת רבי אריה ליב ב"ר ברוך בנדיט. ביאליסטוק, [תקס"ה 1805].
רישומי בעלות וחתימות שונות. חתימות משנת תקס"ו של "הק' שבתי בלא"א מוהר"ר בנימין בישקא כ"ץ נ"י החופק"ק אורלי...".
הגאון רבי שבתי כ"ץ (נפטר תק"פ, אוצר הרבנים 18071), אב"ד בשנאדווא ולאחר מכן באורלי (פולין), חידושיו נדפסו בספר "שבת אחים" (וילנא תקצ"ג) עם חידושי אחיו רבי נחמן כ"ץ.
[2], ס דף. 31...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
לא נמכר
פריט מספר: 422 19. חתימות דרך חכמה / קנה חכמה - פרנקפורט דאודר, תמ"א-תמ"ג - חתימת רבי יעקב קצין דרך חכמה / קנה חכמה - פרנקפורט דאודר, תמ"א-תמ"ג - חתימת רבי יעקב קצין
שני ספרים מאת רבי יהודה ליב פוחוביצר מפינסק. חלק א: ספר קנה חכמה דרושים על התשובה, התורה והמצוות והמועדים. פרנקפורט דאודר, [תמ"א 1681]. כרוך עם חלק ב: ספר דרך חכמה, דרושים וליקוטים מספרי היראה. פרנקפורט דאודר, [תמ"ג 1681].
שתי הגהות קצוצות בכת"י אשכנזי עתיק. חתימה בכת"י: "זעיר וקטין הצעיר יעקב קצין הי"ו" - כנראה, הגאון המקובל רבי יעקב קצין (תר"ס-תשנ"ה, אוצר הרבנים 9901), דור שישי ברבנות...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
לא נמכר
פריט מספר: 421 19. חתימות ארבעה ספרי תפילה – עם חתימות המקובלים רבי שלום הדאיה ובנו רבי עובדיה הדאיה ארבעה ספרי תפילה – עם חתימות המקובלים רבי שלום הדאיה ובנו רבי עובדיה הדאיה
ספר התקונים, תקוני הזוהר מהתנא רשב"י. חלקים א-ב [שני כרכים]. בלגרד, [תרי"א 1851]. * סדר סליחות לאשמורת הבוקר. ליוורנו, [תרי"ב 1852]. * סליחות כמנהג ק"ק ספרדים, עם תרגום ללאדינו (עמוד מול עמוד). וינה, [תרכ"ה] 1865.
בשני הספרים הראשונים חתימות רבי עובדיה הדאיה, ובשני הספרים האחרונים חתימות אביו רבי שלום הדאיה. [בדפי המגן של אחד הספרים נוסח הוידוי של החיד"א, בכת"י ספרדי. באחד הספרים השלמת קרע...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
750 $
לא נמכר