שאל על פריט זה

פריט 48

חברת תמוה – ירושלים

פנקס חבר חברת תמוה.
ירושלים, [1924]. דפוס ארץ ישראל.
34 [1] עמ', ˚16.
"כת הבניה. פנקס-חבר לחברת תמו"ה – תן מעט וקבל הרבה... מטרת החברה רכישת מגרש יקר סמוך לירושלים... ולחלקו בגורל".
בדף האחרון כרטיס ההגרלה של בעל הפנקס.
מצב טוב.