שאל על פריט זה

פריט 2

מכתב ברכה לנישואין ולנחת מאת האדמו"ר רבי חיים הגר מקוסוב (השני)

מכתב ברכה לנישואין ולנחת, בכתב-ידו, חתימתו וחותמתו של האדמו"ר רבי חיים הגר אב"ד קוסוב, נשלח אל רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב. [קוסוב, תרצ"א 1931 בערך].
במכתבו מברך האדמו"ר: "והנני בזה לברכו בברכת מז"ט לנשואי בנו המופלג מו"ה שמואל נ"י [ד"ר שמואל שפרבר מלונדון, אביו של הרב פרופ' דניאל שפרבר], יתן ד' שהנשואין תהי' בשעה טובה ומצלחת במלא חפניים נחת, והזיווג יעלה יפה לבנין עדי עד, ויזכה לראות מהם דור ישרים יבורך".
האדמו"ר רבי חיים הגר אב"ד קוסוב (תר"ס?-תש"ג, אנצ' לחסידות, א', עמ' תקלט-תקמ; מאורי גליציה, ב', עמ' 34-36), בן האדמו"ר רבי משה מקוסוב – בעל "לקט עני" ו"אזור האמונה". הוסמך לרבנות על ידי רבי אברהם מנחם שטיינברג אב"ד ברודי – בעל "מחזה אברהם". לאחר פטירת אביו, בשנת תרפ"ה, הוכתר לאדמו"ר ואב"ד בקוסוב. היה אדמו"ר לאלפי חסידים, שהמפורסם שבהם היה הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב (מקבל המכתב). בשנת תרצ"ה ביקר בארץ יחד עם רבי דוד שפרבר. חיבר שלשה ספרים בהלכה ואגדה, ולא הספיק להדפיסם. נספה בשואה.
מקבל המכתב הוא הגאון החסיד רבי דוד שפרבר (תרל"ז-תשכ"ב), מגדולי רבני גליציה ורומניה (ראו אודותיו להלן).
[1] דף. 22 ס"מ. מצב טוב. קרע חסר בשוליים התחתונים, ללא פגיעה בטקסט. כתמים. נקבי עש בודדים. סימני קיפול.


---------------------------------

הגאון החסיד רבי דוד שפרבר (תרל"ז-תשכ"ב), מגדולי רבני גליציה ורומניה. נולד בזבלטוב למשפחת חסידי קוסוב-ויז'ניץ. תלמיד הגאון רבי מאיר אריק, ותלמידו ועורך כתביו של האדמו"ר רבי משה האגער מקוסוב בעל "אזור האמונה". הסתופף בצילם של האדמו"רים ה"חקל יצחק" מספינקא וה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. משנת תרס"ח כיהן כדיין ומו"צ בהאוואש-מעזא (פאליען-ריסקווא) ומשנת תרפ"ב רב בבראשוב (קראנשטאדט). בעל "אפרקסתא דעניא", "מכתם לדוד", "תהלה לדוד" וספרים נוספים. התפרסם בהיתרי עגונות השואה. בחורף תש"י עלה לארץ ישראל. בארץ נודע בשם "הרב מבראשוב" והיה מראשי "מועצת גדולי התורה" ו"החינוך העצמאי" בארץ ישראל. נכדו הוא הרב פרופ' דניאל שפרבר.