היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית מכירה מספר 21

המכירה התקיימה בבניין "היכל שלמה" רחוב המלך ג'ורג' 58, ירושלים. יום חמישי 22.03.2012 כ"ח אדר תשע"ב, 17:00