צור חשבון

19. חתימות

פריט מספר: 430 19. חתימות אוסף ספרים מחכמי המזרח - מהדורות ראשונות - חתימות, הקדשות, הגהות אוסף ספרים מחכמי המזרח - מהדורות ראשונות - חתימות, הקדשות, הגהות
1. ספר חיים שאל, שאלות ותשובות בהלכה, חלק ב. רבי חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א. ליוורנו, [תקנ"ה 1795]. מהדורה ראשונה. בדף א' חתימה (קצוצה) של רבי "חיים מרדכי לבטון", מגדולי חכמי ארם-צובה, בעל "נכח השלחן" (ראה אודותיו: לקדושים אשר באר"ץ, עמ' סד). בשער ובדפי הספר מספר הגהות בכת"י מזרחי.
2. ספר נחפה בכסף, חידושים בהלכה, חלק שני, מאת רבי יונה נבון. ירושלים, [תר"ג 1843] . מהדורה ראשונה (ש' הלוי,...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
517 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 429 19. חתימות ספרים מספריית רבני קהילת סאסרעגען - רבי הלל פולק, רבי ישראל פריינד ובנו רבי דוד יהודה פריינד - חתימות והגהות ספרים מספריית רבני קהילת סאסרעגען - רבי הלל פולק, רבי ישראל פריינד ובנו רבי דוד יהודה פריינד - חתימות והגהות
ספר אבני מלואים, על שו"ע אבן העזר, מאת רבי אריה ליב הכהן הלר. שטעטטין, תר"ך [1860]. * ספר שמלה חדשה - תבואות שור, על הלכות יורה דעה, מאת רבי אלכסנדר סנדר שור, עם הפירושים: לבושי שרד, דעת קדושים, ועוד. וורשא, [תרס"ב 1901]. * ספר קרן לדוד, שו"ת על אורח חיים, רבי אליעזר דוד גרינוואלד. סאטמאר, תרפ"ט [1929]. * שו"ת יד רמה, על ד' חלקי השו"ע וחידושי סוגיות, רבי משה צבי פוקס. גרוסווארדיין, ת"ש [1939]....קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
406 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 428 19. חתימות אוסף ספרים מספריית הגאון רבי חיים יהודה ליב אויערבאך אוסף ספרים מספריית הגאון רבי חיים יהודה ליב אויערבאך
אוסף ספרים מספריית הגאון רבי חיים יהודה ליב אויערבאך, חלקם עם חותמות-בעלות של הרב אויערבאך מתקופות שונות ורישומי-בעלות בכתב-ידו. רבי חיים יהודה ליב אויערבאך (תרמ"ז-תשי"ד, אוצר הרבנים 6334), חסיד ומקובל, בן הרה"צ רבי אברהם דוב אויערבאך נכד האדמו"ר רבי אברהם דוב אויערבאך אב"ד חמלניק חתנו של בעל "תולדות יעקב יוסף"), מגדולי חכמי ירושלים, ראש ישיבת המקובלים "שער השמים". בנו הוא מרן הגאון רבי שלמה זלמן...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
250 $
677 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 427 19. חתימות אוסף ספרים עם חתימות אוסף ספרים עם חתימות
1. ספר תורת חטאת, תורת השלמים, וויכוח מים חיים. זולקווא, תרי"ט 1859. חתימות ורישומים רבים של: רבי "יוסף כהנא אב"ד מייאיעשט"; רבי "אברהם חיים נכד הרב הקדוש מחמעלניק"; רבי "מנחם מענדיל מוינשטער".
2. שו"ת רבנו משולם איגרא. מונקאטש, תרע"ד 1914. חתימת "הק' אברהם יהודה שווארץ" רבי אברהם יהודה הכהן שוורץ, (תרמ"ד-תש"ד, אוצר הרבנים 1119) בעל "דרך הנשר" ו"מצפה יחזקאל", בנו של רבי נפתלי הכהן שוורץ אב"ד...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
246 $
המחיר כולל עמלת קונה